Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-AOW nowości w systemie Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-AOW nowości w systemie Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."— Zapis prezentacji:

1 KS-AOW nowości w systemie Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW2 Plan prezentacji 1.Środki pomocnicze 2.Apteka internetowa 3.APW35 – Strategie 4.Nowości w programie

3 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW3 Środki pomocnicze Od 1 stycznia 2007 obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie zakresu niezbędnych informacji przekazywanych do NFZ. Zmiany w KS-AOW w związku ze zmianami przepisów: –Nowe pola do wypełnienia podczas sprzedaży; –Nowe pola na karcie refundatora; –Nowy wzór nr 13 zestawienia wniosków na środki pomocnicze w APW21; –Archiwum raportów do NFZ dotyczące zestawień wniosków na środki pomocnicze. Program KS-TSP.

4 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW4 Środki pomocnicze – sprzedaż Nowe pola: –Kod sprzętu, –Kod ministr., –Data pocz. okresu, –Długość okresu, –Kod świadczenia, –Kategoria, –Umiejscowienie.

5 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW5 Środki pomocnicze – karta refundatora Przed generowaniem zestawień wniosków na środki pomocnicze należy zwrócić uwagę czy są poprawnie wypełnione pola Identyfikator w NFZ, Nr umowy ś. p. i Miejsce wydania. Miejsce wydania jest określane przez NFZ dla każdej apteki.

6 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW6 Środki pomocnicze – APW21 Nowy wzór zestawienia wniosków na środki pomocnicze oznaczony jako Wzór 13 – ogólnopolski 2007; Generowany plik z rozszerzeniem *.zpx w formacie zgodnym z rozporządzeniem; Plik przekazywany do NFZ za pomocą serwisu internetowego.

7 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW7 Środki pomocnicze – APW21 Nowa funkcja Archiwum raportów do NFZ (śr. pom.) dostępna w menu Refundacje po kliknięciu na pozycję Inne; Możliwość wczytania raportów zwrotnych i raportowania problemów.

8 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW8 Środki pomocnicze – podsumowanie Na płycie instalacyjnej programu KS-AOW w katalogu Instrukcje dostępne są dokumenty opisujące wszystkie wprowadzone do programu zmiany.

9 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW9 Środki pomocnicze – KS-TSP Nowy program KS-TSP (Translator Środków Pomocniczych): –Program pośredniczący, pozwalający na wygenerowanie zestawienia wniosków na środki pomocnicze zgodnego z aktualnymi przepisami z programu KS-AOD; –Możliwość przeglądania i poprawy informacji związanych z wnioskami zaimportowanymi w KS- AOD. –Eksport w KS-AOD z poziomu programu AP21k.exe.

10 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW10 Środki pomocnicze – KS-TSP Program dostępny jest na serwerze FTP firmy KAMSOFT w katalogu /pub/KS- TSP; Po rozpakowaniu archiwum programu w podkatalogu /DOC znajdują się dokumenty opisujące funkcjonalność programu oraz sposób importu danych z KS-AOD.

11 Apteka internetowa

12 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW12 Apteka internetowa Na styczniowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia z projektu ustawy Prawo Farmaceutyczne usunięty został zapis o możliwości wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Uznano m. in. że treść wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 2003-12-11 w sprawie DocMorris nie pociąga za sobą konieczności zezwolenia na sprzedaż wysyłkową przez prawo polskie.

13 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW13 Apteka internetowa – APW45 Dodane okno definiowania kategorii dedykowane pod aptekę internetową, Wprowadzone zmiany w module wymiany danych, Dodane okno przeglądania i edycji opinii o towarach, Dodane okno przeglądania i definiowania informacji dla funkcji Newsletter, Funkcje drukowania gotowych listów przewozowych w formacie Poczta Polska w fazie testów.

14 APW35 – Strategie

15 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW15 APW35 – Strategie Nowy moduł mający na celu umożliwienie aptece tworzenia zaawansowanych akcji promocyjnych. Moduł znajduje się w fazie testów w kilkunastu aptekach w Polsce. W przypadku silnej potrzeby jesteśmy w stanie udostępnić wersję testową jeszcze kilku aptekom. Przewidywany termin zakończenia testów i dystrybucji modułu – początek marca 2007. Moduł będzie płatny – przewidywana cena 300,00 – 600,00 zł.

16 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW16 APW35 – Strategie Najważniejsze funkcje modułu: –Promocje – mechanizmy pozwalające na definiowanie akcji promocyjnych na podstawie szerokiej listy warunków; –Strategie cenowe – funkcje kształtowania cen poszczególnych grup towarów lub wybranych towarów; –Cenniki – funkcje pozwalające na tworzenie cenników obowiązujących w określonych okolicznościach; –Rabaty i ceny towarów, pakiety – ustalanie cen towarów, definiowanie pakietów, np. trzy w cenie dwóch; –Rabaty pacjentów – definiowanie rabatów przyznawanych indywidualnie lub określonym grupom pacjentów.

17 Nowości w programie

18 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW18 Ankiety Do poszczególnych modułów programu dodano mechanizm pobierania, wypełniania i wysyłania ankiet oraz odbierania wyników wypełnionych ankiet. Moduły zawierające opisane wyżej funkcję oznaczone są wersją 2007.1.x.x.

19 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW19 APW42 – Serwis Dodano funkcję sprawdzającą poprawność pól z datami. Funkcja dostępna jest pod pozycją Skontroluj pola z datami w podmenu wyświetlanym po kliknięciu na pozycję Weryfikacja poprawności danych w menu Naprawa. Dodano funkcję pozwalającą na wykonanie testów poprawności danych w bazie obejmującą kontrolę danych niespójnych oraz niepoprawnych wartości pól numerycznych. Kontrola kończy się raportem zbiorczym informującym o nieprawidłowościach znalezionych w bazie. Funkcja dostępna jest w menu Naprawa pod pozycją Weryfikacja poprawności danych, a następnie Skontroluj wszystko.

20 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW20 Ap-Man Dodano możliwość wyświetlenia urzędowego wykazu leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Wyświetlenie wykazu następuje po naciśnięciu przycisku PRAWO znajdującego się w lewym dolnym rogu okna.

21 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW21 Elektroniczna książka kontroli narkotyków i psychotropów Do programu dodane zostały funkcje związane z obsługą elektronicznej książki kontroli narkotyków i psychotropów. Moduły zawierające odpowiednie funkcje zostały oznaczone wersją 2007.2.0.0. Na podstawie Dz. U. 06.169.1216 z dnia 2006-09-25.

22 2007-02-06Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KS-AOW nowości w systemie Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google