Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-AOW nowości w systemie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-AOW nowości w systemie"— Zapis prezentacji:

1 KS-AOW nowości w systemie
Przemysław Lubacki Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT

2 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
Plan prezentacji Środki pomocnicze Apteka internetowa APW35 – Strategie Nowości w programie Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

3 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
Środki pomocnicze Od 1 stycznia 2007 obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 w sprawie zakresu niezbędnych informacji przekazywanych do NFZ. Zmiany w KS-AOW w związku ze zmianami przepisów: Nowe pola do wypełnienia podczas sprzedaży; Nowe pola na karcie refundatora; Nowy wzór nr 13 zestawienia wniosków na środki pomocnicze w APW21; Archiwum raportów do NFZ dotyczące zestawień wniosków na środki pomocnicze. Program KS-TSP. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

4 Środki pomocnicze – sprzedaż
Nowe pola: Kod sprzętu, Kod ministr., Data pocz. okresu, Długość okresu, Kod świadczenia, Kategoria, Umiejscowienie. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

5 Środki pomocnicze – karta refundatora
Przed generowaniem zestawień wniosków na środki pomocnicze należy zwrócić uwagę czy są poprawnie wypełnione pola „Identyfikator w NFZ”, „Nr umowy ś. p.” i „Miejsce wydania”. „Miejsce wydania” jest określane przez NFZ dla każdej apteki. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

6 Środki pomocnicze – APW21
Nowy wzór zestawienia wniosków na środki pomocnicze oznaczony jako „Wzór 13 – ogólnopolski 2007”; Generowany plik z rozszerzeniem *.zpx w formacie zgodnym z rozporządzeniem; Plik przekazywany do NFZ za pomocą serwisu internetowego. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

7 Środki pomocnicze – APW21
Nowa funkcja „Archiwum raportów do NFZ (śr. pom.) dostępna w menu „Refundacje” po kliknięciu na pozycję „Inne”; Możliwość wczytania raportów zwrotnych i raportowania problemów. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

8 Środki pomocnicze – podsumowanie
Na płycie instalacyjnej programu KS-AOW w katalogu „Instrukcje” dostępne są dokumenty opisujące wszystkie wprowadzone do programu zmiany. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

9 Środki pomocnicze – KS-TSP
Nowy program KS-TSP (Translator Środków Pomocniczych): Program pośredniczący, pozwalający na wygenerowanie zestawienia wniosków na środki pomocnicze zgodnego z aktualnymi przepisami z programu KS-AOD; Możliwość przeglądania i poprawy informacji związanych z wnioskami zaimportowanymi w KS-AOD. Eksport w KS-AOD z poziomu programu AP21k.exe. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

10 Środki pomocnicze – KS-TSP
Program dostępny jest na serwerze FTP firmy KAMSOFT w katalogu /pub/KS-TSP; Po rozpakowaniu archiwum programu w podkatalogu /DOC znajdują się dokumenty opisujące funkcjonalność programu oraz sposób importu danych z KS-AOD. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

11 Apteka internetowa

12 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
Apteka internetowa Na styczniowym posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia z projektu ustawy Prawo Farmaceutyczne usunięty został zapis o możliwości wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza. Uznano m. in. że treść wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia w sprawie DocMorris nie pociąga za sobą konieczności zezwolenia na sprzedaż wysyłkową przez prawo polskie. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

13 Apteka internetowa – APW45
Dodane okno definiowania kategorii dedykowane pod aptekę internetową, Wprowadzone zmiany w module wymiany danych, Dodane okno przeglądania i edycji opinii o towarach, Dodane okno przeglądania i definiowania informacji dla funkcji Newsletter, Funkcje drukowania gotowych listów przewozowych w formacie Poczta Polska w fazie testów. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

14 APW35 – Strategie

15 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
APW35 – Strategie Nowy moduł mający na celu umożliwienie aptece tworzenia zaawansowanych akcji promocyjnych. Moduł znajduje się w fazie testów w kilkunastu aptekach w Polsce. W przypadku silnej potrzeby jesteśmy w stanie udostępnić wersję testową jeszcze kilku aptekom. Przewidywany termin zakończenia testów i dystrybucji modułu – początek marca 2007. Moduł będzie płatny – przewidywana cena 300,00 – 600,00 zł. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

16 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
APW35 – Strategie Najważniejsze funkcje modułu: Promocje – mechanizmy pozwalające na definiowanie akcji promocyjnych na podstawie szerokiej listy warunków; Strategie cenowe – funkcje kształtowania cen poszczególnych grup towarów lub wybranych towarów; Cenniki – funkcje pozwalające na tworzenie cenników obowiązujących w określonych okolicznościach; Rabaty i ceny towarów, pakiety – ustalanie cen towarów, definiowanie pakietów, np. „trzy w cenie dwóch”; Rabaty pacjentów – definiowanie rabatów przyznawanych indywidualnie lub określonym grupom pacjentów. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

17 Nowości w programie

18 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
Ankiety Do poszczególnych modułów programu dodano mechanizm pobierania, wypełniania i wysyłania ankiet oraz odbierania wyników wypełnionych ankiet. Moduły zawierające opisane wyżej funkcję oznaczone są wersją x.x. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

19 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
APW42 – Serwis Dodano funkcję sprawdzającą poprawność pól z datami. Funkcja dostępna jest pod pozycją „Skontroluj pola z datami” w podmenu wyświetlanym po kliknięciu na pozycję „Weryfikacja poprawności danych” w menu „Naprawa”. Dodano funkcję pozwalającą na wykonanie testów poprawności danych w bazie obejmującą kontrolę danych niespójnych oraz niepoprawnych wartości pól numerycznych. Kontrola kończy się raportem zbiorczym informującym o nieprawidłowościach znalezionych w bazie. Funkcja dostępna jest w menu „Naprawa” pod pozycją „Weryfikacja poprawności danych”, a następnie „Skontroluj wszystko”. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

20 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
Ap-Man Dodano możliwość wyświetlenia urzędowego wykazu leków dopuszczonych do obrotu w Polsce. Wyświetlenie wykazu następuje po naciśnięciu przycisku „PRAWO” znajdującego się w lewym dolnym rogu okna. Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

21 Elektroniczna książka kontroli narkotyków i psychotropów
Do programu dodane zostały funkcje związane z obsługą elektronicznej książki kontroli narkotyków i psychotropów. Moduły zawierające odpowiednie funkcje zostały oznaczone wersją Na podstawie Dz. U z dnia Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW

22 Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW
Dziękuję za uwagę Spotkanie Partnerów Handlowych KSS KAMSOFT Sp. z o.o. - KS-AOW


Pobierz ppt "KS-AOW nowości w systemie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google