Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 Szymon Czarnik Konrad Turek Warszawa, 20 listopada 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena poziomu uczestnictwa dorosłych w Polsce w kształceniu i szkoleniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 Szymon Czarnik Konrad Turek Warszawa, 20 listopada 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena poziomu uczestnictwa dorosłych w Polsce w kształceniu i szkoleniu."— Zapis prezentacji:

1 2013 Szymon Czarnik Konrad Turek Warszawa, 20 listopada 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena poziomu uczestnictwa dorosłych w Polsce w kształceniu i szkoleniu w świetle wyników badania Bilans Kapitału Ludzkiego

2 Bilans Kapitału Ludzkiego Brudnopis

3 Bilans Kapitału Ludzkiego Plan prezentacji 1.Bilans Kapitału Ludzkiego 2.Wykształcenie i samoocena kompetencji 3.Podnoszenie kompetencji 4.Brak aktywności szkoleniowej 5.Plany

4 Bilans Kapitału Ludzkiego BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO

5 Bilans Kapitału Ludzkiego Struktura projektu Popyt Pracodawcy Oferty pracy Podaż Ludność w wieku produkcyjnym Bezrobotni Uczniowie i studenci Edukacja Analiza kierunków kształcenia Firmy i instytucje szkoleniowe

6 Bilans Kapitału Ludzkiego Próby badawcze Badanie pracodawców(próba 16 000; edycje I-V) Badanie ofert pracy(próba 20 000; edycje I-V) Badanie ludności(próba 17 600; edycje I-V) Badanie bezrobotnych(próba 8 000; edycje I, IV) Badanie uczniów szkół ponadgimn.(próba 32 000; edycje I i IV) Badanie studentów(próba 32 000; edycje I i IV) Badanie instytucji szkoleniowych(próba 4 500; edycje I-V) Badanie kierunków kształcenia(próba; edycje I-V) 2010 2011201320142012

7 Bilans Kapitału Ludzkiego WYKSZTAŁCENIE I SAMOOCENA KOMPETENCJI

8 Bilans Kapitału Ludzkiego Poziom wykształcenia ze względu na wiek Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Jedną z najbardziej znaczących różnic między pokoleniami dorastającymi w czasach PRL oraz tymi, których młodość lub początki kariery zawodowej przypadały na okres III RP jest poziom wykształcenia formalnego

9 Bilans Kapitału Ludzkiego Poziom wykształcenia ze względu na wiek

10 Bilans Kapitału Ludzkiego Wiek a samoocena kompetencji Treść kompetencji KOGWyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie wniosków MATWykonywanie obliczeń KOMObsługa komputera i wykorzystanie internetu BIUOrganizowanie i prowadzenie prac biurowych INTInterpersonalne (kontakty z ludźmi) SAMSamoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy, terminowość KIEZdolności kierownicze i organizacja pracy ARTZdolności artystyczne i twórcze TCHObsługa, montowanie i naprawa urządzeń FIZSprawność fizyczna

11 Bilans Kapitału Ludzkiego Wiek a samoocena kompetencji MĘŻCZYŹNIKOBIETY

12 Bilans Kapitału Ludzkiego Wiek a samoocena kompetencji Wykształcenie zawodowe lub niższe MĘŻCZYŹNIKOBIETY

13 Bilans Kapitału Ludzkiego Wiek a samoocena kompetencji Wykształcenie średnie MĘŻCZYŹNIKOBIETY

14 Bilans Kapitału Ludzkiego Wiek a samoocena kompetencji Wykształcenie wyższe MĘŻCZYŹNIKOBIETY

15 Bilans Kapitału Ludzkiego PODNOSZENIE KOMPETENCJI

16 Bilans Kapitału Ludzkiego Czy w ostatnich 12 mies. brał(a) Pan(i) udział w kursach/szkoleniach obowiązkowych (BHP, ppoż.) nieobowiązkowych w miejscu pracy poza miejscem pracy przez Internet (e-learning) kursach korespond. warsztatach odczytach, konferencjach, itp. praktykach, stażach studiach podyplomowych Podnoszenie kompetencji w minionych 12 mies. Źródło: BKL – Badanie Ludności 2010-2012. * W 2012 r. zmieniono sposób zadawania pytań o podnoszenie kompetencji.

17 Bilans Kapitału Ludzkiego Udział w szkoleniach (poza BHP/ppoż) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. powiązanie z sytuacją zawodową

18 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji (12 mies.) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Szkolenia (bez BHP/ppoż) SamokształcenieN Nadal się uczy/studiuje22372111 Gimnazjum/podst.671968 Zasadn. szkoła zawod.664956 Liceum ogólnokszt.13141455 Technikum13 2707 Inna szkoła średnia15 1364 Studia: licencjat2123466 Studia: Inżynier2625233 Studia: magister32301652 Studia: magister inż..3231404 Podyplomowe46 261 MBA, doktorat706323 Ogółem151617600 Wpływ wykształcenia

19 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji (12 mies.) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. ISCO-1ISCO-2 kursy/ szkol. samo- szkol. BHP/ ppoż N 1 KIER 11 wyż.urz/dyr.gen40%35%19%32 12 kier.ds.zarz/hand46%36%23%84 13 kier.ds.prod/usł29%26%18%134 14 kier.(hotel/hand/usł)17%18%14%48 2 SPEC 21 spec.(fiz/mat/tech)28%33%24%241 22 spec.ds.zdr44%31%15%266 23 spec.naucz/wych41%38%13%523 24 spec.ds.ekon/zarz43%38%14%323 25 spec.ds.techn.inf-kom29%39%6%84 26 spec.(prawo/dz.społ/kult)34%42%13%119 3 SRED 31 pers.(fiz/chem/tech)21%19%16%283 32 pers.ds.zdr32%20%17%106 33 pers.ds.bizn/adm29%25%12%704 34 pers.(prawo/sp.społ/kult)25%27%6%154 35 tech.inf26%40%15%51 4 BIUR 41 sekr/op.urz.biur22%18%10%387 42 pr.obsł.klienta30%18%11%112 43 pr.ds.fin-stat/ewid.mat12% 13%256 44 pozost.pr.obsł.biur15%24%14%62 ISCO-1ISCO-2 kursy/ szkol. samo- szkol. BHP/ ppoż N 5 USLU 51 pr.usł.osob18%13%7%413 52 sprzed11%12%9%1170 53 opieka osob18%11%7%62 54 pr.usł.ochr22%11%15%235 6 ROLN61 roln.prod.towar7%13%3%720 7 ROB-W 71 rob.bud(bez elektr)11%9%12%549 72 rob.obr.met/mech12%10%15%539 73 rzem/rob.poligraf15%17%29%93 74 elektr/elektron28%17%25%211 75 rob(spoż/drew/tekstyl)6%10%16%431 8 OPER 81 oper.masz/urz.13%9%22%275 82 monter14%13%22%121 83 kier/oper.pojazd14%8%13%625 9 ROB-N 91 pom.dom/sprząt7%5%10%237 92 rob.pom(roln/leśn/ryb)7%10%6%57 93 rob.pom(górn/prz/bud/tr)4%6%10%309 96 ład.niecz/pr.proste9%14%20%99 99 [pr.fiz]7%1%23%62 Ogółem19%17%13%10270 Uwarunkowania zawodowe (dane dla pracujących)

20 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji w ostatnich 12 mies. Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Spadek po ok 45 r. życia Czynnik wieku

21 Bilans Kapitału Ludzkiego Przyczyny niskiej aktywności edukacyjnej osób starszych 1. Brak motywacji i wiary w sens takiej aktywności -Przekonanie, że w tym wieku nie ma sensu się dokształcać -Brak wiary w znaczenie takich działań dla zwiększenia szans zatrudnienia -Niedopasowanie zakresu przekazywanej na szkoleniach wiedzy do kompetencji i potrzeb odbiorców 2. Uproszczenie statystyczne: to nie wiek się liczy, lecz wykształcenie -W starszych rocznikach mniejszy jest udział osób z wykształceniem wyższym, które szkolą się najczęściej -Różnice w aktywności edukacyjnej pomiędzy kohortami nie są tak duże, jak pomiędzy grupami edukacyjnymi -Spośród podstawowych charakterystyk społeczno-demograficznych największe znaczenie ma wykształcenie, za którym skrywa się także rodzaj wykonywanej pracy oraz szereg innych cech korelujących z wykształceniem. 3. Kalkulacja kosztów i zysków pracodawców -Starszy pracownik, zbliżający się do emerytury ma niższy potencjał rozwojowy, co oznacza, że inwestycje w jego szkolenie przyniosą niższy zysk ze względu na spodziewany krótszy okres zwrotu, czyli pozostały mu jeszcze okres pracy zawodowej.

22 Bilans Kapitału Ludzkiego Udział w szkoleniach (bez BHP/ppoż) w ostatnich 12 miesiącach Pracujący wg wykształcenia i płci Mężczyźni Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012.

23 Bilans Kapitału Ludzkiego Udział w szkoleniach (bez BHP/ppoż) w ostatnich 12 miesiącach Pracujący wg wykształcenia i płci Kobiety Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012.

24 Bilans Kapitału Ludzkiego Udział w szkoleniach (bez BHP/ppoż) w ostatnich 12 miesiącach Pracujący wg wykształcenia i płci Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012.

25 Bilans Kapitału Ludzkiego Udział w szkoleniach (bez BHP/ppoż) (12 mies.) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Zróżnicowanie geograficzne

26 Bilans Kapitału Ludzkiego Pracujący: udział w szkoleniach (12 mies.) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. 34 wliczając BHP/ppoż 26 bez BHPpoż. Zróżnicowanie regionalne

27 Bilans Kapitału Ludzkiego Bezrobotni: udział w szkoleniach (12 mies.) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Zróżnicowanie regionalne

28 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji – tematyka Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Tematyka Kursy, szkolenia Samo- kształcenie (%) % Liczba uczestników BHP / ppoż.36%16750081% Medycyna, pierwsza pomoc, praca soc., psychologia11%4990546% Budownictwo i przemysł10%44918611% Informatyka, komputery7%30186619% Inne specjalistyczne zawodowe7%30182413% Szkolnictwo, edukacja, pedagogika6%26823911% Handel, sprzedaż i obsługa klienta5%2536391% Tematyka prawna5%2142166% Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka4%2048774% Rozwój osobisty, kompetencje ogólne4%2041057% Prawo jazdy inne niż A i B, transport4%1918332% Gastronomia, turystyka, hotelarstwo, rekreacja3%1443473% Języki obce3%14399912%

29 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena przydatności szkoleń Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Ocena przydatności szkolenia, w którym ostatnio uczestniczył respondent, ze względu na tematykę tego szkolenia (w %). Pozostawiono jedynie najliczniejsze kategorie. Tematyka nieprzy- datne raczej przydatne bardzo przydatne N Medycyna, pierwsza pomoc, praca soc., psychologia42572324 Tematyka prawna32968153 Języki obce1326685 Budownictwo i przemysł43462300 Szkolnictwo, edukacja, pedagogika23860180 Inne specjalistyczne zawodowe72964149 Informatyka, komputery63659179 Prawo jazdy inne niż A i B, transport82963115 Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka73459137 Handel, sprzedaż i obsługa klienta44947155 Rozwój osobisty, kompetencje ogólne103951117 BHP / ppoż.84943967 Ogółem637573340

30 Bilans Kapitału Ludzkiego Samokształcenie (ostatnie 12 mies.) PłećMężczyźniKobiety Wiek18-3435-4950+Ogół18-3435-4950+Ogół N36392788270291293559274621668471 programy komputerowe, internet15,28,83,99,914,510,36,511,1 książki, profesjonalne magazyny, druki10,77,04,37,714,410,05,910,8 pomoc przyjaciół, współpracowników5,02,91,03,23,93,12,13,2 pomoc członków rodziny4,11,31,02,33,22,31,52,5 programy TV, radiowe2,61,50,81,73,22,11,42,4 muzea, wystawy, galerie, centra nauki1,50,60,30,82,11,20,71,4 inne metody1,70,60,51,01,50,80,71,1 Samokształcenie ogółem22,713,57,715,422,016,411,217,4 Sposoby pozyskiwania wiedzy

31 Bilans Kapitału Ludzkiego Samokształcenie (ostatnie 12 mies.) PłećMężczyźniKobiety Wiek18-3435-4950+Ogół18-3435-4950+Ogół N71232717712166703812061257 Informatyka, komputery22,819,018,621,112,215,729,116,0 Inne specjalistyczne zawodowe14,515,611,914,411,313,46,811,2 Języki obce10,58,38,59,518,58,7 14,0 Budownictwo i przemysł17,419,924,919,12,86,02,43,7 Szkolnictwo, edukacja, pedagogika10,34,0 7,614,513,610,713,7 Rozwój osobisty, kompetencje ogólne5,86,76,86,37,86,36,87,1 Tematyka prawna2,08,34,54,05,110,013,68,0 Inne6,97,310,27,44,24,55,84,5 Medycyna, praca socjalna, psychologia2,24,60,62,78,111,57,39,1 Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka1,11,82,81,67,95,03,46,3 Kultura, sztuka, artystyczne3,83,73,43,63,92,62,43,3 Księgowość i rachunkowość0,70,60,00,74,57,98,36,0 Najpopularniejsze tematy

32 Bilans Kapitału Ludzkiego Powody brania udziału w kursach/szkoleniach Powody udziału w kursie/szkoleniu 18-3435-4950+Ogół 18-3435-4950+Ogół potrzebne w obecnej pracy50,463,256,756,1 50,066,868,759,4 wymóg pracodawcy32,143,045,938,4 24,933,436,030,0 rozwój własnych zainteresowań30,215,312,221,8 39,829,023,732,9 certyfikat/świadectwo/dyplom19,215,914,417,2 26,518,311,720,8 możliwość bezpłatnego udziału10,49,68,39,8 15,011,612,113,3 chęć podjęcia nowej pracy12,85,38,49,4 15,27,74,110,5 zmniejszenie ryzyka utraty pracy7,612,812,110,2 6,611,711,19,3 inny powód6,81,84,84,7 8,12,03,45,1 poznanie nowych osób/przyjemność3,71,91,62,7 8,63,61,85,5 chęć rozpoczęcia własnej dział. gosp.5,11,91,23,3 2,52,81,02,3 skierowanie z Urzędu Pracy1,41,22,41,5 2,31,41,61,9 MężczyźniKobiety

33 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji – motywacje Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Wyreks 1.20. Główne powody uczestnictwa w kursach i szkoleniach wśród pracujących ze względu na liczbę poświęconych na ten cel godzin w poprzednich 12 miesiącach (% z kategorii liczby poświęconych godzin).

34 Bilans Kapitału Ludzkiego Finansowanie szkoleń i dokształcania Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Czas, w którym odbywał się ostatni kurs lub szkolenie (poza BHP/ppoż.), wśród osób pracujących (w %). Źródło finansowania ostatniego kursu, szkolenia czy innej formy dokształcania, w jakiej brał udział respondent (w %).

35 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji – pracodawcy Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2012. 1-910-4950+OgółemN Przemysł i górnictwo 627291641108 Budownictwo i transport 667190662124 Handel, zakwaterowanie, gastronomia, usługi wspierające 587391593091 Usługi specjalistyczne 839296843289 Edukacja 939910095554 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 909498901168 Tabela 2.1 Zróżnicowanie aktywności kształceniowej w 2011 ze względu na branżę oraz wielkość zatrudnienia Źródło: Badanie Pracodawców 2012 Formy inwestowania w rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników według wielkości podmiotu (procent odpowiedzi)

36 Bilans Kapitału Ludzkiego BRAK AKTYWNOŚCI SZKOLENIOWEJ

37 Bilans Kapitału Ludzkiego Brak aktywności szkoleniowej (pomijając BHP/ppoż) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Minione 12 miesięcy: Kiedy ostatnio uczestniczył(a)?

38 Bilans Kapitału Ludzkiego Aktywność szkoleniowa – czemu nie? Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012. Główne przyczyny braku uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w %). PowódPracującyBezrobotniNieaktywniOgółem Nie potrzebował w pracy68282549 Nie miał czasu z powodów osobistych69159 Nie miał motywacji do dokształcania się41186 W moim wieku nie ma sensu się dokształcać24125 Nie było w pobliżu interesujących kursów41545 Nie miał czasu z powodów zawod.7225 Kursy/szkolenia były zbyt drogie31134 Stan zdrowia nie pozwalał12114 Nie spełniał wymogów formalnych1722 Nie miał poparcia/zachęty ze strony pracodawcy3312 Dotychczasowe niewiele mi dały1211 Inne powody37147 Trudno powiedzieć1420 17 N77451817458214143

39 Bilans Kapitału Ludzkiego PLANY

40 Bilans Kapitału Ludzkiego Chęć dokształcania się w najbliższych 12 mies. % odpowiedzi potwierdzających

41 Bilans Kapitału Ludzkiego Chęć dokształcania się w najbliższych 12 mies. Tematyka budząca zainteresowanie PłećMężczyźniKobiety Wiek18-3435-4950+Ogół18-3435-4950+Ogół N93146120015929745442321750 Języki obce12,414,315,013,322,018,919,820,7 Inne specjalistyczne zawodowe18,715,810,516,817,214,712,915,9 Budownictwo i przemysł24,130,233,527,00,81,3 1,0 Informatyka, komputery12,19,116,011,711,215,825,014,5 Prawo jazdy inne niż A i B, transport16,119,111,516,40,60,40,90,6 Usługi osob., fryzjer, kosmetyka, opieka1,72,41,01,813,311,99,112,3 Medycyna, praca socjalna, psychologia2,02,60,52,08,711,96,59,4 Prawo jazdy kategorii A i B8,43,54,06,44,02,02,63,2 Gastronomia, turystyka, hotelarstwo,4,22,0 3,34,74,85,24,8 Handel, sprzedaż i obsługa klienta1,40,21,51,17,36,43,06,5 Księgowość i rachunkowość0,60,41,00,66,87,55,66,9

42 Bilans Kapitału Ludzkiego Odsetek pracodawców akceptujących kandydata w określonym wieku Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2012

43 Bilans Kapitału Ludzkiego Pracodawcy: Czego wymaga się od nowoprzyjmowanych pracowników? Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2012 Stopień rozwoju firmy Firmy rozwijające się częściej zamierzają inwestować w pracowników

44 Bilans Kapitału Ludzkiego Odsetek przedsiębiorstw inwestujących w rozwój kadr w 2011 r. w jakiejkolwiek formie Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2012 Wielkość firmy Stopień rozwoju firmy

45 Bilans Kapitału Ludzkiego Formy inwestowania w rozwój kwalifikacji i umiejętności pracowników Wachlarz instrumentów stosowanych do rozwoju kompetencji kadry Mikro i mali przedsiębiorcy stosowali zdecydowanie mniej form kształcenia pracowników (61% - 1-2 sposoby). Duże firmy oferowały szerszy wachlarz form kształcenia (48% - 4 i więcej rozwiązań) Źródło: BKL – Badanie Pracodawców 2012

46 Bilans Kapitału Ludzkiego bkl.parp.gov.pl Dziękuję za uwagę. Prezentacja bazowała na raporcie: Szymon Czarnik :::szymon.czarnik@uj.edu.pl


Pobierz ppt "2013 Szymon Czarnik Konrad Turek Warszawa, 20 listopada 2013 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena poziomu uczestnictwa dorosłych w Polsce w kształceniu i szkoleniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google