Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012 Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej Agenda na rzecz uczenia się dorosłych Warszawa, 18 grudnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012 Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej Agenda na rzecz uczenia się dorosłych Warszawa, 18 grudnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 2012 Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej Agenda na rzecz uczenia się dorosłych Warszawa, 18 grudnia 2012 Bilans Kapitału Ludzkiego JAK SIĘ (NIE)KSZTAŁCIMY PRZEZ CAŁE ŻYCIE Panel: Stan i perspektywy uczenia się dorosłych w Polsce

2 Bilans Kapitału Ludzkiego Podnoszenie kompetencji Podnoszenie kompetencji wśród osób w wieku produkcyjnym w ostatnich 12 miesiącach (w %). * w edycji BKL 2012 zmianie uległy formy pytania o uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz o samokształcenie.

3 Bilans Kapitału Ludzkiego KTO NIE UCZESTNICZY W KURSACH I SZKOLENIACH? Kiedy ostatnio Polacy brali udział w jakimś kursie, szkoleniu, warsztatach, praktykach, czy innych formach dokształcania (nie licząc szkoleń regulaminowych takich jak BHP czy ppoż.) Źródło: BKL – Badanie Ludności 2012 37% Polaków nigdy nie uczestniczyło w kursach, szkoleniach, warsztatach, praktykach lub innych formach dokształcania.

4 Bilans Kapitału Ludzkiego DLACZEGO POLACY NIE UCZESTNICZĄ W KURSACH I SZKOLENIACH? PracującyBezrobotniNieaktywniOgółem Nie potrzebował w pracy68282549 Nie miał czasu z powodów osobistych69159 Nie miał motywacji do dokształcania się 41186 W moim wieku nie ma sensu się dokształcać 24125 Nie było w pobliżu interesujących kursów 41545 Nie miał czasu z powodów zawod.7225 Kursy/szkolenia były zbyt drogie31134 Stan zdrowia nie pozwalał12114 Nie spełniał wymogów formalnych1722 Nie miał poparcia/zachęty ze strony pracodawcy 3312 Dotychczasowe niewiele mi dały1211 Inne powody 37147 Trudno powiedzieć 1420 17 N77451817458214143 Główne przyczyny braku uczestnictwa w kursach i szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy (w %).

5 Bilans Kapitału Ludzkiego Ocena szkoleń Nieprzyd atne Raczej przydatne Bardzo przydatne N BHP, Ppoż.84943967 Tematyka medyczna, praca socjalna, psychologia, pierwsza pomoc 42572324 Budownictwo i przemysł43462300 Szkolnictwo, edukacja, pedagogika23860180 Informatyka, komputery63659179 Handel, sprzedaż i obsługa klienta44947155 Tematyka prawna32968153 Inne specjalistyczne zawodowe72964149 Usługi osobiste, fryzjer, kosmetyka, opieka73459137 Rozwój osobisty, kompetencje ogólne103951117 Prawo jazdy inne niż A i B, uprawnienia dla kierowców, transport 82963115 Języki obce1326685 Ogółem637573340 Ocena przydatności szkolenia, w którym ostatnio uczestniczył respondent, ze względu na tematykę tego szkolenia (w%). Respondenci byli w ogromnej większości zadowoleni z odbytych ostatnio szkoleń. Niemal 57% badanych oceniało je jako bardzo przydatne, 37% zaś jako raczej przydatne.

6 Bilans Kapitału Ludzkiego Inwestycje pracodawców w rozwój pracowników wśród mikro co czwarty zadeklarował korzystanie wyłącznie z jednej formy wspierania kształcenia - najczęściej– oprócz szkoleń i kursów (40%) – dofinansowanie samokształcenia pracowników ponad 27%. W 2011 roku 71% pracodawców stosowało przynajmniej jedną formę wspierania rozwoju kwalifikacji i umiejętności swojej kadry. Szacunkowo to ~1200 tyś. pracodawców. W stosunku do 2010 roku jest to o ok. 350 tyś. więcej, jednak różnica w dużej mierze może być pochodną zmiany formuły wskaźnika, który obecnie lepiej oddaje rzeczywisty poziom aktywności kształceniowej pracodawców. W 2011 roku 71% pracodawców stosowało przynajmniej jedną formę wspierania rozwoju kwalifikacji i umiejętności swojej kadry. Szacunkowo to ~1200 tyś. pracodawców. W stosunku do 2010 roku jest to o ok. 350 tyś. więcej, jednak różnica w dużej mierze może być pochodną zmiany formuły wskaźnika, który obecnie lepiej oddaje rzeczywisty poziom aktywności kształceniowej pracodawców.

7 Bilans Kapitału Ludzkiego Konstrukcja wskaźnika – wyjaśnienie zmiany Czy w 2010 roku podejmowano w Państwa firmie jakiekolwiek działania mające na celu rozwój kwalifikacji i umiejętności obecnych pracowników? 1. dofinansowywanie nauki w szkołach zawodowych i średnich (zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach) 2. dofinansowywanie nauki w szkołach wyższych (studia podyplomowe i inne) 3. kursy i szkolenia 4. stosowanie systemu oceny kompetencji pracowników 5. opracowywanie indywidualnych planów rozwoju pracowników 6. udział w konferencjach, seminariach lub warsztatach 7. samokształcenie (zakup książek, prenumerata czasopism, umożliwienie dokształcania w czasie godzin pracy itp.) Jeśli odp. =>TAK Edycja 2011 54% Edycja 2012 71%

8 Bilans Kapitału Ludzkiego Aktywność szkoleniowa pracodawców w ujęciu branżowym i regionalnym Branże tradycyjne charakteryzują się wyraźnie niższą aktywnością w zakresie kształcenia pracowników, natomiast branże związane z tzw. nową gospodarką cechuje wysoki udział pracodawców inwestujących w kadry. W województwach aktywność szkoleniowa pracodawców rozkłada się stosunkowo równomiernie, nie powodując w tym obszarze przepaści między regionami

9 Bilans Kapitału Ludzkiego Rozwój stymuluje inwestycje w kadry czy kształcenie pracowników sprzyja rozwojowi? Wskaźnik rozwoju przedsiębiorstw: 1) wprowadzenie nowych produkt, usług lub sposobów produkcji 2) wykazanie się dodatnim saldem zatrudnienia 3) wzrost zysku Wskaźnik rozwoju przedsiębiorstw: 1) wprowadzenie nowych produkt, usług lub sposobów produkcji 2) wykazanie się dodatnim saldem zatrudnienia 3) wzrost zysku Potwierdzenie tendencji z 2010 roku: im silniejszy rozwój, tym częściej przędsiębiorstwa zaangażowane w kształcenie

10 Bilans Kapitału Ludzkiego Wskaźnik dostępności szkoleń

11 Bilans Kapitału Ludzkiego Pracodawcy - ocena efektów kursów i szkoleń Najpopularniejszą formą podnoszenia umiejętności kadry są kursy i szkolenia, niezależnie od wielkości podmiotu. W przypadku najmniejszych firm korzystało z nich 64% podmiotów, w średnich 75% a w dużych 85%; Pracodawcy oceniając efekty swoich inwestycji w kursy i szkolenia w ogromnej większości byli z nich zadowoleni

12 Bilans Kapitału Ludzkiego Powody braku inwestycji w kompetencje – idealne dopasowanie? wysoki poziom zadowolenia z dopasowania umiejętności pracowników do potrzeb stanowisk pracy, wysoki odsetek wskazujących na priorytet innych rodzajów inwestycji powstrzymujących inwestycje w kapitał ludzki, odwoływanie się do zbyt wysokich kosztów szkoleń, ale jednocześnie przejawianie niskiej aktywności w obszarze umożliwiającym ich obniżenie (środki unijne) a także niska pozycja kategorii odwołującej się do trudności z określeniem potrzeb szkoleniowych

13 Bilans Kapitału Ludzkiego Tematyka szkoleń wybieranych przez pracodawców Pomimo modyfikacji pytania, wybory pracodawców dotyczące tematyki szkoleń dla pracowników pozostają podobne 2012Wskazanie tematyki trzech kursów, w której przeszkolono największą liczbę pracowników Zaznaczano prośbę o nieuwzględnianie szkoleń obowiązkowych 2011Wskazanie trzech ostatnich szkoleń Nie precyzowano rodzaju szkoleń

14 Bilans Kapitału Ludzkiego bkl.parp.gov.pl Dziękuję za uwagę. Jarosław Górniak jaroslaw.gorniak@uj.edu.p l Zespół: Szymon Czarnik Monika Dawid-Sawicka Maja Dobrzyńska Jarosław Górniak (k) Marcin Kocór Anna Strzebońska Anna Szczucka Dariusz Szklarczyk Anna Świebocka-Nerkowska (k) Konrad Turek Barbara Worek


Pobierz ppt "2012 Jarosław Górniak Uniwersytet Jagielloński Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej Agenda na rzecz uczenia się dorosłych Warszawa, 18 grudnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google