Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Borowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Borowie."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Borowie

2 Gmina Borowie jest gminą rolniczą liczącą 5300 mieszkańców o powierzchni 80km2, położoną na terenie powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego. Przez Gminę Borowie przebiega droga krajowa nr 76 Wilga - Garwolin - Stoczek Łukowski - Łuków oraz sieć dróg powiatowych łączących kilka sąsiednich gmin, a także linia kolejowa Skierniewice - Pilawa - Łuków. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci dróg oraz linii kolejowej, gmina ma bardzo dobre połączenie z takimi miastami jak Warszawa, Garwolin, Lublin, Siedlce, Mińsk Mazowiecki oraz Ryki i Łuków... Cała gmina jest stelefonizowana, posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną; sieć gazowa 8 sołectw, 154 przyłącza, sieć wodociągowa 19 sołectw 1207 przyłączy oraz oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną, która obejmuje 5 sołectw, 378 przyłączy.

3 Herb Gminy Borowie

4 Mapa Gminy Borowie

5 Urząd Gminy Borowie

6 Urząd Gminy Borowie ADRES: ul. Aleksandra Sasimowskiego Borowie woj. mazowieckie tel. (25) fax. (25) GODZINY URZĘDOWANIA: - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00

7 Krótki rys historyczny miejscowości Borowie

8 Przywilej lokacyjny dla wsi Jastrzębie na założenie miasta pod nazwą Borowie uzyskuje w 1548 roku Jan Warszawicki, kasztelan litewski. Kościół parafialny usytuowany jest we wschodniej pierzei miasta, dwór na południe od rynku. Pierwsza nazwa Jastrzębie obejmowała tylko kilka domostw, następna nazwa Borowie nadana z uwagi na liczne lasy. Jan Warszawicki, ówczesny właściciel Borowia, nadaje ziemię pod kościół. W 1606 roku Jan Radzymiński część ziem daje kościołowi.       

9 W 1814 roku Kazimierz Chlebowski nadaje 0. 5 włóki dla parafii
W 1814 roku Kazimierz Chlebowski nadaje 0.5 włóki dla parafii. Obecny kościół murowany pochodzi z 1831 roku z fundacji hrabiny Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, właścicielki Borowia. Dwór zbudowany został w I ćw. XIX wieku dla Moszyńskich. Parterowy, murowany z cegły, klasyczny zwrócony frontem na południe. Przebudowany w 1946 i 1956 roku. Od zachodu dwór łączył się z murowanym w I połowie XIX wieku budynkiem dawnej kuchni z dachem czterospadowym krytym słomą, obecnie już rozebranym (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce tom X, 1967 roku oraz historia kościoła parafialnego).       

10 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1880 roku tom I podaje: „Borowie – Borowo – wieś i folwark pow. łukowskiego Gm. Miastków, parafia Borowie. Istnieje tu kościół parafialny murowany w 1831 roku, parafia erygowana w 1545 roku przez Jana Warszawickiego, kasztelana litewskiego. Szkoła początkowa 14 dm, 21 2 mk, 1378 m obszaru Borowie dobra wraz z Brzozą liczą dworskiej ziemi 1574m Parafia Borowie dek. Łukowskiego 1562 dusz liczy”.

11 Oświata

12 ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU:
ul. Aleksandra Sasimowskiego Borowie tel./fax (25) strona Internetowa: Dyrektor Zespołu - dr Renata Krupa Z-ca Dyrektora Zespołu - mgr Ewa Wielgosz W skład, którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Sasimowskiego Publiczne Gimnazjum im. Aleksandra Sasimowskiego Publiczne Przedszkole "Jaś i Małgosia"

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE:
Głosków Borowie tel. (25) strona Internetowa: Dyrektor Zespołu - mgr Małgorzata Piętka W skład, którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Publiczne Przedszkole

14 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZUSKOWOLI
Brzuskowola Borowie tel. (25) strona Internetowa:

15 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM
Iwowe Borowie tel. (25) strona internetowa:

16 Gminny Ośrodek Kultury

17 Dyrektor mgr Katarzyna Iwaniec tel. (25) 6859012
kom ul. Garwolińska Borowie woj. Mazowieckie Gminny Ośrodek Kultury dysponuje salą widowiskową na 150 miejsc, świetlicą i biblioteką.

18 Główne formy działalności ośrodka: - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży - Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach gminnych - Organizowanie imprez okolicznościowych i folklorystycznych - Organizowanie gminnych turniejów sportowych /piłki nożnej, tenisa stołowego, piłki siatkowej i koszykowej/ - Wspieranie szkół w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży - Współpraca z zespołami ludowymi - Wspieranie działalności twórców ludowych

19 W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna z czytelnią. Stan księgozbioru woluminów w tym: - literatura piękna dla dorosłych 5996 woluminów - dla dzieci i młodzieży 6593 woluminy - popularno - naukowa 4415 woluminów Liczba czytelników 631 osób. Odwiedziny w bibliotece 6598 osób przeciętnie w roku. Biblioteka organizuje różne formy popularyzacji czytelnictwa: - wystawy z okazji rocznic pisarzy - nowości biblioteczne - lekcje biblioteczne - spotkania z pisarzami - konkursy czytelnicze - konkursy recytatorskie

20 Zabytki na terenie Gminy Borowie

21 z Załuskich Moszyńskiej, Kasztelanki Lubelskiej
Kościół murowany w Borowiu z 1831 roku wraz z dzwonnicą wybudowaną ok roku wzniesiony z fundacji Ludwiki z Załuskich Moszyńskiej, Kasztelanki Lubelskiej

22 w Borowiu cmentarz parafialny, objęty ochroną konserwatorską, założony w 1830 roku gdzie znajdują się nagrobki m.in. Abramowiczów, Jóźwickich (piaskowiec)

23 w Borowiu zespół dworsko - parkowy wybudowany
w I ćwierćwieczu XIX wieku, w skład którego wchodzi budynek Urząd Gminy

24 w Głoskowie zespół dworsko - parkowy wzniesiony w I połowie XIX wieku, w którym mieści się Ośrodek Resocjalizacji "MONAR"

25 w Chrominie Wiatrak, wybudowany w 1868 roku

26 w Kamionce (była osada Czarnów) Młyn Wodny, wzniesiony na początku XIX wieku

27 We wsiach naszej gminy można podziwiać wiele zabytków przyrody są wśród nich kilkusetnie drzewa, a największym jest dąb we wsi Borowie

28 Lato w Gminie Borowie

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Zima w Gminie Borowie

41

42

43

44

45

46

47


Pobierz ppt "Gmina Borowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google