Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODU Ł 3.02.2 Klasa III Kszta ł cenie ponadgimnazjalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODU Ł 3.02.2 Klasa III Kszta ł cenie ponadgimnazjalne."— Zapis prezentacji:

1 MODU Ł 3.02.2 Klasa III Kszta ł cenie ponadgimnazjalne

2 Wybieraj ą c szko łę ponadgimnazjaln ą mo ż esz wybra ć jedn ą ze szkó ł : Liceum OgólnokształcąceTechnikum Zasadniczą Szkołę Zawodową

3 Ścieżki edukacyjne czyli rożne możliwości zdobycia wymarzonego zawodu.

4 Ścieżka nr 1 Studia doktoranckieStudia uzupełniające magisterskie Studia licencjackie lub inżynierskie Studia jednolite magisterskieKursy kwalifikacyjneLiceum Ogólnokształcące Egzamin maturalny

5 Ścieżka nr 2 Technikum egzamin maturalny egzamin zawodowy studia inżynierskie lub licencjackie studia uzupełniające magisterskie studia doktoranckie zatrudnienie

6 Ścieżka nr 3 ZSZ 3 lata nauki Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe LO LO dla dorosłych Możliwość nauki od kl. II Egzamin maturalny Kursy Kwalifikacyjne Nadają tytuł technika Studia Licencjackie Inżynierskie Jednolite magisterskie

7 Ścieżki edukacyjne Masz ró ż ne mo ż liwo ś ci wyboru swojej ś cie ż ki edukacyjnej. Po etapie ponadgimnazjalnym ju ż mo ż esz podj ąć prac ę. Je ś li nadal chcesz si ę uczy ć, mo ż esz równocze ś nie kszta ł ci ć si ę i pracowa ć.

8 Ścieżki edukacyjne Ć wiczenie Na podstawie informacji z lekcji wyznacz w ł asn ą ś cie ż k ę do zdobycia wymarzonego zawodu. Zaznacz, na którym etapie chcesz rozpocz ąć prac ę.

9 Podsumowanie: Pami ę taj, ż e bez wzgl ę du, któr ą ś cie ż k ę wybierzesz, najwa ż niejszy jest cel. Od Ciebie zale ż y Twoja przysz ł o ść.


Pobierz ppt "MODU Ł 3.02.2 Klasa III Kszta ł cenie ponadgimnazjalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google