Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWNIKOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE Aneta Woźniak. ŚRODKI STYLISTYCZNE FONETYCZNESKŁADNIOWESŁOWNIKOWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWNIKOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE Aneta Woźniak. ŚRODKI STYLISTYCZNE FONETYCZNESKŁADNIOWESŁOWNIKOWE."— Zapis prezentacji:

1 SŁOWNIKOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE Aneta Woźniak

2 ŚRODKI STYLISTYCZNE FONETYCZNESKŁADNIOWESŁOWNIKOWE

3 EPITET – wyraz określający rzeczownik; najczęściej jest nim przymiotnik. Określa właściwości przedmiotów, np. wysokie drzewa lub stosunek mówiącego do tego przedmiotu, np. ciekawy film. Epitet spełnia funkcję zdobniczą, np. przepastny, daremny, wdzięczny, bezbrzeżny.

4 PORÓWNANIE – uwydatnienie pewnych właściwości zjawisk czy przedmiotów przez zestawienie ich z innymi. Zestawienie to może być bezpośrednie za pomocą takich wyrazów jak: niby, niczym, jak, jakby, jakoby, podobnie jak, na kształt lub na podstawie kontekstu, np. zbladł jak płótno, zły jak pies.

5 METAFORA – czyli przenośnia – polega na łączeniu w całość wyrazów odległych znaczeniowo. Wyrażenie to ma wówczas inne znaczenie niż tworzące je poszczególne słowa. Wyrazy wchodzące w skład metafory nie mogą być wymieniane na żadne inne. Wyróżnia się następujące rodzaje metafor:

6 METAFORA PERSONIFIKACJA ANIMIZACJA PERYFRAZA

7 PERSONIFIKACJA (uosobienie, antropomorfizacja) - to nadawanie przedmiotowi i zjawisku cech typowo ludzkich, np. księżyc (…) wodził srebrnym palcem (K.I. Gałczyński, Niobe).

8 ANIMIZACJA – (ożywienie) - przypisywanie przedmiotom martwym cech istot żywych (zwierzęcych), np. słonecznik kręci się za słońcem, grom uśnie (A. Mickiewicz, Pan Tadeusz)

9 PERYFRAZA (omówienie) – pozwala wyeliminować wyrażenia bardziej pospolite lub proste, zastępując je rozwiniętymi i wyszukanymi przedstawieniami obrazowymi. Służy wprowadzaniu podniosłego nastroju, nie oszczędza słów, np. treści ciągnione z chińskich ziół zamiast herbata (A. Mickiewicz, Zima miejska).

10 EUFEMIZM (rodzaj peryfrazy) wyraz bardziej ogólny, stosowany w celu złagodzenia treści wypowiedzi. Zastępowanie słów drażliwych, nieprzyzwoitych lub wulgarnych słowami mniej dosadnymi, delikatniejszymi, np. mijasz się z prawdą zamiast kłamiesz;przeniósł się na łono Abrahama zamiast umarł.

11 SYNEKDOCHA - czyli ogarnienie. Jej znaczenie wynika z nazywania zjawiska lub przedmiotu nazwami jego części, użycia liczby pojedynczej zamiast mnogiej, gatunku zamiast rodzaju, np. żołnierz polski zamiast polska armia czy wojsko polskie (F. Konarski, Czerwone maki...)

12 METONIMIA – zamiennia - ma na celu zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego z nim w uchwytnej zależności, np. czytam Słowackiego zamiast czytam utwory Słowackiego,żelazo zamiast zbroja, pot zamiast wysiłek.

13 NEOLOGIZM – jest to nowo utworzony wyraz zwykle na bazie słów już istniejących. Neologizmy powstają z konieczności nazwania nowych sytuacji i przedmiotów albo pojawiają się w poezji w celach ekspresywnych. Mają charakter jednorazowy i zwykle nie rozprzestrzeniają się poza kontekstem wypowiedzi.

14 ARCHAIZM – jest to element języka, który wyszedł już z użycia i jest zastępowany przez inny wyraz lub nie używa się go wcale, ponieważ np. nie ma już takiego desygnatu, np. sławiena, gospodzin, zyszczy, spuści (Bogurodzica).

15 DZIĘKUJĘ! Bibliografia: Słownik termonów literackich A. Kulawik, Poetyka


Pobierz ppt "SŁOWNIKOWE ŚRODKI STYLISTYCZNE Aneta Woźniak. ŚRODKI STYLISTYCZNE FONETYCZNESKŁADNIOWESŁOWNIKOWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google