Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja 2011/2012 semestr II Profil szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja 2011/2012 semestr II Profil szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja 2011/2012 semestr II Profil szkoły

2 ETAPY DZIAŁAŃ Wybór ewaluatorów Szkolenie internetowe
Szkolenie wyjazdowe na temat formułowania celów i dowodów ich osiągnięcia Szkolenie rady pedagogicznej, ustalanie celów i dowodów Przeprowadzenie badania stanu początkowego Wybór liderów zespołów zadaniowych

3 Ustalone cele Uczniowie wiedzą, jak poprawiać prace, nadrabiać zaległości, uzupełniać braki poprzez wykorzystanie informacji zwrotnej. Wszyscy wychowawcy klas organizują spotkania z absolwentami naszej szkoły w celu przedstawienia przez nich swoich opinii na temat edukacji w szkołach gimnazjalnych i średnich. Wszyscy nauczyciele przeprowadzają zajęcia, podczas których zapoznają uczniów z możliwościami wyboru przyszłego zawodu poprzez spotkania z przedstawicielami tych zawodów, wyjścia do zakładów pracy.

4 Dowody Do celu I Liczba nauczycieli stosujących informację zwrotną
Częstotliwość stosowania IZ przez nauczycieli Opinia uczniów na temat wykorzystania przez nich informacji zwrotnej do poprawy zadań domowych i prac klasowych Opinia rodziców na temat wykorzystania informacji zwrotnej w pracy z dzieckiem Opinia nauczycieli na temat stosowania informacji zwrotnej Opinia nauczycieli na temat wpływu IZ na poprawienie ocen z prac klasowych i zadań domowych

5 Dowody Do celu II Liczba zorganizowanych spotkań
Opinia uczniów na temat wpływu spotkań na podejmowanie przez nich decyzji dotyczących wyboru przyszłej szkoły Opinia rodziców na temat wpływu spotkań na świadomy wybór miejsca dalszej edukacji

6 Sposób zbadania stanu początkowego
ANKIETY nauczyciele – 22, uczniowie – 125, rodzice - 79

7 INFORMACJA ZWROTNA RODZICE
1. Czy zostali Państwo poinformowani o stosowaniu informacji zwrotnej przez nauczycieli w naszej szkole? Tak – ,2% Nie – 19 – 24,1% 2. Jak często Pani/Pana zdaniem nauczyciele udzielają informacji zwrotnej po wykonaniu zadania przez Państwa dziecko? Zawsze – 26 – 33,0% Czasami – 36 – 45,6% nie udzielają – 11 – 14,0% 3. W jaki sposób informacja zwrotna jest udzielana Państwa dziecku ? Ustnie – 34 – 43,0% Pisemnie – 40 – 50,6% w formie dołączonych do pracy ucznia kryteriów – 10 – 12,7%

8 INFORMACJA ZWROTNA RODZICE
4. Jak często wykorzystuje Pani/Pan w pracy ze swoim dzieckiem informację zwrotną? zawsze - 30 – 38,0% często – 19 – 24,1% sporadycznie – 14 – 17,7% nie wykorzystuję – 9 – 11,4%  5. Które elementy informacji zwrotnej wg Pani/Pana są najbardziej przydatne ? (można wskazać kilka odpowiedzi) mocne strony pracy ucznia – 22 – 27,8% wskazówki do dalszej pracy – 54 – 68,4% słabe strony pracy ucznia – 36 – 45,6% informacje o sposobie poprawy – 28 – 35,4% 6. Jak Pani/Pana zdaniem dziecko wykorzystuje informację zwrotną ? skutecznie poprawia zadania domowe – 19 – 24,1% nadrabia zaległości – 34 – 43,0% uzyskuje pozytywne oceny z poprawy prac klasowych i sprawdzianów – 21 – 26,6% jest zmotywowane do dalszej pracy zgodnie ze wskazówkami – 15 – 19,0% ma świadomość swoich słabych i mocnych stron – 28 – 35,4%

9 INFORMACJA ZWROTNA UCZNIOWIE
1. Jak często nauczyciel udziela Ci informacji zwrotnej na temat Twoich postępów w nauce? Zawsze 33% Tylko czasami 59% Nie udziela 2% 2. Na jakich przedmiotach otrzymujesz informację zwrotną? język polski 24%, matematyka 30%, ed. wczesnoszkolna 2%, muzyka 2%, j. angielski 17%, religia 1%, biologia 2%, chemia 3%, historia 3%, wos 3%, plastyka 2%, fizyka 2%, technika 1%, wszystkie przedmioty 14%

10 INFORMACJA ZWROTNA UCZNIOWIE
3. Jeżeli nauczyciele udzielają Ci informacji zwrotnej, to najczęściej w jakiej formie? (możesz wskazać kilka odpowiedzi) Pisemnie 45% Ustnie 61% W formie kryteriów dołączonych do pracy 61% 4. Czy udzielana Ci przez nauczyciela informacja zwrotna pomaga Ci nadrobić zaległości, poprawić oceny? Zawsze 38% Tylko czasami 51% Nie pomaga 8% 5. Które elementy informacji zwrotnej są dla Ciebie najbardziej przydatne? (możesz wskazać kilka odpowiedzi) Mocne strony Twojej pracy 44% Słabe strony Twojej pracy 50% Wskazówki, jak poprawić pracę 25% Wskazówki, jak dalej pracować 40% Ustalenie terminu poprawy 6%

11 INFORMACJA ZWROTNA UCZNIOWIE
6. W jaki sposób wykorzystujesz informację zwrotną? (możesz wskazać kilka odpowiedzi) Poprawiając pracę domową 7% Poprawiając prace klasowe 61% Nadrabiając zaległości 41% Mając świadomość, co umiem, a czego nie 37% Uzyskując pozytywne oceny z prac klasowych 26%

12 INFORMACJA ZWROTNA NAUCZYCIELE
1. Jak często stosuje Pani/Pan w swojej pracy informacji zwrotnej? Zawsze 9% Często 73% Sporadycznie 9% Nie stosuję 2. Które elementy umieszcza Pani/Pan w informacji zwrotnej? (można wskazać kilka odpowiedzi) Mocne strony pracy ucznia 86% Słabe strony pracy ucznia 73% Wskazówki do dalszej pracy 81% Informacje o sposobie poprawy 50%

13 INFORMACJA ZWROTNA NAUCZYCIELE
3. W jaki sposób udziela Pani/Pan informacji zwrotnej? Ustnie 91% Pisemnie 59% W formie dołączonych do pracy ucznia kryteriów 23% 4. Jak Pani/Pana zdaniem uczniowie wykorzystują informację zwrotną Skutecznie poprawiają zadania domowe 27% Nadrabiają zaległości 64% Uzyskują pozytywne oceny z poprawy prac klasowych i sprawdzianów 45% Są zmotywowani do dalszej pracy zgodnie ze wskazówkami 59% Mają świadomość swoich słabych i mocnych stron 59% Inne (jakie?) Osoby, które sobie słabo radzą nie korzystają z IZ 9%

14 WSPÓŁPRACA Z ABSOLWENTAMI UCZNIOWIE
1. Czy uczestniczyłaś/eś w spotkaniach z absolwentami naszej szkoły lub przedstawicielami różnych zawodów? Tak 63% Nie 35% 2. W ilu takich spotkaniach brałaś/eś udział w ciągu ostatniego roku szkolnego? Wcale 36% w % w 3 – 4 4% częściej 8% 3. Czy uzyskałaś/eś podczas tych spotkań informacje motywujące Cię do planowania dalszej kariery? Tak 15% Nie 85%

15 WSPÓŁPRACA Z ABSOLWENTAMI RODZICE
1. Czy Państwa dziecko uczestniczyło w spotkaniach z absolwentami naszej szkoły lub przedstawicielami różnych zawodów? Tak – 27 – 40,3% Nie – 45 – 67,2% 2. W ilu takich spotkaniach brało udział w ciągu ostatniego roku szkolnego? Wcale – 45 – 67,2% w 1-2 – 16 – 23,9% w 3 – 4 – 7 – 10,4% częściej 3. Czy uzyskało podczas tych spotkań informacje motywujące je do planowania dalszej kariery? Tak – 13 – 19,4% Nie – 54 – 80,6%

16 Co nas czeka? 1. Podział na zespoły zadaniowe
2. Szkolenie rady pedagogicznej przez mentora z CEO 3. Ustalenie oczekiwanego stanu końcowego 4. Opracowanie planu działań 5. Realizacja planu 6. Monitorowanie działań 7. Zbadanie stanu końcowego

17 Opracowanie ankiet i raportu
Małgorzata Chudzińska Joanna Moczadło Iwona Orlikowska Jolanta Smętek


Pobierz ppt "Ewaluacja 2011/2012 semestr II Profil szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google