Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

10. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "10. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka."— Zapis prezentacji:

1 10. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka Polskiego UW e-mail: m.r.swidzinski@uw.edu.pl Konsultacje (pok. 1): śr.16.30-17.30, soboty w terminach zjazdów – po zgłoszeniu Strona przedmiotu szukaj pod: http://www.mswidz.republika.pl/

2 Program 1.Co to jest język naturalny? 2.Aparat pojęciowy analizy tekstu. 3.Poziomy struktury tekstu. 4.Wstęp do morfologii. 5.Fleksja polska. 6.Elementarz składni. 7.Derywacja i gniazda słowotwórcze. 8.Świat znaczeń: podstawy leksykologii. Leksykografia. 9.Komunikacja językowa. 10.Zróżnicowanie języków świata. Typologia języków. 11.Inne. –2–2

3 Wykład 10: Zróżnicowanie języków świata. Typologia języków.

4 Ile: 100 – 1000 – 5000? Jak liczyć języki? Co to jest JEDEN język? Języki naturalne – obiekty przyrodnicze. 4 Języki świata

5 Różne szacunki: Język osobniczy (idiolekt) (> 6 mld)............................ Języki etniczne(3-5 tys.)............................. Język naturalny jako taki(1 egz.) –5–5

6 Przedmiot: języki świata. Cel: klasyfikacja. Metodologia: a. opis genezy – językoznawstwo historyczno- porównawcze; b. opis stanu – językoznawstwo typologiczno- porównawcze. 6 Językoznawstwo porównawcze

7 Historia Refleksja historyczna – wcześniejsza: to tradycyjna filologia (początki: antyk). Problemy: a. pochodzenie języków, b. pokrewieństwo, c. zmiany językowe i ich źródło. Wspólny przodek – prajęzyk. Języki pokrewne: rodziny. Języki spowinowacone: ligi. 7 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

8 Lingwogeneza: początek – nie wiadomo, kiedy... Zapewne setki tysięcy lat temu!!! Rozprzestrzenianie się prajęzyka – migracje, wojny, wymiana, kontakty indywidualne, łączenie się w pary itp. Typowe mechanizmy ewolucji gatunków biologicznych. 8 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

9 Problem techniczny: KOMPLETNY BRAK DANYCH!!! Najstarsze teksty – sprzed kilku tysięcy lat. Wiele języków nie ma pisma!!! Językoznawca opiera się na podobieństwach i różnicach między językami współczesnymi albo piśmiennymi, a także na danych historycznych; w tym: archeologicznych. 9 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

10 Jakie podobieństwa wchodzą w grę? takie, które nie wynikają ze świadomych działań użytkowników; to odpowiedniości, nie identyczności: a. fonetyczne, b. fonologiczne, b. gramatyczne. NIGDY: SŁOWNIKOWE. Nie zawsze podobieństwa dowodzą pokrewieństwa. 10 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

11 Rodzina romańska 11 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

12 Rodzina słowiańska 12 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

13 Liga bałkańska rumuński albański nowogrecki bułgarski macedoński 13 Językoznawstwo historyczno-porównawcze

14 Rodzina indoeuropejska Grupy: indyjska (sanskryt) irańska (perski) tocharska tracko-ormiańska (ormiański) grecka albańska iliryjska italska (łacina) celtycka (szkocki) germańska (niemiecki) słowiańska (polski) bałtycka (litewski) 14 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

15 Typologia Założenie: wszystkie JN są strukturalnie podobne (Milewski: paralelne). Typologicznie identyczne = tożsame funkcjonalnie. 15 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

16 Typologia fonologiczna: Języki fonologicznie ubogie (hawajski – 13 fonemów), średnie (20-45 fonemów) i bogate (ubychijski – 75 fonemów), Języki spółgłoskowe (północny Kaukaz) i samogłoskowe (francuski), Języki prozodyczne (łacina, chiński, czeski) i nieprozodyczne (polski, turecki). 16 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

17 Typologia syntaktyczna: A. Języki izolujące (analityczne, bezwyrazowe): chiński, tajski, malajski Je vois la maison de mon pere. Ja widzieć ten dom od mój ojciec Języki aglutynacyjne: węgierski, japoński, koreański czyta+l+i+by+ście czytać+warunek+męski+wy 17 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

18 Języki fleksyjne (wyrazowe): polski, sanskryt, grecki Lubię chłopców. lubić+1os., l.poj, cz.ter. Chłopiec+bier, l.mn. Języki alternacyjne: arabski, hebrajski q-t-lzabić qatalazabił qatilabył zabity (ya)qtuluzabijał (yu)qtalubył zabijany 18 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

19 B. Języki postpozycyjne: porządek Temat + Końcówka polski, łacina, węgierski kupi-ł-e-mpan-em nostr-um quotidian-um Języki prepozycyjne: porządek Końcówka + Temat suahili wa-tu w-etu wa-le wa-kubwa wa-mekuja plur-człowiek ten wielki nasz przyjść 19 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

20 C. Języki pozycyjne: chiński, angielski John killed Mary. Języki przypadkowe: polski, gruziński, łacina Mea mater, mea pater filium tuum lupus est! Filius tuus lupus est! Języki inkorporujące algonkin, turecki nen-tawema u-ki-ness-a-n wawaškeššu-wan mój-brat on-dk-zabić-ją sarna 20 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

21 D. Języki nominatywne: chiński, angielski, polski Języki ergatywne: gruziński, pama-nyungal i in. języki aborygenów t y a:n-tu pukin y -n a pumi człowiek-ergativus pies-nominativus uderzyć-przesz blablablabla (po pama-nyungalsku) pies-nominativus szczekać 21 Językoznawstwo typologiczno-porównawcze

22 Uniwersalia językowe Semantyczne: Kolory: black, white, red, green, blue, yellow, brown, purple, pink, orange, grey Co najmniej 2 są rozróżniane Zaimki: Wszystkie języki mają zaimki osobowe 22 Uniwersalia

23 Fonetyczne: Wszystkie języki mają samogłoski ustne. Wszystkie języki mają spółgłoski i samogłoski. W większości języków są spółgłoski /p/, /t/, /k/, /n/. Gramatyczne: Wszystkie języki mają rzeczowniki. Większość języków ma szyk S...O. 23 Uniwersalia

24 Języków w świecie jest 3-5 tys. Językoznawstwo historyczno-porównawcze: klasyfikacja genetyczna języków. Rodziny języków: indoeuropejska, romańska, słowiańska itd. Typologie języków.Typologie syntaktyczne. Języki izolujące, aglutynacyjne, fleksyjne, alternacyjne. Języki postpozycyjne i prepozycyjne. Języki pozycyjne, przypadkowe, inkorporujące. Uniwersalia językowe. 24 Podsumowanie


Pobierz ppt "10. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013/2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google