Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013-2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013-2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka."— Zapis prezentacji:

1 1. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013-2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka Polskiego UW e-mail: m.r.swidzinski@uw.edu.pl Konsultacje (pok. 1): śr 14.00-15.00, sob (w dniach zjazdów) Strona przedmiotu szukaj pod: http://www.mswidz.republika.pl/

2 Wykład 1: Co to jest język naturalny? 2

3 Warunki zaliczenia Praca zaliczeniowa: styczeń 2014. Forma: zestaw 9 pytań – dostępny (jeden do wyboru). Zestaw d wyboru (zbiór będzie dostępny w internecie). Pytania testowe i otwarte, teoretyczne i praktyczne, dotyczące polszczyzny i PJM. Rozwiązania wysyłane elektronicznie. Po ocenie – możliwa popraw(k)a. 3

4 Cele wprowadzenie w świat lingwistyki teoretycznej, pokaz narzędzi opisu lingwistycznego, przedstawienie zdyscyplinowanego opisu gramatycznego polszczyzny, dyskusja problemów opisu języków wizualno- przestrzennych, dyskusja: PJM a polski foniczny. 4

5 Program 1. Co to jest język naturalny? 2. Aparat pojęciowy analizy tekstu. 3. Poziomy struktury tekstu. 4. Fonologia: pokaz narzędzi opisu strukturalnego. 5. Derywacja i gniazda słowotwórcze. 6. Fleksja polska. 7. Elementarz składni. 8. Świat znaczeń: podstawy leksykologii. Leksykografia. 9. Komunikacja językowa. 10. Inne. 5

6 Literatura EJO: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański. Wrocław 1993. Grzegorczykowa R.: Zarys słowotwórstwa polskiego: słowotwórstwo opisowe, wyd. 3 popr., Warszawa 1979. Milewski T.: Językoznawstwo, Warszawa 1965 [lub wyd. następne]. 6

7 Literatura Świdziński, M.: Elementy gramatyki opisowej języka polskiego, Warszawa 1997 [dostępne w internecie]. Świdziński, M.: Języki migowe. [W:] Podstawy neurologopedii. Red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska. Opole 2005. 679-692 [dostępne w internecie]. 7

8 Literatura Świdziński, M.: Jak Głusi przyswajają język: o językach migowych i miganych. [W:] Język migowy we współczesnym szkolnictwie na świecie i w Polsce. Red. I. Grzesiak. Wydawnictwo Stanisław Sumowski. Malbork 2007. 16-24 [dostępne w internecie]. Świdziński, M.: O reprezentacji fonologicznej tekstu polskiego. [W:] Język. Teoria – dydaktyka VI, Kielce 1986. 7- 20. 8

9 Nauka empiryczna Przedmiot opisu: pewien wycinek rzeczywistości. Cel opisu: zbudowanie teorii lub modelu. Przedmiot językoznawstwa (= wycinek rzeczywistości): język naturalny. 9

10 Co to jest język (naturalny)? umiejętność ludzka??? urządzenie do komunikacji??? jakieś znaki??? 10

11 Definicja Język naturalny – dwuklasowy system znaków wykorzystywany przez daną grupę społeczną do komunikacji uniwersalnej. Terminy wymagające objaśnienia: znak, system, dwuklasowość, grupa społeczna, komunikacja uniwersalna. 11

12 Znak Językoznawstwo dział semiologii. Znak: element rzeczywistości istotny nie ze względu na swoje cechy zewnętrzne, ale ze względu na inny element rzeczywistości, do którego się odnosi. 12

13 Przezroczystość znaku Znak ma dwie strony: formę i treść. Dwa typy znaków: a. znaki naturalne, b. znaki konwencjonalne. Język naturalny pewien zbiór znaków. 13

14 System System znaków (intuicyjnie): zbiór znaków konwencjonalnych obsługujący ten sam wycinek rzeczywistości. Opozycja: różnica formy, z którą skorelowana jest ściśle określona różnica treści lub funkcji. [Seryjność opozycji: powtarzanie się danej różnicy formy w serii par znaków.] System znaków: zbiór znaków z opozycją. 14

15 Minimalny system znaków 15

16 Minimalny system znaków 16

17 5 0 X System znaków drogowych 17

18 Język polski jako system znaków dom : domy, kot : koty, mysz : myszy,... kot : kota, murarz : murarza, monter : montera,... budować : budował, hodować : hodował, pracować : pracował,... budować : budowanie, grać : granie, słuchać : słuchanie,... w : we, od : ode, przez : przeze;... 18

19 Opozycje Poziome : Uniesione znaczy stój : jedź Poziome : Opuszczone znaczy................... Okrągłe niebieskie : Kwadratowe niebieskie..... Okrągłe niebieskie : Okrągłe czerwone..... Trójkątne : Kwadratowe..... Strzałka w prawo : Krzyżyk..... Plansza barwna : Plansza szara..... 19

20 20 Pojedyncza : Mnoga (= Liczba) Mianownik : Dopełniacz (= Przypadek) Bezokolicznik : Forma osobowa (= Bezokolicznikowość) Czynność : Nazwa czynności (= Gerundialność?) Bez –e : Z –e (= Wokaliczność?) Opozycje

21 21 Znaki klasy A (pierwsza przymiarka) dom, domy, kot, koty, mysz, myszy, kot, kota, murarz, murarza, monter, montera, budować, budował, hoduje, hodował, pracuje, pracował, budowanie, granie, słuchanie,... Dwuklasowość

22 22 Znaki klasy B Murarz nie hoduje kota. Pracował monter. budowanie murarza Czy jedziemy? Wczoraj padało. matki przełożone Pracował monter, ale ponieważ wczoraj padało, a murarz nie hoduje kota, budowanie murarza trwało parę godzin. Dwuklasowość

23 23 Klasa A: znaki proste słowa (uwaga: jest to rozwiązanie prowizoryczne). Zbiór znaków prostych słownik. Klasa B: znaki złożone: konstrukcje zbudowane ze znaków prostych lub złożonych. REKURENCJA!!! Dwuklasowość

24 24 Jedziemy. : Czy jedziemy?, Wczoraj padało. : Czy wczoraj padało?, Jaś śpi.: Czy Jaś śpi?,... lekarz dentysta : lekarz dentysty, panu Janowi : panu Jana, matki przełożone : matki przełożonych,... John hit Paul. : Paul hit John., The boy kissed the beggar. : The beggar kissed the boy., Garfield swallows Mickey. : Mickey swallows Garfield,... Opozycje w zbiorze znaków klasy B

25 25 Zdanie oznajmujące : Zdanie pytajne (= Modalność) Fraza z przydawką apozycyjną : Fraza z przydawką dopełniaczową (= Typ podrzędnika) Pozycja podmiotu : Pozycja dopełnienia (= Diateza) Opozycje w zbiorze znaków klasy B

26 26 Nie wszystkie kombinacje znaków dają poprawny znak złożony: * Murarz nie hoduje kot. * Pracował montera. * budowanie murarz * Jedziemy czy? * Wczoraj będzie padało. Definicja wszystkich poprawnych połączeń znaków: gramatyka. Gramatyka

27 27 System dwuklasowy znaków para:. Słownik: zbiór słów (prowizorycznie!) Gramatyka: zbiór instrukcji tworzenia // rozkładania wyrażeń. System dwuklasowy znaków

28 28 Użytkownicy języka naturalnego: określona populacja (zwykle etniczna). Język naturalny komunikacyjnie nielokalny: służy do porozumiewania się o wszystkim. Ograniczoność i uniwersalność

29 29 1. Językoznawstwo – nauka empiryczna. Dział semiologii. 2. Przedmiot: języki naturalne. 3. Znaki konwencjonalne. Opozycje. System. 4. Znaki proste i znaki złożone. Dwuklasowość. 5. Język – para. 6. Populacja rodzimych użytkowników. 7. Komunikacyjna uniwersalność języka naturalnego. Podsumowanie


Pobierz ppt "1. Wiedza o języku Studia Podyplomowe Polski Język Migowy 2013-2014 Prof. dr hab. Marek Świdziński Zakład Językoznawstwa Komputerowego Instytut Języka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google