Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo pracy dla rodziców Najważniejsze prawa i obowiązki pracującego rodzica – krok po kroku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo pracy dla rodziców Najważniejsze prawa i obowiązki pracującego rodzica – krok po kroku."— Zapis prezentacji:

1 Prawo pracy dla rodziców Najważniejsze prawa i obowiązki pracującego rodzica – krok po kroku.

2 Prezentacja przedstawia wybrane, najważniejsze przepisy prawa pracy dotyczące rodziców. Powstała na podstawie ebooka Prawo pracy dla rodziców przygotowanego wspólnie przez portal Mamo Pracuj oraz Kancelarię Frączyk & Partnerzy.

3 Informacja o ciąży w procesie rekrutacji i po zatrudnieniu Rozmowa kwalifikacyjna: przyszły pracodawca nie może pytać Cię o plany rodzicielskie podczas rozmowy kwalifikacyjnej W czasie zatrudnienia: jak najszybciej poinformuj pracodawcę o ciąży pamiętaj o zaświadczeniu o ciąży Z momentem poinformowania pracodawcy o ciąży rozpoczyna się szczególna ochrona warunków zatrudnienia kobiet w ciąży!

4 Szczególna trwałość stosunku pracy Jeżeli jesteś w ciąży lub przebywasz na urlopie macierzyńskim pracodawca co do zasady nie może: wypowiedzieć Ci umowy o pracę wręczyć Ci wypowiedzenia zmieniającego Jeżeli jesteś zatrudniona na podstawie : umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na okres próbny przekraczający 1 miesiąc które uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulegają one przedłużeniu do czasu porodu, a po porodzie otrzymasz zasiłek macierzyński

5 Szczególna ochrona warunków pracy Bezwzględne zakazy dotyczące kobiet w ciąży: zakaz pracy w porze nocnej zakaz pracy w godzinach nadliczbowych zakaz pracy w warunkach szkodliwych Względne zakazy dotyczące kobiet w ciąży: odmowa oddelegowania poza stałe miejsce świadczenia pracy odmowa świadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy Dodatkowe uprawnienie: pracodawca ma obowiązek umożliwić Ci wykonanie badań lekarskich, które zalecił Ci lekarz

6 Choroba w czasie ciąży W czasie choroby przypadającej w okresie ciąży przysługuje Ci: wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne Za czas choroby przypadającej w okresie ciąży należy Ci się wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę.

7 Szczególne uprawnienia urlopowe przy urodzeniu dziecka W razie urodzenia dziecka co do zasady przysługują Ci: urlop okolicznościowy urlop macierzyński dodatkowy urlop macierzyński urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

8 Czas trwania poszczególnych urlopów Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie Podstawowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski Razem Jedno dziecko20 tygodni6 tygodni26 tygodni52 tygodnie Dwoje dzieci31 tygodni8 tygodni26 tygodni65 tygodni Troje dzieci33 tygodnie8 tygodni26 tygodni67 tygodni Czworo dzieci35 tygodni8 tygodni26 tygodni69 tygodni Pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni8 tygodni26 tygodni71 tygodni

9 Wysokość zasiłku macierzyńskiego Odrębne wnioski o udzielenie każdego z urlopów Wspólny wniosek o udzielenie urlopów w pełnym wymiarze, składany w terminie 14 dni od porodu Podstawowy urlop macierzyński 100% podstawy wymiaru 80% podstawy wymiaru Dodatkowy urlop macierzyński 100% podstawy wymiaru Urlop rodzicielski60% podstawy wymiaru

10 Możliwość pracy w czasie poszczególnych urlopów Możliwość podjęcia zatrudnienia Podstawowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski Urlop wychowawczy Umowa o pracę – dotychczasowy pracodawca NieTak (maks. ½ etatu) Tak (maks. ½ etatu) Tak (o ile nie wyłącza możliwości osobistego sprawowania opieki) Umowa cywilnoprawna Tak Umowa o pracę – inny pracodawca Tak

11 Szczególne uprawnienia urlopowe a adopcja W razie przysposobienia dziecka co do zasady przysługują Ci analogiczne uprawnienia jak biologicznym rodzicom, a więc: urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

12 Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem Po powrocie do pracy możesz liczyć na szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, do których należą: powrót do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy przerwa na karmienie dziecka zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z prawem do zasiłku opiekuńczego

13 Szczególna ochrona warunków pracy Względne zakazy dotyczące rodziców wracających do pracy: odmowa pracy w porze nocnej odmowa pracy w godzinach nadliczbowych odmowa oddelegowania poza stałe miejsce świadczenia pracy odmowa świadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy

14 Jeśli nie stosunek pracy to co? Umowy cywilnoprawne: świadczenie pracy na podstawie umowy o dzieło nie gwarantuje żadnych uprawnień związanych z ochroną rodzicielstwa ciąża nie chroni przed rozwiązaniem umowy zlecenia bądź innej umowy cywilnoprawnej pracując na umowę zlecenie zadbaj o to, aby opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe; będziesz uprawniona do otrzymania zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego świadcząc pracę na podstawie umowy zlecenia możesz pod pewnymi warunkami skorzystać z quasi urlopu wychowawczego Jeżeli czujesz, że świadczona przez ciebie praca spełnia przesłanki niezbędne do uznania jej za wykonywaną w ramach stosunku pracy, możesz żądać w sądzie ustalenia istnienia stosunku pracy!

15 Jeśli nie stosunek pracy to co? Działalność gospodarcza: prowadząc działalność gospodarczą zadbaj o to, aby opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe; będziesz uprawniona do otrzymania zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego pamiętaj, że zadeklarowanie wyższej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pozwoli Ci otrzymać wyższy zasiłek macierzyński prowadząc działalność gospodarczą możesz pod pewnymi warunkami skorzystać z quasi urlopu wychowawczego

16 Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.mamopracuj.pl i pobierz bezpłatny ebookwww.mamopracuj.pl Prawo pracy dla rodziców przygotowany wspólnie przez portal Mamopracuj.pl oraz Kancelarię Frączyk & Partnerzy. Ebook przedstawia obowiązujący stan prawny na 01.01.2014 r.

17 Dziękujemy za uwagę! www.mamopracuj.pl kontakt@mamopracuj.pl Facebook.com/MamoPracuj

18 Dziękujemy za uwagę! Frączyk & Partnerzy Kancelaria Prawna ul. Gęsia 8, 31-535 Kraków tel. +48/12/ 418 38 09 ul. Żurawia 43/311, 00-680 Warszawa tel. +48/ 661 577 566


Pobierz ppt "Prawo pracy dla rodziców Najważniejsze prawa i obowiązki pracującego rodzica – krok po kroku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google