Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: dr inż. Karol Plesiński. 1. Dla składowych poziomych P x : 1.Kształt wykresu parcia: jest to zawsze trójkąt prostokątny, równoramienny o przyprostokątnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: dr inż. Karol Plesiński. 1. Dla składowych poziomych P x : 1.Kształt wykresu parcia: jest to zawsze trójkąt prostokątny, równoramienny o przyprostokątnych."— Zapis prezentacji:

1 Autor: dr inż. Karol Plesiński

2 1. Dla składowych poziomych P x : 1.Kształt wykresu parcia: jest to zawsze trójkąt prostokątny, równoramienny o przyprostokątnych długości napełnienia H. 2.Kierunek parcia zawsze jest poziomy, a zwrot skierowany do ścianki. 3.Parcie działa na ściankę zawsze od strony wody. 2. Dla składowych pionowych P y : 1.Jeżeli ciecz znajduje się nad ścianką, wtedy parcie na tę ściankę działa od góry, a wykres rysujemy od zwierciadła wody do ścianki. 2.Jeżeli ciecz znajduje się pod ścianką, wtedy parcie na tę ściankę działa od dołu, a wykres rysujemy od ścianki do pozornego zwierciadła wody. 3.Kierunek parcia zawsze jest pionowy.

3 H H PxPx PyPy P = P x Na ściankę płaską pionową działa tylko parcie poziome P x od strony wody (w tym przypadku z lewej strony ścianki). Stąd rysujemy tylko wykres składowej parcia poziomego P x. Aby go narysować, od końca ścianki znajdującej się przy dnie, wyprowadzamy prostą prostopadłą (kąt 90 0 ) do ścianki o długości napełnienia H 90 0 Następnie łączymy koniec prostej prostopadłej z krawędzią ścianki, która znajduje się na poziomie zwierciadła wody (w tym przypadku jest to wierzchołek ścianki). W ten sposób powstaje trójkąt równoramienny. Kierunek działania siły parcia będzie poziomy, zaś jej zwrot w kierunku ścianki (w tym przypadku w prawą stronę). Rysujemy wektory parcia wewnątrz wykresu.

4 H H PxPx PyPy P = P x Na ściankę płaską pionową działa tylko parcie poziome P x od strony wody (w tym przypadku z prawej strony ścianki). Stąd rysujemy tylko wykres składowej parcia poziomego P x. Aby go narysować, od końca ścianki znajdującej się przy dnie, wyprowadzamy prostą prostopadłą (kąt 90 0 ) do ścianki o długości napełnienia H Następnie łączymy koniec prostej prostopadłej z krawędzią ścianki, która znajduje się na poziomie zwierciadła wody (w tym przypadku nie jest to już górny wierzchołek ściany). W ten sposób powstaje trójkąt równoramienny. Kierunek działania siły parcia będzie poziomy, zaś jej zwrot w kierunku ścianki (w tym przypadku w stronę lewą). Rysujemy wektory parcia wewnątrz wykresu.

5 H H P P = V Dla ścianek prostych skośnych mamy dwie metody rysowania wykresów parcia. Pierwsza z nich polega na narysowaniu wykresu parcia całkowitego P – metoda znana ze ścianek płaskich pionowych. Aby taki wykres narysować, od końca ścianki znajdującej się przy dnie w stronę wody, wyprowadzamy prostą prostopadłą (kąt 90 0 ) do ścianki o długości napełnienia H Następnie łączymy koniec prostej prostopadłej z krawędzią ścianki, która znajduje się na poziomie zwierciadła wody (w tym przypadku jest to wierzchołek ścianki). W ten sposób powstaje trójkąt prostokątny (ale już nie równoramienny, gdyż długość ścianki jest większa niż napełnienie). Kierunek działania siły parcia będzie prostopadły do ścianki, zaś jej zwrot w kierunku ścianki. Rysujemy wektory parcia wewnątrz wykresu. 90 0 ta prosta nie musi być pionowa

6 H H P = (P x 2 + P y 2 ) PxPx H PyPy Druga metoda polega na narysowaniu wykresów składowych parcia poziomego P x i pionowego P y – metoda stosowana dla ścianek zakrzywionych. Wykres składowej parcia poziomego P x rysujemy jak dla ścianki płaskiej pionowej, zajmiemy się więc wykresem składowej parcia pionowego P y. Po drugiej stronie ścianki rysujemy pozorne zwierciadło wody. Ponieważ wodę mamy pod ścianką, to parcie będzie na nią działać od ściany do pozornego zwierciadła wody – stąd zwrot parcia pionowego P y będzie ku górze, a kierunek pionowy.

7 H H P = V P Możemy przeanalizować wykres parcia dla ścianki płaskiej skośnej metodą pierwszą dla przypadku, gdzie woda znajduje się z lewej strony ścianki. Wykres rysujemy od końca ścianki znajdującej się przy dnie w stronę wody, wyprowadzamy prostą prostopadłą (kąt 90 0 ) do ścianki o długości napełnienia H Następnie łączymy koniec prostej prostopadłej z krawędzią ścianki, która znajduje się na poziomie zwierciadła wody (w tym przypadku znów jest to wierzchołek ścianki). W ten sposób powstaje trójkąt prostokątny (ale już nie równoramienny). Kierunek działania siły parcia będzie prostopadły do ścianki, zaś jej zwrot w kierunku ścianki. Rysujemy wektory parcia wewnątrz wykresu.

8 H H P = (P x 2 + P y 2 ) PxPx PyPy Możemy także przeanalizować wykresy parć składowych P x i P y dla ścianki płaskiej skośnej metodą drugą dla przypadku, gdzie woda znajduje się z lewej strony ścianki. Wykres składowej parcia poziomego P x rysujemy jak dla ścianki płaskiej pionowej. Po drugiej stronie ścianki rysujemy pozorne zwierciadło wody. Ponieważ wodę mamy nad ścianką, to parcie będzie na nią działać od zwierciadła wody do ścianki – stąd zwrot parcia pionowego P y będzie ku dołowi, a kierunek pionowy.

9 H H PxPx A B C PyPy Wykres składowej parcia poziomego P x rysujemy jak dla ścianki płaskiej pionowej. Rzutując nasz wykres na płaszczyznę z lewej strony widzimy ściankę płaską pionową. widok z przodu (od lewej strony) widok z boku Po drugiej stronie ścianki rysujemy pozorne zwierciadło wody. Dzielimy ścianę na dwa odcinki: AB i BC, które będziemy analizować osobno. Woda znajduje się poniżej odcinka AB, więc parcie na ten odcinek będzie od ścianki AB do pozornego zwierciadła wody. Woda znajduje się powyżej odcinka BC, więc parcie na ten odcinek będzie od zwierciadła wody do ścianki BC. Parcie oddziałujące na odcinek AB redukuje się z częścią parcia działającą na odcinak BC (strzałki czerwone równoważą się ze strzałkami zielonymi w miejscu, gdzie występują obydwie siły).

10 H H PxPx A C D PyPy B Wykres składowej parcia poziomego P x rysujemy jak dla ścianki płaskiej pionowej. Po drugiej stronie ścianki rysujemy pozorne zwierciadło wody. Dzielimy ścianę na trzy odcinki: AB, BC i CD, które będziemy analizować osobno. Woda znajduje się powyżej odcinka AB, więc parcie na ten odcinek będzie działać od zwierciadła wody do ścianki AB. Woda znajduje się poniżej odcinka BC, więc parcie na ten odcinek będzie od ścianki BC do pozornego zwierciadła wody. Parcie oddziałujące na odcinek AB redukuje się z częścią parcia działającą na odcinek BC (równoważenie się sił). Woda znajduje się powyżej odcinka CD, więc parcie na ten odcinek będzie działać od zwierciadła wody do ścianki CD. Parcie oddziałujące na odcinek CD redukuje się z częścią parcia działającą na odcinki AB i BC (redukcja sił zaznaczonych na czerwono z siłami zaznaczonymi na zielono) Zostaje wykres składowej parcia pionowej P y.

11 H P xL A C D PyPy B P xP H h h Wykres składowej parcia poziomego z lewej strony P xL oraz z prawej strony P xP rysujemy jak dla ścianki płaskiej pionowej. Dzielimy ścianę na trzy odcinki: AB, BC i CD, które będziemy analizować osobno. Rysujemy wykres składowej parcia pionowego P y tak, jakby woda była tylko z lewej strony ścianki. O prawej stronie – na razie zapominamy. Po drugiej stronie ścianki rysujemy pozorne zwierciadło wody. Woda znajduje się poniżej odcinka AB, więc parcie na ten odcinek będzie działać od ścianki AB do pozornego zwierciadła wody. Woda znajduje się powyżej odcinka BC, więc parcie na ten odcinek będzie działać od zwierciadła wody do ścianki BC. Redukcja parcia Woda znajduje się poniżej odcinka CD, więc parcie na ten odcinek będzie od ścianki CD do pozornego zwierciadła wody. Redukcja parcia. Zostaje wykres składowej parcia pionowego P yL dla wody działającej od strony wody prawej Przypominamy sobie o wodzie znajdującej się po prawej stronie ścianki. Woda znajduje się powyżej odcinka CD, stąd parcie będzie skierowane od zwierciadła wody (po stronie prawej) do ścianki CD. Następuje redukcja sił parcia pionowego dla wody z lewej strony P yL z parciem pionowym dla wody z prawej strony P yL (strzałki koloru zielonego i niebieskiego). Zostaje ostateczny wykres składowej parcia pionowego P y. P yL P yP P x = P xL - P xP Możemy także od parcia poziomego z lewej strony P xL (które jest większe) odjąć parcie poziome z prawej strony P xP. Wtedy pozostaje nam wykres składowej parcia z lewej strony pomniejszony o wykres składowej parcia z prawej strony ścianki P x = P xL - P xP -P xP Powstaje wykres składowej parcia poziomego P x. PxPx

12 Rozprowadzanie, kopiowanie i modyfikowanie bez zgody autora surowo zabronione


Pobierz ppt "Autor: dr inż. Karol Plesiński. 1. Dla składowych poziomych P x : 1.Kształt wykresu parcia: jest to zawsze trójkąt prostokątny, równoramienny o przyprostokątnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google