Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: Powtórzenie wiadomości o falach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: Powtórzenie wiadomości o falach"— Zapis prezentacji:

1 Temat: Powtórzenie wiadomości o falach
Autor Bożena Daczka

2 Spis treści Co to jest fala?
Wielkości charakteryzujące fale amplituda okres drgań częstotliwość Zjawiska falowe odbicie dyfrakcja interferencja Dźwięki Autor Bożena Daczka

3 TSUNAMI Ogromne trzęsienie ziemi o sile 8,9 w skali Richtera miało miejsce w Japonii. Największe szkody wywołuje jednak ogromna fala tsunami wywołana trzęsieniem, która wdarła się w głąb lądu, czyniąc wiele szkód. Fala przetacza się dalej wdzierając się w głąb kraju - może osiągnąć nawet 10 metrów wysokości. Autor Bożena Daczka

4 Fale to nie tylko katastrofy Dzięki falom możemy:
Rozmawiać Oglądać telewizję Rozmawiać przez telefon komórkowy Podgrzewać posiłki Badać dno morza Badać wnętrze organizmu Autor Bożena Daczka

5 Falą mechaniczną nazywamy rozchodzące się zaburzenie ośrodka, które przenosi energię
Autor Bożena Daczka

6 1. Podstawowe wielkości charakteryzujące falę:
Amplituda – jest to maksymalne wychylenie z położenia równowagi A = 2 cm X (cm) 2 1 t (s) Autor Bożena Daczka

7 Zadanie 1 Z wykresu zależności położenia ciała drgającego od czasu odczytaj amplitudę drgań X (cm) 4 2 -2 -4 t (s) Autor Bożena Daczka

8 Okres drgań – jest to czas jednego pełnego drgania
T = 4s X (cm) 4 2 -2 -4 t (s) Autor Bożena Daczka

9 Częstotliwość – jest to liczba drgań zachodzących w jednostce czasu
Autor Bożena Daczka

10 Związek między okresem i częstotliwością fali:
T = 1/f Jednostką okresu jest 1 s Jednostką częstotliwości jest 1 Hz Autor Bożena Daczka

11 Zadanie 2 Z wykresu zależności położenia ciała drgającego od czasu odczytaj okres i częstotliwość drgań. Zapisz wszystkie działania X (cm) 4 2 -2 -4 t (s) Autor Bożena Daczka

12 T= 4s f= 1/T f= 1/4s f = 0,25 Hz Odp: okres drgań wynosi 4s, częstotliwość 0,25 Hz Autor Bożena Daczka

13 Długość fali ( λ ) – jest to odległość między odległość pomiędzy powtarzającym się fragmentem fali
λ= V*T λ = V/f λ X (cm) 2 1 -1 -2 0, , , , , ,6 t (s) Autor Bożena Daczka

14 Zadanie 3 Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeżeli jej prędkość w powietrzu wynosi 340 m/s? Autor Bożena Daczka

15 Odp: fala dźwiękowa ma długość 2 m
Dane: Szukamy: f= 170 Hz λ = ? V = 340 m/s Rozwiązanie: λ = V/f λ = 340/170 m λ = 2m Odp: fala dźwiękowa ma długość 2 m Autor Bożena Daczka

16 Zadanie 4 Podczas burzy Ania usłyszała uderzenie pioruna po upływie 3 sekund od chwili, gdy zobaczyła błyskawicę. W jakiej odległości od Ani uderzył piorun, jeżeli prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s ? Autor Bożena Daczka

17 Odp: piorun uderzył w odległości 1,02 km
Dane: Szukamy T = 3s λ = ? V = 340 m/s Rozwiązanie: λ = 340*3 m λ = m λ = 1,02 km Odp: piorun uderzył w odległości ,02 km Autor Bożena Daczka

18 2. Zjawiska falowe odbicie fali Autor Bożena Daczka

19 Zadanie 5 W jakiej odległości od źródła dźwięku znajduje się pionowa ściana, jeżeli echo zostało usłyszane po czasie t=1,2s od chwili wydania dźwięku? Przyjmij, że prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. Autor Bożena Daczka

20 Interferencja, czyli nakładanie się fal
Autor Bożena Daczka

21 Zadanie 6 Podczas koncertów rockowych głos dochodzi do uszu słuchaczy z rozstawionych głośników. To, że w pewnych miejscach słychać go lepiej, a w pewnych gorzej, jest spowodowane zjawiskiem: a) dyfrakcji b) interferencji c) odbicia Autor Bożena Daczka

22 Dyfrakcja, czyli ugięcie fali
Autor Bożena Daczka

23 3. Dźwięki Dźwięki są to fale o częstotliwościach od 20 Hz do Hz Autor Bożena Daczka

24 Ultradźwięki - fale o częstotliwości powyżej 20 000 Hz
Autor Bożena Daczka

25 Infradźwięki - fale o częstotliwości poniżej 20 Hz
wysokie poziomy infradźwięków mogą powodować : poczucie ucisku w uszach, nadmiernego zmęczenia, senności a nawet apatii i depresji Autor Bożena Daczka


Pobierz ppt "Temat: Powtórzenie wiadomości o falach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google