Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. 2 Fale na powierzchni wody Catch the Wave.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. 2 Fale na powierzchni wody Catch the Wave."— Zapis prezentacji:

1 1 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves

2 2 Fale na powierzchni wody Catch the Wave

3 Water Waves Dr. Dan Russell, Kettering University

4 4 Fala dźwiękowa czyli… rozchodzące się zagęszczenia i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza

5 5 Fala elektromagnetyczna Pole elektryczne E Pole magnetyczne B Kierunek propagacji k Długość fali

6 6 Zaburzanie pola elektrycznego Pole oscylującego ładunku Vibrating Charges and Electromagnetic Waves Kierunek propagacji

7 7 Jest fala – jest drganie!

8 8 Klasyfikacja fal Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne Fale harmoniczne i nieharmoniczne Fale płaskie i fale kuliste Fale poprzeczne i podłużne

9 9 Polaryzacja fali Polaryzator 1 Fala padająca Polaryzator 2 Fala spolaryzowana Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach

10 10 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

11 11 Zmiany wychylenia w czasie dla najprostszego drgania

12 12 Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych

13 13 Długość, amplituda i prędkość fali

14 14 Zaburzenie prawie prostokątne

15 15 Superpozycja fal (!) ale nie zawsze:

16 16 Interferencja konstruktywna (zaburzenia się dodają)

17 17 Interferencja destruktywna (zaburzenia się odejmują – kasują się) Długość fali Sumowanie zaburzeń od dwóch fal

18 18 Interferencja fal kulistych na powierzchni wody Interferencja fal z punktowych źródeł To samo tylko statycznie

19 19 Na pewnych kierunkach wzmacnianie, a na innych wygaszanie…

20 20 Doświadczenie Younga (to samo, tylko że dla światła)

21 21 Doświadczenie Younga Interferencja dla dwóch szczelin

22 22 Interferencja - podsumowanie Powstanie stałego w czasie rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych) Warunki interferencji: 1)Jednakowa częstotliwość 2)Stała w czasie różnica faz 3)Jednakowa polaryzacja

23 23 Zasada Huygensa

24 24 Powielanie się frontów falowych

25 25 Odbicie i załamanie fali Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji Angles of Reflection Refraction of Light

26 26 Prawa załamania i odbicia β

27 27 Analogia motoryzacyjna

28 28 Fala stojąca Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal

29 29 Polaryzator dla mikrofal (co przepuszcza a co blokuje?)

30 30 Efekt Dopplera http://www.ionaphysics.org/ntnujava/Doppler/Doppler.html

31 31 Efekt Dopplera dla ruchu źródła Zagęszczenie frontów falowych i wreszcie…

32 32 BUM!!! czyli przekroczenie bariery dźwięku

33


Pobierz ppt "1 Czym jest i czym nie jest fala? Stadium Waves. 2 Fale na powierzchni wody Catch the Wave."

Podobne prezentacje


Reklamy Google