Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Infrastruktura transportu samochodowego Prezentacja z logistyki Prowadzący dr inż. Andrzej Wojciechowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Infrastruktura transportu samochodowego Prezentacja z logistyki Prowadzący dr inż. Andrzej Wojciechowski."— Zapis prezentacji:

1

2 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Infrastruktura transportu samochodowego Prezentacja z logistyki Prowadzący dr inż. Andrzej Wojciechowski Wykonał Marcin Wiącek (www.mwiacek.com)www.mwiacek.com z grupy studenckiej C02E (semestr zimowy 2005/2006)

3 Celem tej przezentacji jest przedstawienie różnych faktów dotyczących transportu samochodowego w Polsce. Temat został potraktowany ogólnie – podano informacje o drogach, pewnych przepisach prawnych i inne, ale RÓWNIEŻ DODATKOWO (poza tematem) np. o samochodach i kierowcach (ponieważ oni wpływają na stan tej infrastruktury). O czym

4 Infrastruktura (wg Wikipedia.pl) - to podstawowe urządzenia, budynki i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wyróżnia się infrastrukturę społeczną oraz techniczną. Słowo infrastruktura oznacza dosłownie "konstrukcja pod spodem". Infrastruktura (wg Wikipedia.pl) - to podstawowe urządzenia, budynki i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Wyróżnia się infrastrukturę społeczną oraz techniczną. Słowo infrastruktura oznacza dosłownie "konstrukcja pod spodem".

5 Samochody osobowe z UE 1 maja 2004 Polska w Unii Europejskiej = stały masowy import aut osobowych maj 2004 – używanych aut z Unii czerwiec 2004 – używanych aut z Unii..... styczeń 2005 – używanych aut z Unii luty 2005 – używanych aut z Unii marzec 2005 – używanych aut z Unii..... październik 2005 – używanych aut z Unii listopad 2005 – używanych aut z Unii Onet/Instytut Samar

6 Samochody osobowe z UE Więcej samochodów = większe zużycie nawierzchni = większe korki Wiele aut w lepszym stanie niż wcześniej używane (Polonezy, Maluchy, itp.) = większe prędkości = więcej wypadków

7 Samochody osobowe z UE Sprowadzanie i używanie aut używanych = mniej aut nowych (w 2005 kupiono najmniej od czternastu lat nowych aut osobowych – tylko sztuk w porównaniu do 632 tys. szt. w 1999 czy 468 tys. szt. w 2000) = mniejsze bezpieczeństwo pasażerów i pieszych niż w UE, gdzie kupuje się nowe auta Onet/Instytut Samar i Motor 51-52/2005

8 Środowisko naturalne sprowadzamy samochody wycofywane w UE (nie spełniające np. Euro 1) wiele samochodów jest porzucanych, nie trafia do 243 stacji demontażu w Polsce (wg. Auto Świat ) tankujemy brudny gaz LPG (wg. Motor 20/ % gazu na małych stacjach jest fałszowane, ponieważ normy są dobrowolne) tylko kilkanaście stacji gazu CNG (np. w Niemczech ok. 600)

9 Ubezpieczenia aut Coraz mniej właścicieli wykupuje polisę AC (obecnie jest to 22%). Rezygnują głównie ci biedniejsi, którzy jeżdżą autami wartymi do 10 tys. PLN Najbardziej zainteresowani są ludzie w średnim wieku (30-94 lat) mający dzieci. Częściej ubezpieczają się ci z wyższym lub średnim wykształceniem Gazeta Wyborcza /Acxiom

10 Umiejętności kierowców Brak nauki pierwszej pomocy (+ obowiązku wożenia apteczki) Brak nauki pierwszej pomocy (+ obowiązku wożenia apteczki) Przewaga placu manewrowego i teorii nad jazdą miejską (przed ) Przewaga placu manewrowego i teorii nad jazdą miejską (przed ) Mała ilość godzin jazdy Mała ilość godzin jazdy Korupcja (kamery w trakcie egzaminu dopiero od ) Korupcja (kamery w trakcie egzaminu dopiero od )

11 Umiejętności kierowców Szwedzki przewodnik dla kierowców jadących do Polski: Szwedzki przewodnik dla kierowców jadących do Polski: Polscy kierowcy jeżdżą niezwykle agresywnie. Przepisy ruchu drogowego są powszechnie lekceważone. Wielu nietrzeźwych kierowców i pieszych ! Nocą na drogach piesi i rowerzyści bez oświetlenia ! Nagminne przejeżdżanie po linii ciągłej, wjeżdżanie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Uwaga ! Częste wprzedzanie na zkrętach ! Niektórzy wyprzedzający zmuszają nadjeżdżających z przeciwka do uciekania na pobocze! Polscy kierowcy jeżdżą niezwykle agresywnie. Przepisy ruchu drogowego są powszechnie lekceważone. Wielu nietrzeźwych kierowców i pieszych ! Nocą na drogach piesi i rowerzyści bez oświetlenia ! Nagminne przejeżdżanie po linii ciągłej, wjeżdżanie na skrzyżowanie przy czerwonym świetle. Uwaga ! Częste wprzedzanie na zkrętach ! Niektórzy wyprzedzający zmuszają nadjeżdżających z przeciwka do uciekania na pobocze! Motor 1/2006

12 Szwedzki przewodnik dla kierowców jadących do Polski: Szwedzki przewodnik dla kierowców jadących do Polski: Radzimy nikać jakichkolwiek zatargów z kierowcami. Wyzwiska i bijatyki to zjawisko bardzo częste Radzimy nikać jakichkolwiek zatargów z kierowcami. Wyzwiska i bijatyki to zjawisko bardzo częste Umiejętności kierowców Motor 1/2006

13 Pijani Tylko w lipcu 2005 Policja zatrzymała nietrzeźwych kierowców Tylko w lipcu 2005 Policja zatrzymała nietrzeźwych kierowców Jazda Jazda po użyciu alkoholu (0,2 do 0,5 promila) wykroczeniem - grzywna po użyciu alkoholu (0,2 do 0,5 promila) wykroczeniem - grzywna w stanie nietrzeźwości (> 0,5 promila) przestępstwem - grzywna, ograniczenie wolności lub więzienia do 2 lat. Zabranie prawa jazdy do 10 lat w stanie nietrzeźwości (> 0,5 promila) przestępstwem - grzywna, ograniczenie wolności lub więzienia do 2 lat. Zabranie prawa jazdy do 10 lat Wypadek pijanego kierowcy zwiększa te kary. Wypadek pijanego kierowcy zwiększa te kary. Prawo jest, ale sądy są łagodne ! Prawo jest, ale sądy są łagodne ! AutoŚwiat /Motor 47/2005

14 Niebezpieczna Policja Policjanci podczas kontroli drogowych często nie przestrzegają procedur, narażając życie kierowców i własne. Gdybym miał robić wszystko w myśl regulaminu, nie wystawiłbym więcej niż 4, 5 pięć mandatów w ciągu służby, a idąc na skróty, walę ich 15 Insp.Andrzej T., dyr. Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP: Wyskakiwanie zza przeszkody jest po prostu wbrew przepisom. Niestety, wiem, że takie zachowania mają miejsce. Motor 4/2006

15 0% 20% 40% 60% 80% 100% Przewozy ładunków transportem kolejowym Przewozy ładunków transportem drogowym Struktura gałęziowa przewozów towarów (w tonokilometrach) Prezentacja NIK

16 W latach wykonana praca w transporcie samochodowym wzrosła o 174% zwiększył się udział transportu samochodwego w wykonanej pracy przewozowej w transporcie lądowym z 32% do 68% Raport NIK o polskich drogach w latach ( )

17 Δ [%] Drogi publiczne o twardej nawierzchni (tys.km), w tym 218,4252,315,52 autostrady (km) Liczba zarejestrowanych samochodów (tys.), w tym ,7 samochodów ciężarowych (tys.)

18 Zmiany stanu nawierzchni dróg publicznych % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zły niezadowalający dobry Prezentacja NIK

19 Stan techniczny dróg krajowych w 2004 r. (wybrane przyczyny i skutki). Pęknięcia nawierzchni na 16,1% dróg Nierówna nawierzchnia na 15,8% dróg Koleiny na 36,8% dróg Złe właściwości przeciwpoślizgowe na 21,5% dróg Co czwarty obiekt mostowy w złym stanie technicznym Niewystarczająca sprawność działania administracji drogowej. Niedostosowanie dróg do wymaganych standardów naciskowych (tj. 115kN/oś) Przeciążenie ponadnormatywnymi pojazdami. Brak transportu intermodalnego. Wzrost natężenia ruchu samochodowego. Ograniczone środki finansowe. Wypadki drogow e Prezentacja NIK

20 Pod koniec 2004: tylko 0,25% dróg publicznych o twardej nawierzchni spełnia wymagania UE nacisku na oś 115 kN/oś (większość przystosowana do kN/oś) wśród dróg publicznych o twardej nawierzchni autostrady stanowiły zaledwie 0,21% (10 razy mniej niż w krajach UE), a drogi ekspresowe 0,1% (224 km) połowa dróg powinna być zamknięta, jeżeli stosować standardy UE dotyczące głębokości kolein Raport NIK o polskich drogach w latach ( )

21 Liczba zabitych osób na 100 wypadków 3 11 POLSKA UNIA EUROPEJSKA Prezentacja NIK

22 Przeciętna liczba zabitych w ostatnich latach na 100 tys. wynosiła w Polsce 14, natomiast w UE – 11. Szacunkowy koszt jaki ponosi społeczeństwo w związku ze skutkami wypadków stanowi w Polsce około 2,5% PBK Raport NIK o polskich drogach w latach ( )

23 Autostrady Na koniec 2004 r. łączna długość polskich autostrad wynosiła 552 km i składała się z niełączących się odcinków. Zamiast budować autostrady tworzono i ciągle modyfiko-wano nierealne plany i programy ich budowy Aktywność dotychczasowych rządów sprowadzała się przede wszystkim do przedstawiania własnych programów budowy autostrad oraz powoływania do ich realizacji stosownych urzędów Urzędy te, stworzone przez poprzedników, były jednak likwidowane przez następne rządy, by stworzyć nowe urzędy W konsekwencji, administracja drogowa do spraw budowy autostrad nie miała niezbędnej stabilności i ciągłości organizacyjnej, była natomiast narażona na cyklicznie powtarzające się wstrząsy reorganizacyjne i kadrowe Nierozwiązaną kwestią, będącą w ścisłym związku z bardzo wolnym tempem powstawania polskich autostrad, pozostaje sposób i źródła finansowania ich budowy

24 Z ustaleń kontroli dotyczących budowy autostrad w systemie koncesyjnym wynika m.in., że: w niedostatecznym stopniu zabezpieczono interes Skarbu Państwa w umowach koncesyjnych, występowały opóźnienia i zaniechania w podejmowaniu decyzji o realizacji umów koncesyjnych, nierealną okazała się koncepcja budowy autostrad bez angażowania środków publicznych, miał miejsce nieskuteczny nadzór nad realizacją umów koncesyjnych. dokonywano niekorzystnych dla interesu publicznego zmian w umowach koncesyjnych, Prezentacja NIK

25 Brak kompleksowego systemu sieci autostrad i dróg ekspresowych (a także szybkich kolei) nie sprzyja efektywnej alokacji przemysłu i usług, ogranicza możliwości napływu zagranicznych inwestycji, zmniejsza mobilność siły roboczej nie zapewnia właściwej jakości obsługi przewozów pasażerskich i towarowych a w konsekwencji obniża konkurencyjność polskiej gospodarki Raport NIK o polskich drogach w latach ( )

26 25 Ogólne przyczyny złego stanu transportu lądowego Sytuacja zastana w 1990 r. Niewydolność organizacyjna administracji publicznej Ograniczone środki finansowe uwarunkowania historyczne (wynikające z jednoczesnej konieczności dokonania w latach 90–tych transformacji politycznej i gospodarczej) na tle sytuacji zastanej w 1990 r., niewydolność organizacyjna administracji publicznej, w tym rządowej (wynikająca m.in. z nieakceptowania przez poszczególne ekipy rządowe polityki transportowej swych poprzedników i odstępowania od jej realizacji), ograniczone – zwłaszcza w latach 90 tych – możliwości sfinansowania ze środków publicznych utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury transportu. Prezentacja NIK

27 26 Sytuacja zastana w 1990 r. Konieczność przeprowadzenia jednoczesnej transformacji politycznej i gospodarczej. Niezadowalający stan techniczny dróg publicznych w Polsce. Planowany okres zużycia dróg, zaprojektowanych w latach 70-tych i wcześniejszych wynosił 20 lat. Nie przewidywano wtedy tak dużego wzrostu natężenia ruchu i obciążeń, a także nie dysponowano materiałami budowlanymi o takiej jakości jak obecnie. Prezentacja NIK

28 Co zagraża naszemu transportowi lądowemu

29

30 Nakłady na infrastrukturę w Polsce w 2003 r. na tle innych krajów UE w 2001 r. (w % PKB) % PKB Belgia Dania Grecja Hiszpania Francja Irlandia Luksemburg Holandia Austria Portugalia Finlandia Szwecja W.Brytania UE 15 POLSKA (2003) Prezentacja NIK

31 Niegospodarność W minionym roku drogowcy wykorzystali zaledwie 40% pieniędzy unijnych Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wydamy na budowę i modernizację dróg 1/3 tego, co w 2005 roku Bez przyciągnięcia młodych specjalistów obeznanych z unijnymi procedurami Polska może nie wykorzystać swojej szansy na zbudowanie sieci transportowej na miarę państwa UE XXI wieku Motor 1/2006

32 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w działalności zarządów dróg publicznych: brak ewidencji lub niepełna ewidencja dróg; niedokonywanie corocznych przeglądów stanu technicznego nawierzchni drogowych i obiektów mostowych; sporadyczne przeprowadzanie kontroli ruchu drogowego w zakresie wymiarów, masy i nacisków osi w pojazdach ciężarowych; brak planów rozwoju sieci drogowej ; niewłaściwe przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych; niedokonywanie kontroli jakości wykonywanych robót drogowych. Prezentacja NIK

33 Wybrane przyczyny negatywnej oceny działalności administracji publicznej odpowiedzialnej za funkcjonowanie transportu lądowego` Przyczyny negatywnej oceny działalności administracji publicznej Mała aktywność w zakresie dostosowywania infrastruktury transportu do standardów UE Brak reakcji na zniekształcanie struktury gałęziowej transportu Niezrealizowanie programów rozwoju budowy autostrad Dopuszczenie do postępującej degradacji infrastruktury transportu Brak współpracy administracji rządowej i samorządowej Brak spójnego i racjonalnego systemu finansowania infrastruktury transportu Zmienność programów rozwoju infrastruktury transportu Prezentacja NIK

34 W latach wzrost obciążenia gospodarki narodowej kosztami zewnętrznymi transportu (m.in. z tytułu zanieczyszczenia powietrza, hałasu, wypadków i nadmiernego zatłoczenia ruchem) z 28 mld do 47 mld PLN (wzrost w PBK z około 5% do 6%) Raport NIK o polskich drogach w latach ( )

35 Liczba wypadków i kolizji Liczba osób Liczba wypadków Liczba kolizji Liczba zabitych Liczba rannych Liczba osób zabitych oraz rannych na tle wypadków i kolizji drogowych Prezentacja NIK

36 Raport NIK o przejazdach kolejowych (1.2005) Około 60% wszystkich wypadków kolejowych powstało na przejazdach Około 60% wszystkich wypadków kolejowych powstało na przejazdach Zabici i ranni w tych wypadkach stanowią ok. 95% osób poszkodowanych w wypadkach kolejowych Zabici i ranni w tych wypadkach stanowią ok. 95% osób poszkodowanych w wypadkach kolejowych Prawie 60 % przejazdów wymagało gruntownego remontu lub wymiany istotnych elementów nawierzchni. Prawie 60 % przejazdów wymagało gruntownego remontu lub wymiany istotnych elementów nawierzchni. Około 80% urządzeń zabezpieczenia ruchu zamontowanych na przejazdach, było podatnych na awarie. Niektóre urządzenia ( zapory i ich mechanizmy napędowe) pochodziły jeszcze z okresu II Wojny Światowej. Około 80% urządzeń zabezpieczenia ruchu zamontowanych na przejazdach, było podatnych na awarie. Niektóre urządzenia ( zapory i ich mechanizmy napędowe) pochodziły jeszcze z okresu II Wojny Światowej. Ponad 14 % wiaduktów kolejowych wymagało pilnej naprawy, ponieważ wyłączone zostały z ruchu lub użytkowane były z ograniczeniami eksploatacyjnymi Ponad 14 % wiaduktów kolejowych wymagało pilnej naprawy, ponieważ wyłączone zostały z ruchu lub użytkowane były z ograniczeniami eksploatacyjnymi


Pobierz ppt "Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Infrastruktura transportu samochodowego Prezentacja z logistyki Prowadzący dr inż. Andrzej Wojciechowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google