Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przetwarzanie sygnałów Filtry dr inż. Michał Bujacz Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-11:00 środa 12:00-13:00 Lodex 207.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przetwarzanie sygnałów Filtry dr inż. Michał Bujacz Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-11:00 środa 12:00-13:00 Lodex 207."— Zapis prezentacji:

1 Przetwarzanie sygnałów Filtry dr inż. Michał Bujacz bujaczm@p.lodz.pl Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-11:00 środa 12:00-13:00 Lodex 207

2 Filtr Element (czwórnik) przepuszczający sygnały w pewnym przedziale częstotliwości, a ograniczający przepływ w innych przedziałach.

3 Filtr cyfrowy y(n) = x(n) h(n) Y(z) = X(z). H(z)

4 Podstawowe typy filtrów http://pl.wikipedia.org HP LP BP BS

5 Częstotliwość graniczna http://wps.prenhall.com/ Spadek mocy o połowę Spadek amplitudy

6 Charakterystyka filtru Dopuszczalne tłumienie w paśmie przepustowym Tłumienie w paśmie zaporowym Częstotliwość końca pasma przepustowego Częstotliwość początku pasma zaporowego SelektywnośćDyskryminacja

7 7 Filtry cyfrowe – SOI i NOI Filtry dzielimy również na: filtry o skończonej odpowiedzi impulsowej (SOI/FIR) tzw. filtry nierekursywne filtry o nieskończonej odpowiedzi impulsowej (NOI/IIR) tzw. filtry rekursywne

8 Filtr cyfrowy y(n) = x(n) h(n) Y(z) = X(z). H(z) Dla filtru SOI współczynniki filtru = jego odpowiedź impulsowa!

9 Projektowanie filtru SOI h ( n ) – odpowiedź impulsowa x(n)x(n) y(n)y(n) y ( n ) = x( n ) h ( n )

10 Dlaczego projektować filtr? Nie wystarczy zrobić DFT sygnału przemnożyć widmo i zrobić iDFT? Sygnał dźwięku próbkowany 44kHz 1s sygnału to 44000 próbek pełne widmo (1Hz do 44kHz) to 44000 prążków do przemnożenia i policzenia iDFT (dodatkowo 1s opóźnienia)

11 Metody projektowania filtrów - metoda okien czasowych – skracamy nieskończoną odpowiedź impulsową filtru poprzez splot ze skończonym oknem - metody aproksymacji – próbkowanie widma z niższą rozdzielczością, nadając różne wagi prążkom, w celu przybliżenia kształtu widma (często iteracyjnie)

12 12 Projektowanie filtrów SOI metodą okien czasowych Chcemy zaprojektować idealny filtr dolnoprzepustowy. Otrzymujemy nierealizowalną, nieskończoną w czasie charakterystykę odpowiedzi impulsowej: A( ) 0 Należy ograniczyć czas trwania tej odpowiedzi.

13 13 Projektowanie filtrów SOI metodą okien czasowych Zastosowanie okna czasowego ograniczającego czas trwania tej odpowiedzi pozwala uzyskać filtr realizowalny fizycznie, np. dla filtru dolnoprzepustowego o częstotliwości odcięcia 0.4 rad/s i odpowiedzi impulsowej ograniczonej do 51 próbek: b=0.4*sinc(0.4*(-25:25)); %zobacz również (-100:100) uzyskuję się charakterystykę: [H,f]=freqz(b,1,512,2); plot(f,abs(H)),grid

14 14 Projektowanie filtrów SOI metodą okien czasowych 00.20.40.60.81 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 tzw. efekt Gibbsa ~9% amplitudy impulsu f Efekt Gibbsa można zredukować stosując zamiast okna prostokątnego wycinającego odpowiedź impulsową, okno o kształcie podobnym do funkcji Gaussa, np. okno Hamminga

15 15 Projektowanie filtrów SOI metodą okien czasowych f %MATLAB b=b.*hamming(51); [H,f]=freqz(b,1,512,2); plot(f,abs(H)),grid Okno Hamminga rząd filtru W programie Matlab opisaną procedurę projektowania filtrów implementuje instrukcja syntezy filtru FIR fir1

16 Graphical materials PROGRAMMING EXERCISE BOARD EXERCISE ORAL EXERCISE HOMEWORK EXERCISE 16


Pobierz ppt "Przetwarzanie sygnałów Filtry dr inż. Michał Bujacz Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-11:00 środa 12:00-13:00 Lodex 207."

Podobne prezentacje


Reklamy Google