Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Szczęście sprzyja przygotowanemu umysłowi. Ludwik Pasteur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Szczęście sprzyja przygotowanemu umysłowi. Ludwik Pasteur."— Zapis prezentacji:

1 1 Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Szczęście sprzyja przygotowanemu umysłowi. Ludwik Pasteur

2 2 Dlaczego kwestie osobowości są tak istotne na starcie?  Przedsiębiorca – głównym i jedynym motorem działania – w odróżnieniu od dużych korporacji  Samoocena kluczem do przyszłych sukcesów  Czy można zmienić, ukształtować własną osobowość?  Kwestie osobowości młodych kandydatów na przedsiębiorców

3 3 Osobowość przedsiębiorcy: szerszy kontekst

4 4 Cechy osobowe  Cechy osobowe najczęściej kojarzone z przedsiębiorczością  Potrzeba osiągnięcia czegoś znaczącego (stworzenie czegoś nowego od podstaw, pozostawienie trwałego namacalnego efektu własnego wysiłku, czasem na bazie wynalazku, ta potrzeba musi mieć odpowiednią gratyfikację materialną)  Zachowanie niezależności i kontroli nad własnym losem (przedsiębiorcy uważają, że ich los zależy głównie od ich własnych decyzji i działań, nie od czynników zewnętrznych i splotu okoliczności)  Skłonność do ryzyka (tam, gdzie rezultaty zależą od własnej sprawności)  Wiara we własne siły i możliwości (wczesne decydowanie się na własny biznes i uruchamianie go, nabywane pozytywne doświadczenia wzmacniają wiarę w siebie i podwyższają poprzeczkę ambitnych celów)  Empiryczna weryfikacja cech osobowych – niejednoznaczne wnioski (trudno wskazać wagę poszczególnych cech i uznać że są nieodzowne)  Cechy osobowe – wrodzone czy podlegające kształtowaniu?  Wykorzystanie wiedzy o cechach osobowych dla samooceny

5 5 Uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne  System społeczno-polityczny (liberalny kapitalizm, wolny rynek, demokracja, religia – protestantyzm, system wartości, zwyczaje)  Płeć (mężczyźni przeważają w paternalistycznych, państwach i uboższych gospodarkach, gdzie panuje tradycyjny podział ról)  Tradycje przedsiębiorcze w rodzinie  Status materialny (bogatsze jednostki mają lepszy start, bo banki oczekują zabezpieczeń kredytowych)  Sieć kontaktów i więzi społecznych (znajomości ze środowiskiem bogatych, wykształconych i „ustosunkowanych” pomagają)  Niesatysfakcjonująca pozycja w środowisku i w społeczeństwie (utrata pracy motywuje do ryzykownych przedsięwzięć)  Sytuacja na rozdrożu (zakończenie wojska, studiów)

6 6 Wykształcenie, doświadczenia praktyczne, szkolenia  Korelacja między wykształceniem (średnim) a skłonnościami przedsiębiorczymi zweryfikowana empirycznie w USA ‘97. W Szwecji ’98 osoby przygotowujące się do biznesu są w 40% dobrze wykształceni (i młodzi), ci, którzy nie mają takich aspiracji – 26% miało wyższe wykształcenie. Wykształcenie istotne dla przygotowań do biznesu.  Poglądy i nastawienie do przedsiębiorczych przekazywane przez nauczycieli  Pozytywne efekty wcześniejszych doświadczeń w small businessie. Istotne w każdym etapie, zwłaszcza podczas uruchamiania firmy.  Rola specjalistycznych kursów i programów szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości – ważny instrument ograniczania bezrobocia w Polsce

7 7 Motywy inicjowania (dynamicznego) biznesu  Osiągnięcie ponadprzeciętnego sukcesu materialnego („duża kasa”)  Realizacja własnych ideałów i marzeń o sukcesie i społecznej akceptacji  Realizacja ambicji zawodowych  Dążenie do zaspokojenia zidentyfikowanej potrzeby na rynku  Osiągnięcie niezależności zawodowej  W mniejszym stopniu - zapewnienie bytu sobie i rodzinie (brak pracy)

8 8  Im wyższe aspiracje (założone cele) tym wyższa dynamika („Think big”)  Lepsze wykształcenie i doświadczenie w biznesie sprzyja osiągnięciu ambitnych celów rozwojowych  Brak dostępności do środków finansowych nie wpływa na odchylenie dynamiki wzrostu od planu Motywy inicjowania dynamicznego biznesu

9 9 Przedsiębiorczy styl zarządzania  Polowanie na okazje – poszukiwanie możliwości biznesowych  Ciągłe poszukiwanie okazji, pomysłów, ulepszeń  Identyfikacja okazji (pomysłów i projektów), tzw. czujność przedsiębiorcza - dostrzeżenie bez nadmiernego wysiłku poszukiwawczego możliwości biznesowych przeoczonych przez innych  Dążenie do wykorzystania okazji (zanalizować wykonalność i rentowność i wdrożyć)  Działania w warunkach zmian  Brak obawy przed zmianą  Dążenie do zmian w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej (zmiana jest konieczna i normalna)  Podejście holistyczne (całościowe)  Spojrzenie na cały business a nie poszczególne działy  Obserwacja otoczenia w celu uchwycenia całokształtu zjawisk (długofalowych trendów)

10 10 Cechy „operacyjne” skutecznych przedsiębiorców  Pasja w działaniu  Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy  Umiejętność budowania i pracy w zespole  Umiejętności negocjacyjne, asertywność  Upór w dążeniu do celu mimo porażek  Poczucie szybko mijającego czasu – niecierpliwość przedsiębiorców  Perfekcjonizm i przywiązanie do szczegółu  Odpowiedzialność, charakter

11 11 Sytuacja młodych, wykształconych przedsiębiorców Atuty Ograniczenia  Brak rutyny  Skłonność do zmian  Skłonność do ryzyka  Zdolność do szybkiego uczenia się i przyswajania nowych idei  Energia, dynamizm, optymizm  Bycie na rozdrożu  Fizyczna wytrzymałość i odporność na stres  Tolerancja dla braku klarownych struktur  Pozytywny odbiór młodych przedsiębiorców przez klientów i partnerów biznesowych (np. ubezpieczyciele)  Brak doświadczenia  Wątpliwości dotyczące odpowiedzialności, uporu, umiejętności pracy zespołowej  Brak wcześniejszych porażek  Brak umiejętności podejścia holistycznego  Brak nawyku do ciężkiej pracy  Negatywny odbiór młodych przedsiębiorców przez klientów i partnerów biznesowych (np. banki)

12 12 Co można zrobić już w trakcie studiów?  Poczucie upływającego czasu – im szybciej zaczniemy przygotowania tym lepiej  Realistyczna lecz proaktywna samoocena – wyniki testów należy traktować ostrożnie, identyfikować dziedziny wymagające naprawy, określić program naprawczy.  Studiowanie z myślą o biznesie (warto się do przykładać na studiach do rachunkowości, analiza finansowej - są niezbędne w kontaktach z księgowym i bankiem)  Doskonalenie umiejętności przedsiębiorczego stylu zarządzania (wyrobić nawyk poszukiwania okazji – czujności, poznawać przedsiębiorców i dowiadywać się od nich jak najwięcej, zapoznawać się ze studiami przypadków, określać niezaspokojone potrzeby, opanować umiejętność sprawnego poszukiwania, zdobywania i analizowania informacji)  Kształtowanie cech operacyjnych skutecznych przedsiębiorców (wyeliminować bałaganiarstwo, spóźnianie, ćwiczyć upór przez sport, szkolić się np. w negocjacjach)  Zdobywanie praktycznych doświadczeń przydatnych w biznesie (trening „na sucho” – jak to robią inni, praktyki zawodowe na studiach, praca, własna firma w czasie studiów)

13 13 Proaktywna samoocena  Przeanalizuj fakty i okoliczności ze swojego życia, które mogą być istotne dla samooceny:  cechy osobowe  cechy przedsiębiorczego stylu zarządzania  cechy „operacyjne” skutecznych przedsiębiorców  Oceń aktualny poziom powyższych cech występujących w twoim przypadku, przypisując im wartości:1 (niski), 2(średni) lub 3(wysoki)  Określ pożądany lecz realistyczny poziom każdej cechy w twoim przypadku  Określ działania i sposoby osiągnięcia pożądanego poziomu każdej cechy w ciągu 1 roku

14 14 Zadanie: Analiza cech osobowych skutecznego przedsiębiorcy  Dotrzyj do aktywnego przedsiębiorcy z sukcesem, który będzie skłonny podzielić się własnymi doświadczeniami  Przedyskutuj znaczenie każdej cechy osobowej lub elementu otoczenia dla jego/jej sukcesu biznesowego:  Cechy osobowe  Czynników społeczno-kulturowe i demograficzne  Edukacja, szkolenie, doświadczenie praktyczne  Cechy przedsiębiorczego stylu zarządzania  Cechy „operacyjne” charakterystyczne dla skutecznego przedsiębiorcy  Wyodrębnij czynniki, które:  Okazały się kluczowe dla sukcesu tej osoby  Okazały się bez znaczenia  Zostały pominięte w naszej analizie


Pobierz ppt "1 Cechy i predyspozycje liderów nowych przedsięwzięć Szczęście sprzyja przygotowanemu umysłowi. Ludwik Pasteur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google