Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość 16.04.2015 Mgr Brzozowska Agnieszka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość 16.04.2015 Mgr Brzozowska Agnieszka"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość 16.04.2015 Mgr Brzozowska Agnieszka abrzozowska@wz.uw.edu.pl

2 Czy przedsiębiorcą trzeba się urodzić?

3 J AKIE CECHY PRZEDSIĘBIORCZE TY POSIADASZ ?

4 C ECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW skłonność do podejmowania ryzyka motywacja osiągnięć umiejscowienie poczucia kontroli

5 MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ – M C C LELLAND Dążenie jednostki do ciągłego poprawiania jakości własnego działania (wykonania)

6 MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ – M C C LELLAND przedsiębiorcy nie wyróżnia wcale szczególna potrzeba bogacenia się, lecz raczej potrzeba osiągnięć ( n-achievement, need for achievement ). osoby, które mają wysoką motywację osiągnięć wyznaczają sobie ambitne, ale osiągalne cele i mają skłonność do perspektywistycznego myślenia te osoby częściej odnoszą sukces i postępują racjonalnie związek między wysokością motywacji osiągnięć a rozwojem ekonomicznym kraju

7 MOTYWACJA OSIĄGNIĘĆ – D AVIDSSON wyższą motywację osiągnięć mają założyciele firm, niż osoby, które odziedziczyły te działalności im wyższy poziom motywacji osiągnięć tym większe ambicje związane z rozwojem firmy i częściej te firmy doprowadzone do zaawansowanych etapów rozwoju

8 T YSZKA postawy pro-rynkowe: preferencja zadań o średniej trudności gotowość do wkładania dużego wysiłku w pracę skłonnośc do planowania działań w dłuższej persepktywie czasowej skłonność do koncentrowania się na wykonywaniu pracy przy jednoczesnym uwzględnianiu relacji interpersonalnych

9 U MIEJSCOWIENIE POCZUCIA KONTROLI - R OTTER zewnętrzne vs. wewnętrzne umiejscowienie kontroli

10 S KŁONNOŚĆ DO PODEJMOWANIA RYZYKA

11 DODATKOWE CECHY PRZEDSIĘBIORCÓW ODNOSZĄCYCH SUKCESY otwartość na nowe doświadczenia potrzeba niezależności determinacja w działaniu kreatywność energiczność zdolność do inspirowania innych charyzma pasja wytrwałość w dążeniu do celu jednoczesne łączenie analizy sytuacji i działania

12 CECHY ANTYPRZEDSIĘBIORCZE perfekcjonizm nadmierna twardość lub miękkość jako sposób wywierania wpływu

13 MOTYWY Chęć urzeczywistnienia swoich pomysłów i ambicji jako najważniejszy motyw Znacznie częściej prowadzenie firmy to wybór a nie przymus Jakie motywy są najlepszym predyktorem sukcesu (gdzie sukces mierzony jest jako liczba zatrudnionych pracowników i wielkością sprzedaży)?

14 Brak pracy Zagrożenie bezrobociem Pragnienie uzyskania niezależności Chęć wykorzystania okazji rynkowej Urzeczywistnienia własnych ambicji

15 WIEDZA

16 stosunkowo łatwa do pozyskania i modyfikacji jej zasób jest ciągle modyfikowany zawiera wiedzę proceduralną (wiedza “jak”, zawiera schematy działania, nabywana przez ćwiczenie) i deklaratywną (wiedza “że”, semantyczna, informacje zapisane w pamięci trwałej nabywana stopniowo)

17 WIEDZA PRZEDSIĘBIORCZA - “ TO COŚ ” czujność, wrażliwość pozwalająca dostrzegać szanse wiedza, gdzie szukać potrzebnych ifnormacji kształtowana pod wpływem rodziny, doświadczeni, bezpośrednią obserwację działań innych osób

18 5 ZAKERSÓW WIEDZY, C OPE wiedza o sobie wiedza o biznesie wiedza o otoczeniu oraz sieciach powiązań wiedza o zarządzaniu małym przedsiebiorstwem wiedza o charakterze relacji oraz możliwości zarządzania nimi

19 P OCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI

20 P OCZUCIE SKUTECZNOŚCI I JEGO UWARUNKOWANIA Niskie poczucie własnej skuteczności: sprawia, że być może w ogóle nie zdecydujemy się założyć własnej firmy, lub zrobimy to w ostateczności, przymuszeni sytuacją ekonomiczną lub organizacyjną, powoduje, że dana osoba niechętnie podejmuje się trudnych wyzwań, sprawia, że zarządzając własną firmą przedsiębiorca niechętnie podejmuje nowe, ryzykowne projekty.

21 MECHANIZMY POZNAWCZE PRZEDSIĘBIORCÓW

22 3 WŁAŚCIWOŚCI PROCESÓW POZNAWCZYCH zdolność umysłu w zakresie przetwarzania informacji jest ograniczona często myślimy “na skróty”, żeby zmniejszyć wysiłek poznawczy ograniczone w przetwrzaniu informacji, dążenia do małego wysiłku poznawczego i inne czynniki sprawiają, że często postępujemy nieracjonalnie i popełniamy błędy

23 HEURYSTYKA REPREZENTATYWNOŚCI wnioskujemy o jakimś obiekcie na podstawie kilku atrybutów lub wyrywkowych informacji, a jednocześnie ignorując dane statystyczne

24 HEURYSTYKA DOSTĘPNOŚCI wedle której oceniamy częstość lub prawdopodobieństwo zdarzeń na podstawie częstości przywoływania ich do pamięci, opierając się o przypominanie sobie ich przykładów, z którymi spotkaliśmy się wcześniej

25 I LUZJA KONTROLI polega na przekonaniu o możliwości wywierania większego wpływu na sytuację, niż wynika to z racjonalnych przesłanek. Im większe poczucie kontroli przedsiębiorcy, tym większa skłonność do zaniżania ryzyka.

26 T ENDENCYJNOŚĆ OPTYMISTYCZNA zniekształcnie poznawcze polegające na zawyżaniu szans na powodzenie przedsięwzięcia bez racjonalnych ku temu przesłanek. Powoduje to, że przedsiębiorcy angażują się w wysoce ryzykowane projekty często licząc, że okoliczności będą układały się się na ich korzyść.

27 E FEKT POTWIERDZANIA polega na przyjmowaniu do wiadomości tylko takich informacji, które potwierdzają dotychczasowe poglądy. W ten sposób przedsiębiorcy moga odgradzać się od rzeczywistości, reagując wybiórczo na sygnały z rynku, np. ignorować negatywne opinie klientów albo nie zwracać uwagi na dane rynkowe, zakładając możliwość manipulacji albo błędy przy ich obróbce.


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość 16.04.2015 Mgr Brzozowska Agnieszka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google