Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie."— Zapis prezentacji:

1

2 Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie.

3 Podstawowym źródłem informacji o liczbie ludności na danym obszarze są spisy powszechne. Dla ich potrzeb wyróżnia się ludność: zamieszkałą (de iure) – tj. osoby stale przebywające w danym miejscu lub w nim zameldowane (nawet jeśli w danym momencie są nieobecne) zamieszkałą (de iure) – tj. osoby stale przebywające w danym miejscu lub w nim zameldowane (nawet jeśli w danym momencie są nieobecne) obecną (de facto) – tj. osoby zastane w danym miejscu, nawet jeśli ich pobyt jest chwilowy. obecną (de facto) – tj. osoby zastane w danym miejscu, nawet jeśli ich pobyt jest chwilowy.

4 Istotnym jest ustalenie liczby ludności w określonym wybranym momencie (np. stan na dzień 31 XII). Z oczywistych względów badanie spisowe nie może odbyć się jednocześnie na całym badanym terenie, dlatego pyta się o stan, który miał miejsce w określonym dniu. W okresach międzyspisowych informacji o liczbie ludności dostarcza ewidencja bieżąca, prowadzona przez odpowiednie urzędy, lub oblicza się ją przy użyciu metod statystycznych i in. Liczba ludności zmienia się nie tylko w dłuższych okresach, ale i sezonowo (np. w okresie urlopów) czy dobowych (centra dużych miast, tzn. city, wyludniające się po godzinach pracy) – wiąże się to ze zjawiskiem migracji ludności.

5 W demografii przyrost rzeczywisty daje pełny obraz zmiany liczby mieszkańców danego obszaru otrzymany poprzez zestawienie przyrostu naturalnego ze współczynnikami migracji. Stanowi sumę wielkości przyrostu naturalnego (różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów) i salda migracji ( różnica między napływem (imigracja) a odpływem (emigracja) ludności z danego obszaru w określonym czasie).

6 Dane statystyczne rokPolskaMałopolskap. tarnowskigm. Ryglice 200038 253 9553 222 426180 41411 247 200138 242 197-11 7583 229 6177 191181 5911 17711 30154 200238 218 531-23 6663 237 2177 600182 8231 23211 37473 200338 190 608-27 9233 252 94915 732191 8038 98011 40329 200438 173 835-16 7733 260 2017 252192 65685311 379-24 200538 157 055-16 7803 266 1875 986193 39974311 44263 200638 125 479-31 5763 271 2065 019193 78138211 47129 200738 115 641-9 8383 279 0367 830194 48770611 457-14 Tabela przedstawia dane statystyczne ostatnich ośmiu lat dotyczące liczby ludności oraz przyrostu rzeczywistego Polski, Małopolski, powiatu tarnowskiego i gminy Ryglice

7 Polska

8 Liczba ludności w POLSCE

9 Małopolska

10 Liczba ludności w MAŁOPOLSCE

11 Powiat tarnowski

12 Liczba ludności w powiecie TARNOWSKIM

13 Gmina Ryglice

14 Liczba ludności w gminie RYGLICE

15 Przyrost rzeczywisty

16 Procentowe porównanie liczby ludności do powierzchni

17 Po przeanalizowaniu danych zebranych ze stron internetowych Głównego Urzędu Statystycznego można potwierdzić obiegową opinię, iż liczba ludności w Polsce systematycznie spada. Wpływ na to ma zarówno spadek liczby urodzeń jak i masowa emigracja zarobkowa. Na uwagę zasługuje jednak fakt iż liczba ludności na terenie Małopolski wzrasta! Dotyczy to zarówno całej Małopolski, powiatu tarnowskiego jak i gminy Ryglice. Według zaobserwowanych czynników nie wynika to z przyrostu naturalnego a migracji. Wpływa na to ma atrakcyjność terenów zarówno pod względem zarobkowym jak i krajobrazowym. Na przykład największe miasto Małopolski Kraków jest atrakcyjne pod względem zarówno zarobkowym, akademickim jak i turystycznym gdzie osiedlają się ludzie z zewnątrz. Również w naszej gminie widać tendencję powrotu w rodzinne strony osób, które wyemigrowały w poszukiwaniu lepszych warunków i pracy a przechodzą na zasłużona emeryturę.


Pobierz ppt "Liczba ludności – liczba osób zamieszkujących dany obszar (np. jednostkę osadniczą, jednostkę administracyjną, państwo, kontynent itp.) w danym momencie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google