Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA STATYSTYCZNE opracował: Bąk Damian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA STATYSTYCZNE opracował: Bąk Damian."— Zapis prezentacji:

1 BADANIA STATYSTYCZNE opracował: Bąk Damian

2 Czym jest statystyka...?? Statystyka to nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska masowe. Duża część dziedzin wiedzy zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka. Swoje początki statystyka wywodzi z tradycji dokonywania spisów powszechnych, czyli zbierania informacji na temat ludności. Ślady pierwszego spisu można znaleźć w Księdze Liczb, kiedy to Mojżesz wyprowadzał lud Izraela z Egiptu. Spisy powszechne były stosunkowo systematycznie przeprowadzane na terenie starożytnego Rzymu. Z pewnością posiadanie informacji na temat stanu ludności ułatwiało rozpoznawanie trendów i odpowiednie planowanie. Do ok. połowy XIX wieku termin statystyka oznaczał podany w tabelarycznej formie zbiór danych na temat stanu państwa. Można przypuszczać, że w pewnym momencie posiadanie podstawowych danych stało się niewystarczające, szczególnie przy coraz szybciej rozwijającej się gospodarce światowej. Konieczne stało się nie tylko ulepszanie metod pozyskiwania danych, ale również ich opisu i analizy. Zbiegło się to w czasie z szybkim rozwojem metod matematycznych, szczególnie teorii prawdopodobieństwa.

3 Badania Badania moje zostały przeprowadzone w Tesco (Polska) Sp. z o o - największej sieci hipermarketów w Polsce, przy ulicy 1 Maja 370A, a także w hipermarkecie Real Sp. z o o Zabrze- Pl. Teatralny 12. Polegały one na zadawaniu jednego pytania szanownym klientom, a mianowicie: „Ile godzin tygodniowo poświęca Pan(i) na aktywność sportowa?”, i uzyskaniu na nie odpowiedzi. 150 osób brało udział w badaniu, wiek ani płeć badanych nie był brany pod uwagę podczas prowadzonych badań.

4 Wyniki badania 67 (0 ; 3) 24 <3 ; 6) 18 <6 ; 9) 32
Wyniki badania przedstawia poniższy szereg rozdzielczy. Czas poświęcony na aktywność sportowa w ciągu jednego tygodnia. (wartości sa przedstawiane w godzinach) Liczba osób brak aktywności (0) 67 (0 ; 3) 24 <3 ; 6) 18 <6 ; 9) 32 <9 ; 14> 9

5 Wykres procentowy

6 Histogram

7 Średnia liczba godzin poświęcona na aktywność sportową w badanej grupie.
Aby obliczyć średnia liczbę godzin poświęconą na aktywność sportową w badanej grupie Z szeregu rozdzielczego musimy posłużyć się średnia arytmetyczną. Średnia arytmetyczna wyraża przeciętny poziom badanej cechy (zmiennej) populacji np. przeciętna miesięczna sprzedaż, średnia ocena na świadectwie szkolnym itp. Interpretacja średniej i metoda jej wyznaczania jest zawsze taka sama, jednak techniczny sposób obliczenia średniej zależy od typu szeregu statystycznego, z którym mamy do czynienia (czyli od postaci materiału statystycznego, z którego korzysta badacz). Średnia jest sumą wartości cechy podzieloną przez liczbę jednostek zbiorowości. Średnią arytmetyczną będziemy oznaczać symbolem .

8 Średnia liczba godzin poświęconą na aktywność sportową w badanej
grupie wynosi 3.01 godziny na jedną osobę.

9 Moda Modą (dominantą) z danych nazywamy tę wartość (wartości) zmiennej, która (które) występują najczęściej. W przypadku przeprowadzonych badań moda jest równa:

10 Mediana Medianą cechy mierzalnej nazywamy tę wartość, która dzieli zbiór wartości danych na dwie części tak, że liczba danych, których wartości zmiennej są nie większe od mediany, jest równa liczbie danych, których wartości zmiennej są nie mniejsze od mediany. Aby policzyć wartość mediany musimy określić jej położenie korzystając ze wzoru:

11 Z szeregu skumulowanego Odczytujemy klasę, w której
Czas poświęcony na aktywność sportowa w ciągu jednego tygodnia. (wartości sa przedstawiane w godzinach) Liczba osób brak aktywności (0) 67 (0 ; 3) 24 <3 ; 6) 18 <6 ; 9) 32 <9 ; 14> 9 Liczebność skumulowana 67 91 Pme 109 141 150-n Z szeregu skumulowanego Odczytujemy klasę, w której znajduje się mediana. Liczebność skumulowana tej Klasy jest nie mniejsza (większa Bądź równa) od pozycji mediany Która jest większa od liczebności skumulowanej klasy poprzedniej. Aby policzyć wartość mediany musimy następnie skorzystać ze wzoru:

12 Przybliżona wartość mediany jest równa 0,26 godz.

13 Wariancja Wariancja to w statystyce klasyczna miara zmienności. Jest średnią arytmetyczną kwadratów odchyleń (różnic) poszczególnych wartości cechy od wartości oczekiwanej. Aby ją obliczyć używamy wzoru:

14 Odchylenie standardowe
Wariancja w przybliżeniu jest równa 12.38 Odchylenie standardowe Odchyleniem standardowym nazywamy średnią kwadratową odchyleń od średniej arytmetycznej. Jest równe pierwiastkowi kwadratowemu z wariancji: Odchylenie standardowe jest równe 3.5

15 Wnioski Ruch to zdrowie, wszyscy o tym dobrze wiemy lecz nie każdy dba
o aktywność fizyczną o czym świadczą przeprowadzone badania. 45% badanych nie uprawia żadnego sportu. Są to głownie ludzie w średnim wieku, którzy nie mają czasu zadbać o swoje zdrowie, i ludzie starsi, którym stan zdrowia już nie pozwala na uprawianie sportów. Przykra statystyka świadczy o wygodnym i niedbałym trybie życia naszego społeczeństwa. Uważam, że powinniśmy mniej korzystać z samochodów czy komunikacji miejskiej na rzecz pieszej lub rowerowej wycieczki do szkoły bądź pracy, a wolny czas, który spędzamy przykładowo przed telewizorem zamienić na aktywny wypoczynek w trosce o nasze zdrowie i środowisko....


Pobierz ppt "BADANIA STATYSTYCZNE opracował: Bąk Damian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google