Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ERASMUSEM NA STAŻU W HISZPANII Program Erasmus+ umożliwił uczniom szkół powiatu ostrołęckiego odbycie staży zawodowych na terenie Hiszpanii. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ERASMUSEM NA STAŻU W HISZPANII Program Erasmus+ umożliwił uczniom szkół powiatu ostrołęckiego odbycie staży zawodowych na terenie Hiszpanii. Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Z ERASMUSEM NA STAŻU W HISZPANII

3 Program Erasmus+ umożliwił uczniom szkół powiatu ostrołęckiego odbycie staży zawodowych na terenie Hiszpanii. Projekt " Praktyczny uczeń" realizowany był i finansowany w ramach programu Erasmus + „Kształcenie i szkolenia zawodowe - Akcja KA1 mobilność edukacyjna”. Projekt realizowany był w ramach konsorcjum, którego liderem był Zespół Szkół Powiatowych w Łysych partnerami zaś: Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie i Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu. W projekcie uczestniczyły 44 osoby, w tym 29 uczniów i 15 uczennic. Wartość projektu to 110 912,00 euro.

4

5 W ramach projektu 12 uczniów z klas drugiej i trzeciej technikum agrobiznesu w Zespole Szkół Powiatowych w Łysych, którzy zgłosili się i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie, w okresie od 24.01.2016 do 21.02.2016 uczestniczyło w stażu zawodowym. Realizowany on był w Granadzie w Hiszpanii, region Andaluzji. Staże były realizowane: w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Granada i farmie hodowlanej. W swojej pracy wszyscy stażyści musieli porozumiewać się z pracodawcami w języku angielskim oraz dodatkowo hiszpańskim. W tym celu przed wyjazdem każdy z uczniów odbył 20-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz kurs z przygoto - wania pedagogiczno - kulturowego.

6 Uczniowie uczyli się samodzielności, sami musieli dojechać do pracy, poruszać się po dużym mieście jak i komunikować się z lokalną społecznością. Praca naszych uczniów została bardzo dobrze oceniona przez zagranicznych pracodawców. W ramach programu kulturowego uczniowie mieli zorganizowane zwiedzanie Granady, wyjeżdżali do Malagi oraz Cordoby. Podczas stażu Panie Beata Kowalska i Joanna Kubeł opiekowały się uczniami.

7 Partner projektu w Hiszpanii

8 ETAPY REALIZACJI PROJEKTU - PRZYGOTOWANIE PROJEKTU, NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM - NABÓR UCZESTNIKÓW - PRZYGOTOWANIE JEZYKOWE I KULTUROWE - SPOTKANIA Z UCZESTNIKAMI I RODZICAMI PRZYGOTOWUJĄCE DO WYJAZDU - WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA - STAŻE: 09.11.2015 – 04.12.2015 – Granada – Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie (technik agrobiznesu) 09.11.2015 – 04.12.2015 – Cordoba – Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu (technik ochrony środowiska i technik informatyk) 24.01.2015 – 21.02.2016 – Granada – Zespół Szkół Powiatowych w Łysych (technik agrobiznesu) - WIZYTA MONITORUJĄCA ZARZĄDZAJĄCYCH PROJEKTEM - OCENA EFEKTÓW, PODSUMOWANIE STAŻY, DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

9 ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – TECHNIK AGROBIZNESU Do nabytych przez uczniów kompetencji zawodowych można zaliczyć m.in. określanie warunków glebowych występujących w miejscu pobytu stażu, rozpoznawanie gatunków roślin uprawnych w warunkach polowych i na trwałych użytkach zielonych, określenie cech charakterystycznych związanych z budową biologiczną poszczególnych gatunków roślin, ocena stanu urządzeń wodno-melioracyjnych położonych na terenie gospodarstwa rolnego i w okolicy, zastosowanie nawodnienia kroplowego dla roślin śródziemnomorskich w Ogrodzie Botanicznym, gdzie rosły m.in. palmy, kaktusy, drzewa owocowe i inna roślinność egzotyczna. Przebywając w gospodarstwach, uczniowie. mieli okazję określić kierunki produkcji tamtejszych gospodarstw. Rozpoznawali gatunki, typy użytkowe oraz grupy wiekowe i produkcyjne zwierząt hodowlanych. Oceniali kondycję zwierząt oraz ich stan zdrowia. Rozpoznawali pasze w miejscu składowania, a tym samym była to okazja do przeprowadzenia kontroli warunków przechowywania pasz w magazynach i innych pomieszczeniach.

10 Oceniali asortyment różnych pasz i nasion tj. zbóż i roślin strączkowych, z przeznaczeniem na skarmienie. Przeprowadzali ocenę organoleptyczną w/w pasz Mieli sposobność do oceny miejsca przechowywania siana, słomy, pasz treściwych, kiszonek i sianokiszonek w gospodarstwie. Wyjazd ten był okazją do porównania i oceny postępu techniki i maszyn do prac w produkcji zwierzęcej. Uczniowie brali udział w przygotowaniu zwierząt do sprzedaży, a potem mogli zaobserwować jak przebiega sama sprzedaż zwierząt. Podczas pobytu w gospodarstwie specjalizującym się chowem i hodowlą trzody chlewnej przeprowadzali zabiegi weterynaryjne, zapoznali się z nowoczesnymi metodami rozrodu. W produkcji zwierzęcej stosowali nowe techniki doju krów, obsługiwali roboty udojowe i inne maszyny i urządzenia stosowane w produkcji.

11 UZYSKANE ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY - POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W ZAJECIACH Z PRZYGOTOWANIA KULTUROWEGO I JĘZYKOWEGO - CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W STAŻU - CERTYFIKAT EUROPASS MOBILNOŚĆ

12

13

14

15

16


Pobierz ppt "Z ERASMUSEM NA STAŻU W HISZPANII Program Erasmus+ umożliwił uczniom szkół powiatu ostrołęckiego odbycie staży zawodowych na terenie Hiszpanii. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google