Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020."— Zapis prezentacji:

1 1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020

2 2 Demografia w latach w Powiecie Starogardzkim Rok szkolny2015/ / / / / / / / 2023 Liczba uczniów do rekrutacji (III klasy gimnazjalistów) Około 80 – 90 % gimnazjalistów trafia do szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki Około 7-10 % gimnazjalistów kontynuuje naukę w ZSZ prowadzonej przez Gminę Skarszewy oraz w Cechu Rzemiosł Różnych W Powiecie Starogardzkim, we wszystkich typach szkół - łącznie, będzie pobierać około 4000 uczniów, z tego % w szkołach zawodowych

3 3 Proporcje % typów szkół w roku szkolnym 2015/2016 LO – 36 / 1061 T – 74 / 2223 ZSZ – 28 / / 4134 LO – 25,7 % T – 53,8 % ZSZ – 20,5 % 102/ ,3%

4 4 Planowane proporcje w latach szkolnych 2016/17 – 2019/ / / / /20 LO: 36 /1.033 (24,9%) 36/ / /1.008 T: (59,9%) ZSZ: 837 (19,2%) (100%) Taki plan jest możliwy do realizacji przy konsekwentnym zachowaniu następujących proporcji rekrutacyjnych : LO – 25%, T – 55%, ZSZ – 20%.

5 5 OBECNA SIEĆ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Zespół Szkół Ekonomicznych T. Ekonomista T. Handlowiec T. Informatyk T. Logistyk T. Spedytor T. Organizacji reklamy T. Obsługi turystycznej Zespół Szkół Zawodowych T. Elektryk T. Budownictwa T. Mechanik T. Technologii drewna T. Organizacji usług gastronom. T. Żywienia i usług gastronom. Technikum w Owidzu T. Informatyk T. Żywienia i usł. gastronom. T. Hotelarstwa T. Ochrony środowiska T. Geodeta T. Obsługi turystycznej T. Teleinformatyk T. Elektronik Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie T. Weterynarii T. Agrobiznesu T. Rolnik T. Hodowca koni T. Architektura krajobrazu T. Turystyki wiejskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu T. Ekonomista T. Logistyk T. Żywienia i usług gastrom. Oddział wielozawodowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie T. Handlowiec T. Mechanik Oddział wielozawodowy Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samoch. Stolarz Elektryk Fryzjer Kucharz Sprzedawca Oddział wielozawodowy

6 6 Planowana sieć szkół zawodowych w perspektywie do 2020

7 7 Wybrane branże: 1.ICT i elektronika (Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu): –liczba pracodawców w branży: 1724 –liczba miejsc pracy: ok (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna 2.Środowisko (Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie): –liczba pracodawców w branży: ok. 300 –liczba miejsc pracy: ok (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna

8 8 Wybrane branże: 3.Transport, logistyka i motoryzacja (Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim): –liczba pracodawców w branży: 1276 –liczba miejsc pracy: ok (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna 4.Meblarstwo (Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim): –liczba pracodawców w branży: 262 –liczba miejsc pracy: ok (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna

9 9 Koordynator: Wydział Edukacji Starostwa Partnerzy – prowadzący: - Powiatowy Urząd Pracy, - SKB – Związek Pracodawców, - Cech Rzemiosł Różnych, - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, - pedagodzy, psycholodzy szkół (po przeszkoleniu), - chętni pracodawcy Beneficjenci: - uczniowie gimnazjów, - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, - rodzice uczniów, - Rady Pedagogiczne, Planowany schemat doradztwa edukacyjno - zawodowego w Powiecie Starogardzkim

10 10 1.Planowane zadania doradztwa edukacyjno-zawodowego: pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia i zawodu nawiązanie współpracy szkół ze specjalistami z doradztwa zawodowego indywidualne konsultacje dla uczniów, nauczycieli warsztaty i spotkania z rodzicami udział w konkursach, olimpiadach spotkania uczniów i ich rodziców z pracodawcami organizowanie targów pracy z udziałem uczniów gimnazjów 2.Instytucje współpracujące: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, władze gmin, Starogardzki Klub Biznesu, Związek Pracodawców, Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, dyrekcje szkół wszystkich typów kształcenia. Zadania doradztwa edukacyjno - zawodowego

11 11 Nazwa jednostki Razem ZS Ekonomicznych ZS Zawodowych Technikum w Owidzu ZS Rolniczych CKP w Bolesławowie ZS Ponadgimnazjalnych w Sk ó rczu ZS Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie ZS Gospodarki Żywnościowej w Smętowie ŁĄCZNIE WYDATKI PONIESIONE NA SZKOLNICTWO ZAWODOWE Nakłady organu prowadzącego poniesione na szkolnictwo zawodowe (z subwencji oświatowej)

12 12 Zdawalność matury 2015 r. (maj) KrajWojewództwo PomorskiePowiat Starogardzki Zdawalność ogółem74%73%78% „nowa matura”80%77%85% „stara matura”64%66%70%

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google