Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020."— Zapis prezentacji:

1 1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020

2 2 Demografia w latach 2015-2023 w Powiecie Starogardzkim Rok szkolny2015/ 2016 2016/ 2017 2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 2020/ 2021 2021/ 2022 2022/ 2023 Liczba uczniów do rekrutacji (III klasy gimnazjalistów) 12541314136612681390138313551375 Około 80 – 90 % gimnazjalistów trafia do szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki Około 7-10 % gimnazjalistów kontynuuje naukę w ZSZ prowadzonej przez Gminę Skarszewy oraz w Cechu Rzemiosł Różnych W Powiecie Starogardzkim, we wszystkich typach szkół - łącznie, będzie pobierać około 4000 uczniów, z tego 70-75 % w szkołach zawodowych

3 3 Proporcje % typów szkół w roku szkolnym 2015/2016 LO – 36 / 1061 T – 74 / 2223 ZSZ – 28 / 850 138 / 4134 LO – 25,7 % T – 53,8 % ZSZ – 20,5 % 102/3073 74,3%

4 4 Planowane proporcje w latach szkolnych 2016/17 – 2019/20 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 LO: 36 /1.033 (24,9%) 36/1.037 36/1.008 36/1.008 T: 2.280 (59,9%) 2.280 2.280 2.300 ZSZ: 837 (19,2%) 833 862 842 ----------------- ----------- ---------- ---------- 4.150 (100%) 4.150 4.150 4.150 Taki plan jest możliwy do realizacji przy konsekwentnym zachowaniu następujących proporcji rekrutacyjnych : LO – 25%, T – 55%, ZSZ – 20%.

5 5 OBECNA SIEĆ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Zespół Szkół Ekonomicznych T. Ekonomista T. Handlowiec T. Informatyk T. Logistyk T. Spedytor T. Organizacji reklamy T. Obsługi turystycznej Zespół Szkół Zawodowych T. Elektryk T. Budownictwa T. Mechanik T. Technologii drewna T. Organizacji usług gastronom. T. Żywienia i usług gastronom. Technikum w Owidzu T. Informatyk T. Żywienia i usł. gastronom. T. Hotelarstwa T. Ochrony środowiska T. Geodeta T. Obsługi turystycznej T. Teleinformatyk T. Elektronik Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie T. Weterynarii T. Agrobiznesu T. Rolnik T. Hodowca koni T. Architektura krajobrazu T. Turystyki wiejskiej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu T. Ekonomista T. Logistyk T. Żywienia i usług gastrom. Oddział wielozawodowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie T. Handlowiec T. Mechanik Oddział wielozawodowy Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samoch. Stolarz Elektryk Fryzjer Kucharz Sprzedawca Oddział wielozawodowy

6 6 Planowana sieć szkół zawodowych w perspektywie do 2020

7 7 Wybrane branże: 1.ICT i elektronika (Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, Technikum w Owidzu): –liczba pracodawców w branży: 1724 –liczba miejsc pracy: ok. 4500 (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna 2.Środowisko (Zespół Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie): –liczba pracodawców w branży: ok. 300 –liczba miejsc pracy: ok. 400 - 500 (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna

8 8 Wybrane branże: 3.Transport, logistyka i motoryzacja (Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim): –liczba pracodawców w branży: 1276 –liczba miejsc pracy: ok. 5000 (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna 4.Meblarstwo (Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim): –liczba pracodawców w branży: 262 –liczba miejsc pracy: ok. 1300 (najwięksi pracodawcy) –dostępność komunikacyjna –baza socjalna

9 9 Koordynator: Wydział Edukacji Starostwa Partnerzy – prowadzący: - Powiatowy Urząd Pracy, - SKB – Związek Pracodawców, - Cech Rzemiosł Różnych, - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, - pedagodzy, psycholodzy szkół (po przeszkoleniu), - chętni pracodawcy Beneficjenci: - uczniowie gimnazjów, - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, - rodzice uczniów, - Rady Pedagogiczne, Planowany schemat doradztwa edukacyjno - zawodowego w Powiecie Starogardzkim

10 10 1.Planowane zadania doradztwa edukacyjno-zawodowego: pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunków kształcenia i zawodu nawiązanie współpracy szkół ze specjalistami z doradztwa zawodowego indywidualne konsultacje dla uczniów, nauczycieli warsztaty i spotkania z rodzicami udział w konkursach, olimpiadach spotkania uczniów i ich rodziców z pracodawcami organizowanie targów pracy z udziałem uczniów gimnazjów 2.Instytucje współpracujące: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, władze gmin, Starogardzki Klub Biznesu, Związek Pracodawców, Cech Rzemiosł Różnych, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, dyrekcje szkół wszystkich typów kształcenia. Zadania doradztwa edukacyjno - zawodowego

11 11 Nazwa jednostki20102011201220132014Razem ZS Ekonomicznych 168 216 169 025 105 053 108 252 34 330 584 876 ZS Zawodowych 82 745 55 431 151 286 218 697 48 886 557 045 Technikum w Owidzu 140 407 422 799 330 730 353 919 32 820 1 280 675 ZS Rolniczych CKP w Bolesławowie 467 532 305 067 524 423 683 981 400 237 2 381 240 ZS Ponadgimnazjalnych w Sk ó rczu 129 289 111 777 41 674 93 086 6 316 382 142 ZS Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie 41 050 2 995 53 044 60 651 561 158 301 ZS Gospodarki Żywnościowej w Smętowie 128 954 23 388 49 284 39 496 2 116 243 238 ŁĄCZNIE WYDATKI PONIESIONE NA SZKOLNICTWO ZAWODOWE 1 158 193 1 090 482 1 255 494 1 558 082 525 266 5 587 517 Nakłady organu prowadzącego poniesione na szkolnictwo zawodowe (z subwencji oświatowej)

12 12 Zdawalność matury 2015 r. (maj) KrajWojewództwo PomorskiePowiat Starogardzki Zdawalność ogółem74%73%78% „nowa matura”80%77%85% „stara matura”64%66%70%

13 13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kształtowanie sieci szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie Starogardzkim Perspektywa 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google