Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2011-2013” Dzielnica Wilanów m. st. Warszawy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2011-2013” Dzielnica Wilanów m. st. Warszawy."— Zapis prezentacji:

1 „Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2011-2013” Dzielnica Wilanów m. st. Warszawy

2 Program Aktywności Lokalnej czyli co i dla kogo? Wilanowski Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie realizacji projektu systemowego. „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów ” Program aktywności lokalnej adresowany jest do uczniów klas I i II wieku 16-18, uczęszczających do Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie

3 Program Aktywności Lokalnej jako odpowiedź na problem. Brak spójnych systemowych rozwiązań w zakresie kształtowania nowoczesnych kompetencji i rozwijania umiejętności ukierunkowanych na sukces życiowy i rozwój kariery. Badania CBOS z 2010 r. „Aspiracje zawodowe Polaków” - młodzież kieruje się stereotypami przy wyborze szkoły, ścieżki kariery czy zawodu. Podjęcie niewłaściwych działań dotyczących dalszej aktywności zawodowej, nieodpowiadających potrzebom i możliwościom = trwałe zepchnięcie młodzieży na margines życia społecznego. Szkoła w porozumieniu z OPS określiła obszar problemowy na podstawie wywiadu fokusowego, czego efektem jest Program Aktywności Lokalnej do uczniów klas pierwszych liceum zagrożonych wykluczeniem społecznym.

4 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Celem głównym programu jest wsparcie w ramach programu aktywności lokalnej 36 osób, młodzieży szkolnej poprzez zwiększenie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia.

5 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Celem szczegółowym jest udzielenie wielostronnego wsparcia poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji (aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zdrowotnej).

6 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Czas trwania projektu kwiecień 2011 – grudzień 2011 Etap I – testy diagnostyczne i spotkania indywidualne z brokerem (maj-czerwiec 2011) Etap II – szkolenia, warsztaty ( wrzesień,październik 2011) Etap III – gra miejska, wyjścia kulturalne, spotkania z autorytetami (wrzesień, listopad 2011) Etap IV – wyjazd integracyjno-szkoleniowy (październik 2011) Etap V – impreza Pure ( grudzień 2011)

7 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Działania: przeprowadzenie diagnozy indywidualnego potencjału zawodowego każdego uczestnika projektu w celu sporządzenia raportu dla brokera edukacyjnego; przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z „brokerem edukacyjnym” dla młodzieży licealnej, określenie ścieżki edukacyjnej, raport w wersji CD i papierowej dla każdego uczestnika projektu.

8 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej przeprowadzenie programów podnoszących umiejętności życiowe młodzieży poprzez działania warsztatowe i szkolenia. Warsztaty: Autoprezentacja i aktywne poszukiwanie pracy” Profilaktyczne „redukcja szkód” „Ekokonsument” „Labolatorium młodego obywatela” „Stres i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych Fotograficzne Filmowo- reżyserskie djskie

9 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. Działania c.d. przeprowadzenie zajęć integrujących młodzież ze społecznością lokalną (gra miejska na terenie Wilanowa – konsultacje społeczne) stworzenie młodzieżowej interaktywnej strony internetowej z informacjami o projekcie i lokalnymi informacjami społeczno-kulturalnymi; www.wilpal.pl, facebook.www.wilpal.pl

10 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Działania c.d. wprowadzanie innowacyjnych zajęć z zakresu „redukcji szkód” zmniejszających negatywne zachowania wśród młodzieży. Podczas wyjazdu integracyjno-szkoleniowego aktywne formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży (paintball,)

11 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Działania c.d Wyjścia kulturalno – integracyjne( Centrum Nauki Kopernik, kino… ) oraz spotkania z autorytetami z różnych dziedzin nauki, sportu, muzyki oraz sztuki.

12 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Uzasadnienie: Wilanowski Program Aktywności Lokalnej ma na celu zabezpieczenie przed podjęciem niewłaściwych działań dotyczących dalszej aktywności zawodowej, nieodpowiadających ich potrzebom i możliwościom, która może trwale zepchnąć takie osoby na margines życia społecznego, czego skutkiem może być rozpoczęcie procesu głębokiej destrukcji mającej trwałe konsekwencje w postaci wykluczenia społecznego i narażeniu na zaburzenia związane z załamaniem nerwowym, bezsennością, alkoholizmem, sięganiem po środki psychoaktywne

13 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej. REALIZATORZY Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Podczas projektu zawiązano współpracę z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

14 Wilanowski Program Aktywności Lokalnej Kontakt: Eurokoordynator- Kamila Dębkowska


Pobierz ppt "„Wilanowski Program Aktywności Lokalnej 2011-2013” Dzielnica Wilanów m. st. Warszawy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google