Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY ZWIĄZANE Z FORMUŁOWANIEM OCEN DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY ZWIĄZANE Z FORMUŁOWANIEM OCEN DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY ZWIĄZANE Z FORMUŁOWANIEM OCEN DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH. ZMIANY DOTYCZĄ TAKŻE UCZNIÓW NAUCZANYCH INDYWIDUALNIE.

2 TO, CO ZA NAMI…

3 1) OPRACOWALIŚMY NOWY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM. 2) OPRACOWALIŚMY KARTY OBSERWACJI UCZNIA ZE WSZYSTKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ KWESTIONARIUSZ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA.

4 NA ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA WSZYSCY WYSTAWIALIŚMY UCZNIOM OCENY WEDŁUG NOWYCH KART OBSERWACJI ORAZ NOWYCH KWESTIONARIUSZY OCENIAJĄCYCH ZACHOWANIE UCZNIÓW ( „PODKREŚLANKI” ). „PODKREŚLANKI” STOSUJEMY OD WIELU LAT, ZOSTAŁY ONE TYLKO USZCZEGÓŁOWIONE I ZAKTUALIZOWANE.

5 UWAGA!!! 1) KARTY OBSERWACJI UCZNIÓW ORAZ KWESTIONARIUSZE OCEN Z ZACHOWANIA MUSZĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W SEGREGATORACH RAZEM Z INDYWIDUALNYMI PROGRAMAMI EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYMI.

6 CO JEST PRZED NAMI?

7 OCENIANIE KOŃCOWOROCZNE! NA ŚWIADECTWIE, W DZIENNIKACH LEKCYJNYCH ORAZ W ARKUSZACH OCEN OCENA OPISOWA MUSI BYĆ JEDNAKOWA. PROPONUJEMY TZW. „SKRÓTY”, KTÓRE BĘDĄ ZAPISYWANE NA ŚWIADECTWIE, W DZIENIKACH ORAZ W ARKUSZACH OCEN.

8 I ETAP EDUKACYJNY (KLASY I-III U i A) Zachowanie: W sytuacjach pełnego nadzoru uczeń/uczennica nigdy/czasami/często nie sprawia problemów wychowawczych/sprawia problemy wychowawcze.

9 Kształcenie zintegrowane: W znanych dla niego/niej sytuacjach społecznych uczeń/uczennica nigdy/czasami/często/zawsze funkcjonuje właściwie. Treści ustalonego dla niej/niego programu uczeń/uczennica nie opanował/a/opanował/a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie.

10 II ORAZ III ETAP EDUKACYJNY (KLASY IV-VI U ORAZ I-III GIMNAZJUM) Zachowanie: W sytuacjach pełnego nadzoru uczeń/uczennica nigdy/czasami/często nie sprawia problemów wychowawczych/sprawia problemy wychowawcze.

11 II i III ETAP EDUKACYJNY CD. Funkcjonowanie w środowisku: W znanych dla niego/niej sytuacjach społecznych uczeń/uczennica nigdy/czasami/często/zawsze funkcjonuje właściwie. Treści ustalonego dla niej/niego programu uczeń/uczennica nie opanował/a/opanował/a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie.

12 II i III ETAP EDUKACYJNY CD. Technika, plastyka, muzyka z rytmiką, wychowanie fizyczne: Treści ustalonego dla niej/niego programu uczeń/uczennica nie opanował/a/opanował/a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie.

13 IV ETAP EDUKACYJNY ( SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY) Zachowanie: W sytuacjach pełnego nadzoru uczeń/uczennica nigdy/czasami/często nie sprawia problemów wychowawczych/sprawia problemy wychowawcze.

14 IV ETAP EDUKACYJNY CD. Funkcjonowanie osobiste i społeczne: Treści ustalonego dla niej/niego programu uczeń/uczennica utrwalił i/lub poszerzył zakres posiadanej wiedzy w niewielkim stopniu/częściowo/prawie całkowicie/całkowicie oraz nabył/nabyła/nie nabył/nie nabyła nowe/nowych umiejętności w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie.

15 IV ETAP EDUKACYJNY CD. PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY: Treści ustalonego dla niej/niego programu uczeń/uczennica opanował/opanowała w następujących obszarach: - Kształtowanie właściwych postaw wobec pracy uczeń/uczennica nie przyswoił-a/przyswoił-a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie;

16 IV ETAP EDUKACYJNY CD. -Przyswojenie podstawowej wiedzy o pracy i poznanie nowych sytuacji związanych z pracą uczeń/uczennica nie opanował-a/opanował-a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie; -Wykonywanie różnych prac w tym porządkowych i pomocniczych uczeń/uczennica nie opanował-a/opanował-a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie.

17 IV ETAP EDUKACYJNY CD. WYCHOWANIE FIZYCZNE: Treści ustalonego dla niej/niego programu uczeń/uczennica nie opanował-a/opanował-a w niewielkim stopniu/prawie całkowicie/całkowicie.

18 PROMOWANIE LUB NIEPROMOWANIE UCZNIA NA II,III i IV ETAPIE EDUKACYJNYM OPIERAMY NA WIODĄCYM PRZEDMIOCIE, -FUNKCJONOWANIU W ŚRODOWISKU -FUNKCJONOWANIU OSOBISTYM I SPOŁECZNYM PROMOWANIE LUB NIEPROMOWANIE UCZNIA MUSI BYĆ ODZWIERCIEDLONE W WYBRANYM SKRÓCIE NA ŚWIADECTWIE.

19 TWORZĄC „SKRÓTY” NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE SFORMUŁOWANIA: „NIE OPANOWAŁ” ORAZ „W NIEWIELKIM STOPNIU” – DOTYCZĄ UCZNIA NIEPROMOWANEGO „PRAWIE CAŁKOWICIE/CAŁKOWICIE” - DOTYCZĄ UCZNIA, KTÓRY BĘDZIE PROMOWANY.

20 NAUCZYCIELE UCZĄCY PRZEKAZUJĄ WYCHOWAWCY W WYZNACZONYM TERMINIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ WYBRANY „SKRÓT”, KTÓRY WYCHOWAWCA ZAMIEŚCI NA ŚWIADECTWIE, W ARKUSZU OCEN ORAZ W DZIENNIKU LEKCYJNYM.

21 OPRACOWANE „SKRÓTY” NIE ZASTĘPUJĄ OCENY OPISOWEJ. NAUCZYCIEL UCZĄCY BĘDZIE ZOBOWIĄZANY DO OPRACOWANIA OCENY OPISOWEJ NA PODSTAWIE KARTY OBSERWACJI (CZYLI „PODKREŚLANKI” OPRACOWYWANEJ NA I PÓŁROCZE). NAUCZYCIELE PRZESYŁAJĄ WYCHOWAWCOM OCENY OPISOWE Z ZACHOWANIE I ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH RAZEM ZE „SKRÓTAMI”DO DNIA WYSTAWIANIA OCEN.

22 PO OTRZYMANIU WSZYSTKICH OCEN OPISOWYCH OD NAUCZYCIELI UCZĄCYCH WYCHOWAWCY WPISUJĄ OCENĘ OPISOWĄ ZE WSZYSTKICH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ Z ZACHOWANIA W IPET.

23 ` PUNKT W INDYWIDUALNYM PROGRAMIE EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYM BRZMI NASTĘPUJĄCO: KOŃCOWOROCZNE PODSUMOWANIE EFEKTÓW POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ. (WYCHOWAWCY KLAS „U” DO TEGO PUNKTU WPISUJĄ OCENY OPISOWE OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH) WNIOSKI I ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY, PLANOWANIE FORM POMOCY.

24 ZASADY FORMUŁOWANIA OCENY OPISOWEJ: 1)FORMA GRAMATYCZNA OCENY OPISOWEJ – 3 OSOBA CZASU TERAŹNIEJSZEGO np. uczeń lub uczennica: „rozpoznaje”, „aktywnie uczestniczy”, „wykazuje”, „odróżnia”. Uczeń samodzielnie posługuje się łyżką i widelcem. Uczennica wykazuje wzrost aktywności fizycznej.

25 2) PRZYKŁADOWE SFORMUŁOWANIA ŚWIADCZĄCE O ZMIANIE: „coraz lepiej radzi sobie…”, „jeszcze lepiej wykonuje…”, „chętniej poddaje się zmianom…”, „nastąpił duży postęp w zakresie…”, „zdecydowanie rzadziej…”, „chłopiec z coraz większym zaangażowaniem…”, „z większą starannością…”, itp. Uczeń z większą starannością myje i wyciera ręce.

26 3) PRZYKŁADOWE SFORMUŁOWANIA ŚWIADCZĄCE O BRAKU POSTĘPÓW: „nie zauważa się istotnych zmian w funkcjonowaniu w sferze…”, „nie zaobserwowano istotnych zmian w…”, „poziom tych umiejętności pozostaje niezmieniony…” itp.

27 DZIĘKUJEMY!


Pobierz ppt "ZMIANY ZWIĄZANE Z FORMUŁOWANIEM OCEN DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google