Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYDZIAŁ OSWIATY URZEDU MIASTA POZNANIA REKRUTACJA 2003-2004 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH WSPOMAGANEJ SYSTEMEM KOMPUTEROWYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYDZIAŁ OSWIATY URZEDU MIASTA POZNANIA REKRUTACJA 2003-2004 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH WSPOMAGANEJ SYSTEMEM KOMPUTEROWYM."— Zapis prezentacji:

1 WYDZIAŁ OSWIATY URZEDU MIASTA POZNANIA REKRUTACJA 2003-2004 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH WSPOMAGANEJ SYSTEMEM KOMPUTEROWYM

2 Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych Rozporządzenie MENiS z dnia 20 grudnia 2002 Uczeń ma prawo złożyć dokumenty do co najwyżej trzech szkół, ale może wybrać dowolną liczbę klas w tych szkołach Dokonując wyboru, uczeń wskazuje jaki oddział i w jakiej szkole najbardziej go interesuje, czyli ustala własną hierarchię wyboru

3 Chciałbym się uczyć w klasie o profilu biol-chem z językiem angielskim i niemieckim. SZKOŁAODDZIAŁ II LO1D II LO1C IV LO1C XIV LO1C IV LO1F IV LO1H XIV LO1E... Jeżeli już nigdzie się nie dostanę, to chcę wrócić do IV LO i uczyć się języków Najbardziej interesuje mnie 1D w II LO jeżeli nie tam to 1C Lub jeszcze w 1E w XIVLO (tak na wszelki wypadek)

4 ZAŁOŻENIA DO SYSTEMU §każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z wybranych przez siebie oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału (niewystarczająca liczba punktów), §na liście przyjętych do oddziałów nie mogą znaleźć się kandydaci z mniejszą liczbą punktów, niż kandydat, który został w procesie rekrutacji odrzucony, a którego wybór dotyczył tego oddziału.

5 UCZEŃ - ETAP WSTEPNY termin 16 kwietnia do 16 maja 2003r. §System informatyczny powinien być postrzegany jako system wspomagający pracę Szkolnych Komisji Rekrutacyjnych. §Realizuje proces rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem MENiS dając kandydatowi możliwość składania dokumentów do trzech szkół. §System analizując preferencje kandydata przypisuje go tylko do jednego ze wskazanych oddziałów z zachowaniem hierarchii szkół i oddziałów przez niego wskazanych oraz ilości punktów uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum.

6 Dokumenty, które musi złożyć uczeń UWAGA! Dokumenty składa zaczynając od ostatniej wybranej przez siebie szkoły 1. “Kartę pomocniczą” (otrzyma ją w swoim gimnazjum) 2. Formularz zgłoszeniowy „ PODANIE O PRZYJECIE DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ ” pobrany w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub na stronie internetowej Urzędu Miasta www.city.poznan.pl/oswiata 3. Kwestionariusz osobowy

7 4. Zaświadczenie lekarskie wymagane dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół prowadzących kształcenie zawodowe 5. Zaświadczenie lekarskie i opinię trenera wymagane dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół sportowych 6.Zaświadczenie o pozytywnym zaliczeniu testu językowego w przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego – uczeń dostarcza je do szkoły, którą wybrał jako pierwszą, gdzie zostanie wpisany do systemu. DODATKOWE ZAŚWIADCZENIA:

8 7. Zaświadczenie o przysługujących mu preferencjach wynikających z rozporządzenia MENiS “W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych” 8. Oświadczenie o praktyce dla pracowników młodocianych

9 UCZNIOWIE, KTÓRZY WYBIORĄ JAKO SZKOŁĘ PIERWSZEGO WYBORU SZKOŁĘ NIEPOZNAŃSKĄ W szkole niepoznańskiej zostawiają “Kartę pomocniczą” i muszą poinformować o tym szkołę poznańską o najwyższej hierarchii wyboru. UCZEŃ - MOŻE ZMIENIĆ DECYZJĘ O WYBORZE SZKOŁY termin do 13 czerwca 2003r. godz. 15.00

10 UCZEŃ - DOSTARCZA ŚWIADECTWA termin od 18 czerwca do 21 czerwca 2003r. godz. 13.00 Kandydat dostarcza kopie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kolejno do wybranych przez siebie szkół zaczynając od szkoły ostatniego wyboru. Wypełnioną ponownie “Kartę pomocniczą” kandydat składa obowiązkowo w szkole pierwszego wyboru w terminie do 13 czerwca 2003r. Kandydat, który chce zmienić poprzednio wybrane szkoły przenosi dokumenty do ostatecznie wybranych szkół zgodnie z podaną wcześniej kolejnością (od ostatniej do pierwszej). Również w przypadku zmiany oddziałów w już wybranych szkołach.

11 30 czerwca 2003r. godz. 9.00 UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁU W DANEJ SZKOLE Kandydat potwierdza wolę nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa termin 25 czerwca do 27 czerwca 2003r. godz. 12.00 25 czerwca 2003r. godz. 9.00 UCZEŃ - DOWIADUJE SIĘ W KTÓREJ SZKOLE ZNAJDUJE SIĘ NA LIŚCIE KANDYDATÓW

12 CO DA SYSTEM §Jednolitość i czytelność regulaminu rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych miasta Poznania §Sprawnie technicznie przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie większej liczbie kandydatów miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych w pierwszym naborze. §Skuteczniejsze określenie liczby miejsc niezbędnych dla kontynuowania nauki w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, §Sprawiedliwe traktowanie wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej


Pobierz ppt "WYDZIAŁ OSWIATY URZEDU MIASTA POZNANIA REKRUTACJA 2003-2004 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH WSPOMAGANEJ SYSTEMEM KOMPUTEROWYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google