Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Rozwój multimediów od XIX do XXI wieku” Zespół Szkół Specjalnych w Oławie ul. Broniewskiego 6 55-200 Oława.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Rozwój multimediów od XIX do XXI wieku” Zespół Szkół Specjalnych w Oławie ul. Broniewskiego 6 55-200 Oława."— Zapis prezentacji:

1 „Rozwój multimediów od XIX do XXI wieku” Zespół Szkół Specjalnych w Oławie ul. Broniewskiego 6 55-200 Oława

2 Słowo wstępu Świat techniki, elektroniki oraz wszystkiego, co związane jest bezpośrednio z nowoczesnymi urządzeniami jest niezwykle fascynujące dla każdego z nas. Od czasów rewolucji przemysłowej oraz podstawowych osiągnięć fizyki, czy też inżynierii mechaniczno-elektronicznej, nasz świat zmienił się w diametralny sposób na lepsze, a postęp cywilizacyjny sprawił, że nasze życie jest prostsze i przyjemniejsze. Projekt przybliży odbiorcom rozwój nowoczesnych technologii.

3  W projekcie uczestniczyli uczniowie klas I, II wielozawodowej Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie z branży handlowo-usługowej oraz mechanicznej.  Projekt był realizowany przez 12 uczniów (3 grupy po 4 uczniów)  Opiekunowie grup:  mgr Paulina Skibińska  mgr Sylwia Maculewicz  mgr Robert Stępień  Uczestnictwo w projekcie obejmowało: udział uczniów w spotkaniu z przedstawicielami Oddziału Telewizji i Polskiego Radia we Wrocławiu, przygotowanie i organizację wystawy fotograficznej w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie oraz Przygotowanie katalogów informacyjnych ukazujących przebieg projektu oraz zgromadzone materiały.  Wystawa dotyczyła tematyki rozwoju i zastosowania multimediów w wielu dziedzinach min. takich jak: reklama, rozrywka, media.

4 REALIZACJA CELÓW PROJEKTU ZAWODOZNAWCZEGO ZałożonoZrealizowano Cele ogólne projektu aktywizacja uczniów do działania projektowego, samodzielnego planowania i organizacji pracy, promowanie osiągnięć i prezentowanie trendów rozwojowych danej branży, rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia, samodzielnego uczenia się oraz przedsiębiorczości uczniów, zapoznanie młodzieży z informacjami na temat rozwoju multimediów na przestrzeni XIX i XXI wieku. projektowego, samodzielnego planowania i organizacji pracy, uczniowie potrafią zaprezentować i wypromować osiągnięcia swojej pracy oraz trendy rozwojowe różnych branży, uczniowie podczas przygotowania wystawy wykazali się kreatywnością, twórczym myśleniem oraz własną przedsiębiorczością, uczniowie zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat rozwoju multimediów na przestrzeni XIX i XXI wieku. Zakładane efekty dla uczniów doskonalenie umiejętności poszukiwania ogólnodostępnych źródeł informacji podczas tworzenia prezentacji i projektów, doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, rozwijanie kreatywności oraz twórczego myślenia. uczniowie potrafią wyszukiwać potrzebne informacje wykorzystując ogólnodostępne źródła, uczniowie kształtowali umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy zawodowej w praktyce przygotowując wystawę fotograficzną. uczniowie doskonalili umiejętność współpracy i współdziałania w grupie podczas warsztatów oraz przygotowania wystawy uczniowie podczas przygotowania wystawy wykazali się kreatywnością - samodzielnie wykonali zdjęcia, zajęli się ich obróbką oraz rozmieszczeniem na specjalnie przygotowanych planszach. Zakładane efekty dla szkoły przedstawienie szkolnictwa zawodowego w pozytywnym świetle, zaprezentowanie placówki w środowisku lokalnym jako placówki kształcącej w atrakcyjnych zawodach. W dniach od 24.0.2013r.-28.06.2013r. zaprezentowano efekty pracy uczniów przygotowując wystawę fotograficzną. Wystawa odbyła się przy ul. Kutrowskiego 31a w Oławie, w holu przez Biblioteką Pedagogiczną. W całej Oławie rozmieszczono plakaty informujące o wernisażu.

5 1. Sporządzenie kosztorysu całego przedsięwzięcia oraz samodzielnie wykonanie zakupów. 2. Zaplanowanie harmonogramu projektu. 3. Podział prac na poszczególne grupy (I grupa – przygotowanie elementów dekoracji, II –wykonanie wybranych fotografii i ich opisów, III grupa – przygotowanie katalogu informacyjnego o projekcie i obsługa podczas wystawy oraz dokumentowanie poszczególnych etapów realizacji projektu. 4. Zebranie informacji na temat rozwoju multimediów od XIX do XXI wieku. 5. Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Telewizji Polskiej we Wrocławiu, podczas, którego zostaną zebrane materiały do wystawy i katalogu projektu.

6 6. Spotkanie z przedstawicielami Oddziału Polskiego Radia we Wrocławiu, podczas, którego zostaną zebrane materiały do wystawy i katalogu projektu. Po spotkaniu zwiedziliśmy również Muzeum Poczty i Komunikacji we Wrocławiu. 7. Warsztaty podczas których zostaną przygotowane i opracowane fotografie oraz materiały ukazujące nowoczesne multimedia oraz noty o urządzeniach (wraz z materiałami archiwalnymi). 8. Przygotowanie katalogu ukazującego zgromadzone podczas trwania projektu materiały na temat rozwoju multimediów 9. Przygotowanie sali i dekoracji w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie 10. Wystawa w Zespole Szkół Specjalnych pt. „Rozwój multimediów od XIX do XXI wieku”. Projekt realizowany był od 6.05.-21.06.2013r. Efekty pracy uczniów prezentowane będą od 24.06.2013r. do 28.06.2013r. podczas wystawy w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie w obecności rodziców i uczniów.

7

8

9 Warsztaty podczas których zostały przygotowane i opracowane fotografie oraz materiały ukazujące nowoczesne multimedia oraz noty o urządzeniach (wraz z materiałami archiwalnymi).

10


Pobierz ppt "„Rozwój multimediów od XIX do XXI wieku” Zespół Szkół Specjalnych w Oławie ul. Broniewskiego 6 55-200 Oława."

Podobne prezentacje


Reklamy Google