Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA INFORMACYJNA USTAWA KRAJOBRAZOWA PIERWSZE DOŚWIADCZENIA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Ciechanów, 9 września 2016 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA INFORMACYJNA USTAWA KRAJOBRAZOWA PIERWSZE DOŚWIADCZENIA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Ciechanów, 9 września 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA INFORMACYJNA USTAWA KRAJOBRAZOWA PIERWSZE DOŚWIADCZENIA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Ciechanów, 9 września 2016 r.

2 „…….. rolą miasta nie jest pozostawienie nieograniczonej swobody w kreowaniu indywidualnych rozwiązań, ale także nadanie im znaczenia i wymaganie szczególnej staranności oraz podporządkowania się regułom określającym estetyczną jakość przestrzeni publicznej.”* *R.M. Loegler „Miasto to nie architektoniczna zabawa” Wydawnictwo RAM, Białystok 2011 KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

3 Lipiec 2015 r. – Prace wstępne: rozpoczęcie inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych na obszarze miasta 11 września 2015 r. – wejście w życie ustawy krajobrazowej do 9 października 2015 r. – ankieta: „Reklamy w przestrzeni miejskiej Ciechanowa” lipiec – październik 2015 r. – inwentaryzacja c.d., analiza, wnioski, założenia do uchwały 29 października 2015 r. - uchwała intencyjna w sprawie przygotowania uchwały reklamowej 9 listopada 2015 r. – podanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu uchwały intencyjnej Uchwała reklamowa – procedura KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

4 15 grudnia 2015 r. – wystąpienie o opinie i uzgodnienie projektu uchwały 27 stycznia – 18 lutego 2016 r. – wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu marzec 2015 r. – ponowne konsultacje społeczne w sprawie uchwały reklamowej 28 kwietnia 2016 r. – uchwalenie przez Radę Miasta uchwały reklamowej 20 maja 2016 r. – Wejście w życie uchwały reklamowej 6 czerwca 2016 r. – rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego Uchwała reklamowa – procedura c.d. KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

5 maj 2016 r. – rozpoczęcie prac nad uchwałą dotyczącą opłaty reklamowej oraz nad projektem wzoru deklaracji na opłatę skarbową 30 czerwca 2016 r. – uchwalenie przez Radę Miasta uchwały dotyczącej opłaty reklamowej 30 czerwca 2016 r. – uchwalenie przez Radę Miasta chwały dotyczącej obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową Uchwała dotycząca opłaty reklamowej KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

6 Ankieta: „Reklamy w przestrzeni miejskiej Ciechanowa” (do 9 października 2015 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa Pytania zadane mieszkańcom miasta Ciechanów w ankiecie: Czy podczas poruszania się po mieście są dla Pana/Pani zauważalne reklamy? Czy zauważa Pan/Pani nadmiar reklam na terenie Ciechanowa? Czy Pana/Pani zdaniem przepisy prawa powinny regulować parametry reklam takie jak? (wielkość, ilość, kolorystyka, lokalizacja, rodzaj) Jak Pana/Pani zdaniem reklamy wpływają na odbiór krajobrazu? Czy Pana/Pani zdaniem na terenach o dużych walorach krajobrazowych powinno się wprowadzić zakaz lokalizacji reklam? Czy Pana/Pani zdaniem przepisy powinny regulować sytuowanie reklam na terenach w najbliższym otoczeniu miejsca kultu religijnego oraz na terenach miejsc pamięci i ich otoczeniu? Czy Pani/Pana zdaniem lokowanie nośników reklamowych na rusztowaniach powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego? Czy według Pana/Pani dopuszczalne jest zasłanianie reklamami budynków bez żadnych ograniczeń? Czy Pana/Pani zdaniem na terenach otwartych sytuowanie ogrodzeń powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego? Czy Pana/Pani zdaniem konieczna jest w obecnej sytuacji regulacja prawna dotycząca zasad umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej? Czy w Ciechanowie powinna obowiązywać opłata reklamowa, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się tablice reklamowe? Proszę zaznaczyć osiedle, w którym Pan/Pani mieszka?

7 WYNIKI ANKIETY -96% osób przyznało, że podczas poruszania się po mieście reklamy są dla nich zauważalne, dla 3% nie są, pozostali nie zaznaczyli żadnej opcji; -83% zauważa nadmiar reklam w Ciechanowie, 16,7% nie zauważa; -Przy pytaniu, jakie parametry powinny regulować przepisy prawa 80% zaznaczyło wielkość, 75% ilość, 43% kolorystykę, 80% lokalizację, 50% rodzaj, 3% nie zaznaczyło żadnej z opcji; -Zdaniem 90% reklamy wpływają negatywnie na odbiór krajobrazu, zdaniem 9,4% korzystnie; -Według 86% na terenach o dużych walorach krajobrazowych powinno się wprowadzić zakaz lokalizacji reklam, według 12% nie powinno być takiego zakazu; Ankieta: „Reklamy w przestrzeni miejskiej Ciechanowa” (do 9 października 2015 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

8 WYNIKI ANKIETY c.d. -Zdaniem 82% przepisy powinny regulować sytuowanie reklam na terenach w najbliższym otoczeniu miejsca kultu religijnego oraz na terenach miejsc pamięci i ich otoczeniu, zdaniem 17,4% nie powinny; -4% uważa, że lokowanie nośników reklamowych na rusztowaniach powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego, 23% uważa, że nie; -Według 90,4% niedopuszczalne jest zasłanianie reklamami budynków bez żadnych ograniczeń, według 9%jest to dopuszczalne; -Zdaniem 63% na terenach otwartych sytuowanie ogrodzeń powinno zostać uregulowane przepisami prawa lokalnego. 33% jest innego zdania; -86% wyraziło opinię, że konieczna jest w obecnej sytuacji regulacja prawna dotycząca zasad umieszczania reklam w przestrzeni miejskiej, 11% uważa, że nie jest konieczna; -63% uważa, że w Ciechanowie powinna obowiązywać opłata reklamowa, pobierana od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się tablice reklamowe, 36% uważa, że nie powinna być pobierana taka opłata. KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

9 INWENTARYZACJA ANALIZA WNIOSKI ZAŁOŻENIA Fazy prac wstępnych związanych z przygotowaniem uchwały KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

10 FAZA I INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNAOPISOWA KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

11 Inwentaryzacja fotograficzna tablic i urządzeń reklamowych na obszarze miasta KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

12 Inwentaryzacja fotograficzna tablic i urządzeń reklamowych na obszarze miasta KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

13 Inwentaryzacja fotograficzna tablic i urządzeń reklamowych na obszarze miasta KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

14 Inwentaryzacja fotograficzna tablic i urządzeń reklamowych na obszarze miasta KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

15 Inwentaryzacja opisowa tablic i urządzeń reklamowych na obszarze miasta Przykładowe arkusze opisowe KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

16 ANALIZA FAZA II -SKALA PROBLEMU (ilość i intensywność reklam) -WIELKOŚĆ REKLAM -LOKALIZACJA REKLAM -ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI -WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

17 FAZA III WNIOSKI -PRIORYTET: ROZWIĄZNIE PROBLEMU REKLAM, MAŁA ARCHITEKTURA I OGRODZENIA STANOWIĄ MNIEJ ISTOTNY PROBLEM W KRAJOBRAZIE MIASTA -BRAK PODZIAŁU MIASTA NA RÓŻNE OBSZARY GDZIE OBOWIĄZYWAŁY BY RÓŻNE REGULACJE UCHWAŁY -PRZYJĘCIE MOŻLIWIE NAJKRÓTSZEGO TERMINU OPRACOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY - UCHWAŁĘ ZAWSZE MOŻNA ZMIENIĆ -ŚRODKI UZYSKANE Z PÓŹNIEJ WPROWADZONEJ OPŁATY REKLAMOWEJ MUSZĄ WRÓCIĆ DO PRZESTRZENI np. W FORMIE OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, PLACÓW ZABAW, ŚCIEŻEK DYDAKTYCZNO-NAUKOWYCH, DRÓG ROWEROWYCH KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

18 FAZA IV ZAŁOŻENIA OBOWIĄZKOWEFAKULTATYWNE KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

19 ZAŁOŻENIA OBOWIĄZKOWE (zasady, które być muszą w tekście uchwały) -Zakaz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na budynkach objętych jedną z form ochrony zabytków; -Zakaz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”; -Ochrona pomników przyrody, drzew i roślin; -Zakaz lokalizowania reklam w sposób ograniczający widoczność znaków drogowych lub powodujących utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji, Systemu Informacji Miejskiej (w opracowaniu) i monitoringu; -Ograniczanie wielkości reklam (maksymalna wielkość opisana w m 2 ), w tym również reklam na ogrodzeniach; -Określenie odległości minimalnych lokalizacji reklam w stosunku do innych reklam, dróg publicznych, budynków, i.t.d. KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

20 ZAŁOŻENIA OBOWIĄZKOWE c.d. – WYKORZYSTAJ PARADOKS Prawo Hicka i niekorzystny paradoks wyboru. Czyli kiedy mniej produktów, oznacza więcej zysków. Prawo Hicka mówi o tym, że każdy wybór, który musi zostać wykonany, zwiększa jego czas. Oznacza to, że czym więcej użytkownik musi dokonać wyborów tym trudniejsze jest skorzystanie z oferty firmy. Im więcej wyborów musi dokonać odbiorca, tym mniej skuteczna będzie Twoja oferta. Tak naprawdę to prawo mówi o potrzebie prostoty. Klasyczny case study prawa Hicka przedstawia sklep z warzywami, który wystawił darmowy dżem do próbowania przez klientów. W jednym przykładzie mają oni więcej niż 40 do spróbowania i wyboru, a w drugim tylko kilka. Zaobserwowano, że klienci kupili więcej dżemów, jeśli prezentowane były tylko cztery rodzaje zamiast 40 i więcej. Większość klientów decydowała się w ogóle na brak zakupu, jeśli miała do wyboru tak ogromną ilość. POWYŻSZE ONACZA: IM MNIEJ REKLAM, TYM BARDZIEJ SKUTECZNE KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

21 ZAŁOŻENIA FAKULTATYWNE (zasady, które powinny być w tekście uchwały) Ograniczenie stosowania różnorodności w zakresie formy graficznej i kolorystyki, oraz rozbudowanej informacji reklamy (w szczególności szyldu) Przyjęcie zasad chroniących twórcę i jego dzieło, takich jak określenie m.in. dopuszczalnej lokalizacji tablic, urządzeń reklamowych i szyldów w strefie elewacji budynku, przy założeniu: - poszanowania kompozycji elewacji (w szczególności elewacji frontowej) ; - nie przesłaniania elementu detalu architektonicznego; - nie wpływania na odbiór podziału, rytmu, kompozycji elewacji; - zewnętrzna reklama nie może przesłaniać elementów budynku, takich jak: drzwi, okna, witryny, elementy architektoniczne na elewacji; Wysoka jakość wykonania reklamy (projekt, materiały, zamocowanie); Historyczne odniesienia reklamy, w szczególności szyldu; Uporządkowanie kilku reklam (szyldów) występujących na elewacji lub na jednym nośniku w zakresie spójnej: formy, materiału, proporcji, kolorystyki; KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

22 Przyjęcie maksymalnego, procentowego udziału powierzchni reklamy w stosunku do powierzchni elewacji budynku; Dążenie do przyjęcia zasady sytuowania tylko jednego szyldu przez dany podmiot prowadzący działalność gospodarczą; Przyjęcie 12-sto miesięcznego terminu dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych. KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

23 Uchwała intencyjna w sprawie przygotowania uchwały reklamowej (29 października 2015 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

24 Podanie do publicznej wiadomości i informacji o podjęciu uchwały intencyjnej (9 listopada 2015 r.) -Obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej -Ogłoszenie w prasie lokalnej -Informacja na portalu internetowym Urzędu Miasta KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

25 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Marszałek Województwa Mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (15 grudnia 2015 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa SPORZĄDZENIE PROJEKTU UCHWAŁY WYSTĄPIENIE O OPINIĘ I UZGODNIENIA

26 Wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu (27 stycznia – 18 lutego 2016 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

27 Ponowne konsultacje społeczne -Informacja w biuletynie informacji publicznej -Informacja na portalu internetowym Urzędu Miasta - Informacja o głównych założeniach uchwały w mediach lokalnych KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

28 Uchwalenie przez Radę Miasta uchwały reklamowej (28 kwietnia 2016 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

29 Uchwalenie przez Radę Miasta uchwały dotyczącej opłaty reklamowej oraz uchwały dotyczącej określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową (30 czerwca 2016 r.) KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

30 NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 1. TABLICE REKLAMOWE, URZĄDZENIA REKLAMOWE, OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, OGRODZENIA – zasady i warunki sytuowania, gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane. SZYLDY - zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczba szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność 2. ZAKAZ SYTUOWANIA OGRODZEŃ, TABLIC REKLAMOWYCH I URZĄDZEŃ REKLAMOWYCH Z WYŁĄCZENIEM SZYLDÓW 3. UCHWAŁA MUSI USTALAĆ ZASADY I WARUNKI RÓWNIEŻ DLA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY I OGRODZEŃ 4. RÓŻNE REGULACJE DLA RÓŻNYCH OBSZARÓW GMINY – wskazanie jednoznaczne granic obszarów 5. Minimalny okres dostosowania istniejących obiektów małej architektury, ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 12 MIESIĘCY – ISTNIEJĄCYCH ALE NIE NOWOSYTUOWANYCH 6. ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ – uchwała nie może powtarzać przepisów zamieszczonych w innych aktach prawa 7. UŻYWAJ NAZEWNICTWA ZGODNIE Z ICH PRAWNYMI DEFINICJAMI 8. SZYLDY to też TABLICE REKLAMOWE lub URZĄDZENIA REKLAMOWE

31 KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 9. MATEMATYKA 10. OPŁATA REKLAMOWA - Opłata reklamowa może być pobierana przez gminy jedynie na obszarach, na których obowiązują „zasady”. - Opłaty reklamowej nie pobiera się jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe: nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie; stanowią szyld o ile jest on zgodny z „zasadami” 11. UCHWALANE PRAWO MA BYĆ RÓWNE DLA WSZYSTKICH PODMIOTÓW 12. Art.12 ust.2. „ustawy krajobrazowej” - Regulacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy i przyjętych na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu dotychczasowym, obowiązują do dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Reguła kolizyjna:­ ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą; -późniejsza ustawa ogólna nie uchyla wcześniejszych przepisów szczególnych. I NA KONIEC – im krócej tym lepiej, ale „zawartość” minimalna wymagana prawem ma być.

32 „Co usłyszę, zapomnę. Co zobaczę, zapamiętam. Co zrobię, zrozumiem.” Konfucjusz …. dlatego zachęcam wszystkich samorządowców do podejmowania uchwał dotyczących zasad i warunków sytuowania reklam. KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa

33 Dziękuję za uwagę Andrzej Kalinowski KONFERENCJA INFORMACYJNA – Ustawa Krajobrazowa


Pobierz ppt "KONFERENCJA INFORMACYJNA USTAWA KRAJOBRAZOWA PIERWSZE DOŚWIADCZENIA, PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Ciechanów, 9 września 2016 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google