Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I N N O W A C J A PEDAGOGICZNA W PROCESIE EDUKACYJNYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I N N O W A C J A PEDAGOGICZNA W PROCESIE EDUKACYJNYM."— Zapis prezentacji:

1 I N N O W A C J A PEDAGOGICZNA W PROCESIE EDUKACYJNYM

2 INNOWACJA PEDAGIGICZNA „Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.”

3 Jakie są założenia innowacji pedagogicznej?  Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.  Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, klasę lub grupę.  Innowacje nie mogą naruszać prawa ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki.

4 Co jest potrzebne by wprowadzić innowację pedagogiczną w szkole?  Odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne.  Pisemna zgoda organu prowadzącego szkołę na finansowanie innowacji (jeśli innowacja wymaga środków budżetowych).  Uchwała Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, która może być podjęta po uzyskaniu: 1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 2) opinii rady szkoły, 3) pisemnej zgody autora innowacji na jej prowadzenie w szkole (w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane).

5 Kiedy można zgłosić swoją innowację? Innowacje można zgłaszać w ciągu całego roku (co najmniej 14 dni przed planowanym wdrożeniem innowacji).

6 Jak wypełnić formularz zgłoszenia innowacji? Odpowiedź sobie na pytania:  Jaki rodzaj innowacji chcesz wprowadzić? (nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne czy metodyczne?)  Jaki tytuł będzie nosić Twoja innowacja?  Kto będzie objęty innowacją? (klasa, grupa, szkoła)

7  Jakie zajęcia obejmie innowacja (np. lekcje dodatkowe z matematyki lub lekcje przyrody lub lekcje wychowania fizycznego)  Jakie efekty przewidujesz? (dla uczniów?, dla szkoły?)  Jak będziesz ewaluował innowację? (np. analiza ankiet, dokumentów)  Czy potrzebujesz dofinansowania?  Jak długo będzie trwała innowacja?

8 Moje innowacje pedagogiczne :)  Rok szkolny 2014/2015 Cooking is fun tasting! (Gotowanie to zabawy smakowanie)  Rok szkolny 2015/2016 Do it yourself... in English (Zrób to sam... po angielsku)

9 Opracowała: Monika Sutkowska Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz.U. Nr 56 z 2002 r. poz. 506, zm. Dz. U. Nr 176 z 2011 r. poz. 1051) DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "I N N O W A C J A PEDAGOGICZNA W PROCESIE EDUKACYJNYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google