Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrowersyjne inwestycje przemysłowe na terenie gminy, konflikt inwestora z mieszkańcami, rola prawników w rozwiązywaniu konfliktu - studium przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrowersyjne inwestycje przemysłowe na terenie gminy, konflikt inwestora z mieszkańcami, rola prawników w rozwiązywaniu konfliktu - studium przypadku."— Zapis prezentacji:

1 Kontrowersyjne inwestycje przemysłowe na terenie gminy, konflikt inwestora z mieszkańcami, rola prawników w rozwiązywaniu konfliktu - studium przypadku

2 KIEDY I DLACZEGO INWESTYCJA JEST KONTROWERSYJNA? Jakiego rodzaju inwestycje są kontrowersyjne ?. – tam gdzie dochodzi do np. wywłaszczenia nieruchomości, wpływu inwestycji na środowisko naturalne (hałas, zapachy, odpady, ścieki, etc.) gdy inwestycja kojarzona jest z negatywnym wpływem na zdrowie (farmy wiatrowe, przekaźniki telefonii komórkowej).. Typowe ryzyka związanie z realizacją inwestycji - sprzeciw społeczności lokalnej, sprzeciw organizacji ekologicznych, sprzeciw władz lokalnych. Możliwości i ryzyka wstrzymywania inwestycji: - działania. „prawne” (wnioski odwołania, środki zaskarżenia) i działania „faktyczne” (protesty, blokady, demonstracja) podejmowane przez przeciwników inwestycji..

3 PODZIAŁ RYZYK INWESTYCYJNYCH – KTO I JAKIE RYZYKA PONOSI? konflikt ze społecznością lokalną ryzyko finansowe ryzyko utraty zaufania (renomy) do danego podmiotu INWESTOR Podmiot prywatny Podmiot publiczny

4 PRZYPADEK NEGATYWNY – FIASKO REALIZACJI INWESTYCJI Projekt inwestycyjny: budowa farmy wiatrowej (17 turbin) na terenie gminy X przez inwestora Y (spółka z o.o.) zgodnie z możliwościami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

5 PRZYPADEK POZYTYWNY- SZANSE NA POWODZENIE INWESTYCJI Projekt inwestycyjny : Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu. W ramach projektu przewidziano m.in. likwidację siedlisk na obszarze dwóch wsi oraz budowę osiedla zastępczego dla przesiedlanej ludności.

6 SPOSOBY I NARZĘDZIA MINIMALIZOWANIA RYZYK porozumienie inwestora z władzami lokalnymi (gminą): Y nie zawarł stosownego porozumienia z władzami gminy X kampania informacyjna (specjaliści) / punkt konsultacyjny, infolinia (rozwiązywanie problemów) – Y prowadził te działania w ograniczonym zakresie; rzeczowa analiza i prezentacja korzyści i zagrożeń związanych z inwestycją

7 ROLA PRAWNIKA W ROZWIĄZYWANIU KONFLIKTÓW I NARZĘDZIA PRAWNE TEMU SŁUŻĄCE. Zapobieganie pojawieniu się konfliktów poprzez konsultacje z Inwestorem planu Inwestycji (action plan) i podejmowanych kolejnych kroków / etapów Inwestycji Udział w spotkaniach Inwestora z przedstawicielami Gminy, w konsultacjach społecznych – wczesna reakcja na pojawiające się kwestie sporne / niejasne – propozycje rozstrzygnięcia danej kwestii Pomoc prawna w formułowaniu porozumienia z władzami lokalnymi, ewentualnych umów z mieszkańcami lub innymi podmiotami, pism w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

8 Pozyskiwanie i weryfikacja informacji: ustawa o dostępie do informacji publicznej ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko rejestry publiczne

9 Dziękujemy za uwagę Michał Grzybczyk Paweł Kamiński m.grzybczyk@gfkk.plm.grzybczyk@gfkk.pl p.kaminski@gfkk.pl p.kaminski@gfkk.pl Partnerzy GFKK Grzybczyk, Kałuża, Kamiński i Partnerzy Radcy Prawni Spółka Partnerska Ul. Chorzowska 50 40 - 121 Katowice Tel.+(48)32 444 75 30 Fax+(48)32 731 50 68


Pobierz ppt "Kontrowersyjne inwestycje przemysłowe na terenie gminy, konflikt inwestora z mieszkańcami, rola prawników w rozwiązywaniu konfliktu - studium przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google