Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W YSTAWA „R OTMISTRZ W ITOLD P ILECKI – ZWYCZAJNY BOHATER ” ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA WSPÓLNIE PRZEZ INSTYTUCJE PODLEGŁE U RZĘDOWI M ARSZAŁKOWSKIEMU W OJEWÓDZTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W YSTAWA „R OTMISTRZ W ITOLD P ILECKI – ZWYCZAJNY BOHATER ” ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA WSPÓLNIE PRZEZ INSTYTUCJE PODLEGŁE U RZĘDOWI M ARSZAŁKOWSKIEMU W OJEWÓDZTWA."— Zapis prezentacji:

1

2 W YSTAWA „R OTMISTRZ W ITOLD P ILECKI – ZWYCZAJNY BOHATER ” ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA WSPÓLNIE PRZEZ INSTYTUCJE PODLEGŁE U RZĘDOWI M ARSZAŁKOWSKIEMU W OJEWÓDZTWA W IELKOPOLSKIEGO : M UZEUM Z IEMIAŃSTWA W D OBRZYCY Z ESPÓŁ P AŁACOWO – P ARKOWY O ŚRODEK D OSKONALENIA N AUCZYCIELI W K ALISZU

3 N A WYSTAWIE PREZENTOWANYCH BYŁO 14 PLANSZ OPISUJĄCYCH ŻYCIE R OTMISTRZA W ITOLDA P ILECKIEGO. N A PLANSZACH MOŻNA BYŁO ZOBACZYĆ RÓWNIEŻ 23 ZDJĘCIA ZWIĄZANE Z W ITOLDEM P ILECKIM. F OTOGRAFIE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ SYNA R OTMISTRZA – A NDRZEJA P ILECKIEGO.

4 W YSTAWA SKIEROWANA ZOSTAŁA DO UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH. P IERWSZĄ PLACÓWKĄ W KTÓREJ WYSTAWA BYŁA PREZENTOWANA BYŁO L ICEUM I G IMNAZJUM IM. S TANISŁAWA S TASZICA W P LESZEWIE. W YSTAWA ZOSTAŁA TAM OTWARTA 1 MARCA – W N ARODOWYM D NIU P AMIĘCI Ż OŁNIERZY W YKLĘTYCH. W P LESZEWIE WYSTAWA PREZENTOWANA BYŁA DO 7 MARCA.

5

6 Następnie wystawa zawitała w mury liceów w: Jarocinie, Krotoszynie, Ostrowie Wlkp. (II i III LO), Ostrzeszowie a następnie w Kaliszu: IV LO I LO, II LO, III LO i V LO. Wystawa prezentowana była również w Szkole Podstawowej im. 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, a także w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

7

8

9 W Rydzynie z wystawą mogli zapoznać się uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bielawach koło Łowicza, oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych w gminie Rydzyna (Dąbcze, Kaczkowo, Rydzyna). W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu z wystawą zapoznali się słuchacze i kadra dydaktyczna Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

10

11 W związku z wystawą pracownicy Muzeum Ziemiaństwa i ODN w Kaliszu przeprowadzili 25 lekcji muzealnych w których uczestniczyło ok. 750 uczniów. W okresie prezentowania wystawy z ekspozycją zapoznało się ok. 6700 uczniów.

12 Zorganizowana wystawa budziła duże zainteresowanie ze strony uczniów i nauczycieli. Uczniowie często zadawali pytania o szczegóły historyczne z życia Rotmistrza. Już dziś wiemy, że ekspozycja stała się inspiracją do głębszego zainteresowania się postacią Rotmistrza oraz dziejami żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Wykorzystując wystawę nauczyciele przygotowali wiele lekcji, podczas których omawiana była ta tematyka.


Pobierz ppt "W YSTAWA „R OTMISTRZ W ITOLD P ILECKI – ZWYCZAJNY BOHATER ” ZOSTAŁA ZORGANIZOWANA WSPÓLNIE PRZEZ INSTYTUCJE PODLEGŁE U RZĘDOWI M ARSZAŁKOWSKIEMU W OJEWÓDZTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google