Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich."— Zapis prezentacji:

1 IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich

2 Inspiracją dla autorów pierwszej edycji konferencji Dziwny świat była prośba uczniów o pomoc w zorganizowaniu spotkania – dyskusji na temat konfliktów wojennych we współczesnym świecie. Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich doczekały się w IV LO w Lublinie drugiej edycji i mogą zostać uznane za przedsięwzięcie cykliczne. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

3 X edycja programu i inauguracja obchodów 100-lecia szkoły stały się inspiracją do zorganizowania drugiej konferencji Wielokulturowość to proces oraz do spotkania przedstawicieli różnych instytucji naszego miasta zaangażowanych w realizację projektu i współpracujących ze sobą od wielu lat. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

4 Konferencja ta była poświęcona - tak ważnej dziś - tematyce wielokulturowości, którą w naszej szkole promujemy już od dekady w ramach autorskiego programu Wielokulturowość naszego miasta wczoraj, dziś – lekcja tolerancji, adresowanego do uczniów klas pierwszych. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

5 Scenariusze obu konferencji powstały w podobnej konwencji. W ramach godzin wychowawczych uczniowie zostali teoretycznie przygotowani do przeprowadzania wywiadów przez profesjonalistę - dziennikarza Kuriera Lubelskiego, absolwenta naszej szkoły. W każdym przypadku praca z młodzieżą była ukierunkowana na kształcenie różnych umiejętności z zakresu dziennikarstwa i komunikowania społecznego. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

6 1. Zbieranie informacji i materiałów źródłowych na temat konfliktów zbrojnych we współczesnym świecie. 2. Przygotowanie i opracowanie wystąpienia (referatu) zgodnego z wybranym tematem. 3. Przygotowanie wyników sondy, sformułowanie wniosków i na ich podstawie zaprezentowanie komentarza. 4. Opracowanie pytań do wywiadu. 5. Przeprowadzenie wywiadu na żywo z zaproszonymi gośćmi. 6. Prace edytorskie w publikacji Pro memoria. Działania uczniów w przygotowaniu i realizacji konferencji historycznej Dziwny świat obejmowały: ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

7 1.Zapoznanie się z funkcjonowaniem wspólnot religijnych działających na terenie Lublina. 2.Zebranie informacji o przedstawicielach różnych kościołów. 3.Opracowanie pytań do wywiadu ukierunkowanego tematycznie. 4.Przeprowadzenie wywiadu z użyciem dyktafonu cyfrowego. 5.Stylistyczne opracowanie wywiadu. 6.Realizacja autoryzacji. 7.Przeprowadzenie wywiadu prasowego i publikacja. 8.Przeprowadzenie wywiadu na żywo z zaproszonymi gośćmi. 9.Przedstawienie wyników sondy, sformułowanie wniosków i na ich podstawie zaprezentowanie komentarza. Działania uczniów w przygotowaniu i realizacji konferencji Wielokulturowość to proces obejmowały: ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

8 Mimo różnorodności tematyki konferencji, ich cele były podobne: zaktywizować Samorząd Szkoły, by poczuł się współgospodarzem tych spotkań na równi z autorami konferencji; wykorzystać potencjał intelektualny i różnorodność zainteresowań oraz umiejętności uczniów zaangażowanych w pracę nad konferencją; Konferencje miały program dwuczęściowy. W pierwszej części, jako wprowadzenie w tematykę, posłużyły przygotowane przez uczniów wystąpienia oraz analiza sondy, która wcześniej została przeprowadzona na potrzeby konferencji. Drugą część stanowił wywiad, efekt warsztatów. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

9 Dopełnieniem konferencji była prezentacja wokalnych i muzycznych pasji szczególnie uzdolnionych uczniów. Współczesne kształcenie i wychowanie to stworzenie młodemu człowiekowi możliwości rozwoju zainteresowań i rozbudzenie potrzeby artystycznej ekspresji. Stąd przy pracy nad projektem realizację pomysłu wizualizacji multimedialnej, będącej tłem obu konferencji, powierzono uczniom pasjonującym się informatyką. Referaty i ich publiczna prezentacja była udziałem tych, dla których historia to więcej niż szkolny przedmiot. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

10 Pomysł kolażu, kończącego cykl warsztatów wielokulturowości - efekt warsztatów fotograficznych - wpisywał się w konwencję twórczej pracy z uczniem, podobnie jak praca merytoryczna i edytorska nad dokumentem końcowym. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

11 Naszym celem było zachęcenie i zaangażowanie do tej współpracy uczniów. Ukazanie im przy tej okazji sylwetek ciekawych ludzi różnych profesji, którzy w tych skomercjalizowanych czasach są gotowi bezinteresownie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Skupiliśmy się też na promowaniu altruistycznych postaw tak bardzo potrzebnych we współczesnym świecie i wskazywaniu autorytetów. Przy realizacji tak dużego przedsięwzięcia w formie warsztatów dziennikarskich konieczne było nawiązanie współpracy z licznymi instytucjami naszego miasta. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

12 otwartego na inność drugiego, tolerancyjnego widzącego w różnorodności atut wolnego od ksenofobii świadomego przeszłości swojego miasta wrażliwego na problemy współczesnego świata, a w przyszłości odpowiedzialnego za jego losy. Najważniejszym celem obu konferencji było wychowanie człowieka: ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

13 Oba wydarzenia były sukcesem wszystkich stron zaangażowanych w pracę nad projektem: uczniów - współgospodarzy tego przedsięwzięcia oraz gości - bez których forma warsztatów dziennikarskich byłaby niemożliwa. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

14 Zaproszeni goście mieli możliwość prezentacji efektów swojej pracy oraz systemu wartości, jaki reprezentują. Uczniowie – okazję do poznania autorów, dla których praca z młodzieżą jest źródłem satysfakcji i jednocześnie inspiracją do dalszej pracy. ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

15 Konferencja w obiektywie: ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl

16 Konferencja w obiektywie:

17 ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl Konferencja w obiektywie:

18 ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl Konferencja w obiektywie:

19 ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl Konferencja w obiektywie:

20 ul. Szkolna 4, 20-124 Lublin, www.4lo.lublin.p l, e-mail: stefania@4lo.lublin.pl Konferencja w obiektywie:


Pobierz ppt "IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie Konferencje historyczne w formie warsztatów dziennikarskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google