Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EContentplus – szansa dla archiwów, muzeów i bibliotek Anna Bramska Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus Chalin, 5 września 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EContentplus – szansa dla archiwów, muzeów i bibliotek Anna Bramska Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus Chalin, 5 września 2006."— Zapis prezentacji:

1 eContentplus – szansa dla archiwów, muzeów i bibliotek Anna Bramska Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus Chalin, 5 września 2006

2 eContentplus Program wspólnotowy, którego celem jest zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2005 –2008 Decyzja nr 456/2005/WE z 9 marca 2005 Budżet – 149 mln EUR ( 2 konkurs – 27,3 mln EUR) 1 konkurs – zamknięty 24 listopada 2005

3 Konkurs 2005 – statystyka Obszar tematyczny WpłynęłoZaakceptowane Informacje geograficzne 34 3 Treści edukacyjne 65 4 Treści o charakterze kulturowym oraz naukowo-akademickim 13611 Informacje sektora publicznego — sieć tematyczna 3 1 238 19

4 Konkurs 2005 – statystyka – polskie organizacje Udział – 96 organizacji na 2090 - 4,6% wszystkich uczestników (ponad 30 państw) Wnioskowanie finansowanie - 11,638 mln EUR tj. 3,14% całości wnioskowanych środków (11 pod względem wysokości) Wnioski rekomendowane do finansowania – partnerzy w 5 konsorcjach na 19; w tym koordynacja 1. Projekty w ramach obszarów : - informacje geograficzne - treści o charakterze kulturowym oraz naukowo-akademickim - informacje sektora publicznego

5 Konkurs 2005 – wnioski Bardziej precyzyjne określenie kryteriów dla wniosków  dostawcy treści obowiązkowo w konsorcjum, podkreślenie wymiaru europejskiego – szczególnie nowe państwa członkowskie… Zawężenie obszarów tematycznych 2 typy wniosków Wsparcie dla inicjatywy KE – i2010:Biblioteki cyfrowe

6 eContentplus – konkurs 2006  Termin składania wniosków – 19 październik 2006  Obszary tematyczne: dane geograficzne - 30% treści o charakterze edukacyjnym – 25% biblioteki cyfrowe (treści naukowo-badawcze i kulturalne) – 40%

7 eContentplus – podmioty i partnerzy Osoby prawne z siedzibą UE, państwach kandydujących oraz państwach EFTA  Biblioteki, archiwa, muzea… Liczba krajów ani partnerów w projekcie nie stanowi formalnego kryterium ale wytyczne Komisji dla obszaru objętego projektem:  projekty celowe - 6-15 krajów  sieci tematyczne -13-25 w tym obowiązkowo 3 nowe państwa członkowskie

8 eContentplus – Biblioteki cyfrowe Komunikat KE i2010: Biblioteki cyfrowe (30.09.2005) Wsparcie dla ułatwienia dostępu i szerszego wykorzystania w sieci europejskiego dziedzictwa kulturowego Elementy inicjatywy:  Dostęp online  Digitalizacja zasobów  Konserwacja i przechowywanie

9 eContentplus – Biblioteki cyfrowe Definicja Uporządkowane zbiory cyfrowych zasobów kulturalnych oraz naukowo- akademickich, udostępniane publicznie. materiały, które zostały zdigitalizowane (książki, dokumenty z archiwów, materiały audiowizualne, zdjęcia …) materiały, które powstały pierwotnie w formacie cyfrowym (publikacje naukowe…)

10 eContentplus – Projekty celowe rozwiązanie konkretnego problemu związanego z dostępem lub wykorzystaniem zasobów cyfrowych finansowanie: do 50 % - kosztów bezpośrednich i pośrednich okres trwania projektu: do 36 miesięcy, średnio 18 -24 miesiące wkład UE – 2-5 mln EUR (średni)

11 eContentplus – Biblioteki cyfrowe Projekty celowe - poprawa interoperacyjności cyfrowych zasobów bibliotek, muzeów i archiwów oraz umożliwienie wielojęzycznego dostępu do nich w celu polepszenia dostępności, wykorzystania i powtórnego wykorzystania tych zasobów w skali europejskiej. Wymagania dodatkowe interperacyjność pomiędzy cyfrowymi obiektami i kolekcjami wielojęzyczny dostęp do zasobów cyfrowych

12 eContentplus – Sieci tematyczne działania promujące najlepsze praktyki, wspierające opracowywanie standardów w zakresie poprawy dostępu i wykorzystania treści cyfrowych finansowanie: do 100% - kosztów bezpośrednich na koordynację i zarządzanie okres trwania projektu: do 36 miesięcy wkład UE – 0,4 -1mln EUR (średni)

13 eContentplus – Biblioteki cyfrowe Wymagania dodatkowe udział przedstawicieli różnych instytucji kultury uwzględnienie potrzeb użytkowników Sieć tematyczna – opracowanie najlepszych praktyk i standardów w obszarze interoperacyjności europejskich cyfrowych zasobów kultury pomiędzy różnymi instytucjami (biblioteki, muzea, archiwa)

14 eContentplus – koszty kwalifikowane Bezpośrednie: koszty osobowe, podróży, podwykonawstwa, inne koszty (organizacja warsztatów i konferencji, hostowanie i projektowanie stron internetowych, druk, tłumaczenia, zakup lincencji na oprogramowanie) Pośrednie – koszty administracyjne, zarządzania, sprzęt biurowy, usługi telekomunikacyjne (do wysokości 30 % kosztów osobowych)

15 Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus -Informacje -Konsultacje -Pomoc w wyszukiwaniu partnerów do projektów http://www.mswia.gov.pl e-mail: anna.bramska@mswia.gov.planna.bramska@mswia.gov.pl Komisja Europejska - http://www.europa.eu.int/econtentplus


Pobierz ppt "EContentplus – szansa dla archiwów, muzeów i bibliotek Anna Bramska Krajowy Punkt Kontaktowy eContentplus Chalin, 5 września 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google