Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodyka edukacji plastycznej w klasach IV-VI. celeprzedmiotu:celeprzedmiotu:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodyka edukacji plastycznej w klasach IV-VI. celeprzedmiotu:celeprzedmiotu:"— Zapis prezentacji:

1 metodyka edukacji plastycznej w klasach IV-VI

2 celeprzedmiotu:celeprzedmiotu:

3 1. zapoznanie z założeniami programowymi oraz z treściami kształcenia w zakresie edukacji plastycznej w klasach IV-VI 2. rozwijanie wśród studentów umiejętności analizy i interpretacji wymagań ogólnych programu edukacji plastycznej w klasach IV-VI

4 3. rozwijanie wśród studentów myślenia twórczego i metaforycznego poprzez warsztaty prowadzone rozmaitymi technikami plastycznymi. 4. wskazywanie studentom innowacyjnych rozwiązań w obszarze realizacji przedmiotu „edukacja plastyczna” 5. wdrożenie studentów do poszukiwania kreatywnych propozycji w realizacji programu kształcenia edukacji plastycznej w klasach IV-VI

5 oczekiwane efekty kształcenia: WIEDZA : student będzie potrafił twórczo zorganizować proces kształcenia w obszarze edukacji plastycznej wśród uczniów klas IV-VI UMIEJĘTNOŚCI : student będzie potrafił dokonać analizy założeń programowych i dobrać metody oraz techniki kształtujące kreatywność i myślenie metaforyczne uczniów KOMPETENCJE SPOŁECZNE : student będzie umiał korzystać z bogactwa kultury zgromadzonej w różnorodnych obszarach sztuki i będzie potrafił przygotować uczniów do odbioru i współtworzenia sztuki

6 tematykazajęćtematykazajęć

7 19.03 (4 godz.) Wymagania przedmiotu. Cele, założenia i wymagania programowe edukacji plastycznej w klasach IV-VI. Na rozgrzewkę tworzymy małą sztukę 9.04 (4 godz.) Zajęcia rozwijające wykonywanie prac za pomocą różnorodnych technik i narzędzi. Warsztaty 23.04 (3 godz.) Zajęcia rozwijające umiejętności obserwacji. Warsztaty 14.05 (4 godz.) Metody i projekty rozwijające myślenie twórcze i myślenie metaforyczne. Warsztaty 28.05 (4 godz.) Plener jako forma ćwiczeń i wykonywania zadań w obszarze edukacji plastycznej. Warsztaty 29.05 (2 godz.) Kreska jako forma wyrazu. Warsztaty 11.06 (3 godz.) Ćwiczenia ilustracyjne inspirowane sztuką teatralną, tekstami literackimi, filmem lub muzyką 25.06 (3 godz.) Organizacja wystawy prac plastycznych uczniów klas IV-VI – rola wystawy i umiejętności nauczyciela edukacji plastycznej. Wystawa indywidualnych prac studentów. Ewaluacja studentów.

8 Literatura podstawowa:  Stopczyk Stanisław/Neubart Barbara — Plastyka. Podręcznik do klas IV-VI, Warszawa, 2014.  Lukas Jadwiga/Onak Krystyna — Do dzieła. Program nauczania plastyki w klasach IV-VI, Warszawa, 2012. Literatura uzupełniająca:  Mazur Anna/Boguszewska Anna — Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, Lublin, 2013.  Wybrane problemy edukacji plastycznej dzieci i młodzieży — Mazur Anna/Boguszewska Anna (red.), Lublin, 2013.

9 cykl zajęć w postaci ćwiczeń kończy się zaliczeniem z oceną

10 O ocenie końcowej z zaliczeń decydują dwa elementy umożliwiające zdobycie maksymalnie 50 punktów: 1.Portfolio z: A.konspektem jednej godziny zajęć z przedmiotu edukacja plastycznej w dowolnie wybranej klasie IV, V lub VI o dowolnej tematyce B.trzema wykonanymi różnymi technikami przez studenta przykładowymi pracami powiązanymi z realizacją planowanej lekcji MAX 26 punktów 2. Aktywność na zajęciach ćwiczeniowych (8 zajęć x 3 punkty) MAX 24 punkty (ostatnie zajęcia 9.07 nie są punktowane)

11 Oceny: 2.0 0-29 3.0 30-34 3,5 35-38 4.0 39-42 4,5 43-46 5.0 47-50

12 Przebieg zaliczenia: PORTFOLIO należy złożyć NAJPÓŹNIEJ do dnia 11 czerwca. Wybrane prace zostaną zaprezentowane i omówione na wystawie na zajęciach ćwiczeniowych 25 czerwca. Wtedy też odbędzie się ewaluacja PORTFOLIO i całego semestru. Wszyscy, którzy będą musieli lub chcieli poprawić konspekt albo prace mogą je przynieść na ostatnie zajęcia 9 lipca.

13 konsultacje soboty 17.15-18.00 p. 334b bud. C lub mail: ania@kozuh.net strona: ania.kozuh.net serdecznie proszę o mail w sprawie planowanej wizyty na konsultacjach (przynajmniej dwa dni wcześniej:-)ania@kozuh.net


Pobierz ppt "Metodyka edukacji plastycznej w klasach IV-VI. celeprzedmiotu:celeprzedmiotu:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google