Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne pojęcie prawa. Prawa człowieka- zespół praw i wolności, kt ó re przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne pojęcie prawa. Prawa człowieka- zespół praw i wolności, kt ó re przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania."— Zapis prezentacji:

1

2 Ogólne pojęcie prawa. Prawa człowieka- zespół praw i wolności, kt ó re przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulat ó w domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozw ó j

3 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Trzecia Sesja Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumaczona na większość języków świata Powszechna deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją wolność i swoją godność.ONZ10 grudnia1948

4 Prawa człowieka mają charakter: powszechny - obowiązują na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi przyrodzony - przysługują każdemu od chwili urodzenia niezbywalny - nie można się ich zrzec nienaruszalny - istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią dowolnie regulowane naturalny - obowiązują niezależnie od ich potwierdzenia przez władzę państwową niepodzielny - wszystkie stanowią integralną i współzależną całość

5 Prawa człowieka: Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach. Nie wolno nikogo torturować ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający.

6 Gdzie są najczęściej łamane prawa człowieka? Turcja - więźniowie są bici, torturowani za pomocą elektrowstrząsów, głodzeni Angola - zakaz działalności Partia politycznych Iran szokująca śmierć ludzi za krytykowanie władz Chiny - zakaz demonstracji wystąpień Przeciwko polityce Ghana - ludzie sa zamykani we więzieniach bez wyroku sądu Korea Południowa - Nie można spowodnie podróżować po kraju i z niego wyjeżdżać wiezienie bez wyroku sądu Kuba - Władze kontrolują radio, prasę i telewizje, zakaz głoszenia praw innych niż oficjalne, nie można wyjeżdżać z kraju bez pozwolenia

7 Organizacje zajmujące się przestrzeganiem Prawa Człowieka Amnesty Internatiolnal Helsińska Fundacja Praw Człowieka Towarzystwo Przyjaciół Tybetu Są to międzynarodowe organizacje niezależne od rządów krajów. Ujawniają one oraz wskazują na działania rządów powodujące łamanie Praw człowieka. Dokonują tego tylko metodami pokojowymi, między innymi prowadząc edukację, występując w szczególnych sprawach sądowych w obronie ludzi pokrzywdzonych, organizując akcje obywatelskie (np. pisanie listów do rządów) itp.


Pobierz ppt "Ogólne pojęcie prawa. Prawa człowieka- zespół praw i wolności, kt ó re przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google