Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna Szko ł a – Bezpieczny Ucze ń Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna Szko ł a – Bezpieczny Ucze ń Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna Szko ł a – Bezpieczny Ucze ń Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel

2

3 SPOŁECZEŃSTWO Społeczeństwo - zbiorowość społeczna, zamieszkująca dane terytorium, posiadająca wspólną kulturę, wspólną tożsamość, oparta na wzajemnych stosunkach i zależnościach. Społeczeństwo posiada własne instytucje pozwalające mu na prawidłowe funkcjonowanie. Jego formą organizacyjną jest państwo zamieszkiwane przez naród.

4 NARÓD Grupa ludzi, których łączy wspólna kultura, język, religia, historia czy pochodzenie etniczne. Naród polski, narodowość polska

5 SYMBOLE NARODOWE FLAGAHYMNGODŁO „Mazurek Dąbrowskiego”

6 Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ( Art. 28.): Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

7

8  Flaga Polski jest prostokątna, podzielona na dwa pasy o układzie poziomym: biały na górze, czerwony na dole.  Flaga została zatwierdzona uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 roku.  Po odzyskaniu niepodległości flagę uchwalił Sejm odrodzonej Polski w dniu 1 sierpnia 1919 roku.

9 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (Od roku 2004 r.)

10 Godło Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo.

11 Wizerunek orła pojawił się już w czasach panowania Bolesława Chrobrego- pierwszego króla Polski. Godło Przemysława II Godło Kazimierza Wielkiego Godło Zygmunta Starego Godło Stanisława Poniatowskiego Godło z lat 1919 - 1927Godło w PRL

12 Hymn Mazurek Dąbrowskiego – polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Pieśń powstała w lipcu 1797 we włoskim miasteczku Reggio. Pierwotnie była Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech. Tekst został napisany przez Józefa Wybickiego. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie otwarte zostało w dniu 17 lipca 1978 roku, jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

13 Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz... Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. Marsz, marsz... Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany - Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. Marsz, marsz...

14 Rękopis Pieśni Legionów Polskich we Włoszech

15 PAŃSTWO jest to najwyższa polityczna, terytorialna, przymusowa organizacja społeczeństwa, posiadająca swój aparat władzy i suwerenność, posługująca się prawem w celu realizacji swoich zadań. PAŃSTWO

16 OBYWATEL członek społeczeństwa danego państwa mający określone prawa i obowiązki zastrzeżone przez konstytucję stały mieszkaniec jakiegoś regionu lub miasta Część z praw obywatela należy do dziedziny praw człowieka, w związku z czym mogą przysługiwać nie tylko obywatelom danego państwa, ale także cudzoziemcom. Będąc poza granicami państwa, obywatel może liczyć na ochronę dyplomatyczną i opiekę konsularną ze strony swojego państwa.

17 SEJM I SENAT Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Sejm składa się z 460 posłów.

18 SEJM I SENAT Senat składa się ze 100 senatorów.

19 Prezydent RP Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

20 Prezydent RP Bronisław Komorowski Pałac Prezydencki

21 Prawa człowieka Prawa człowieka- zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla człowieka, takich jak życie, godność, wolność, swobodny rozwój.

22 Instytucje i skargi w naruszeniu praw człowieka Urzędy międzynarodowe, do których może zwrócić się obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy, gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego niezgodne z Prawami człowieka. Komitet Praw Człowieka w Genewie - SzwajcariaKomitet Praw Człowieka w Genewie - Szwajcaria Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu- FrancjaEuropejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu- Francja

23 Łamanie praw człowieka na świecie

24 Ochrona praw człowieka w Polsce System ochrony praw człowieka tworzą: Trybunał Konstytucyjny (bada wydawane akty prawne, rozpatruje skargi konstytucyjne) Rzecznik Praw Obywatelskich (stoi na straży przestrzegania praw człowieka) Sądy powszechne i administracyjne (gwarantują przestrzeganie praw w orzecznictwie) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (stoi na straży wolności słowa i prawa do informacji) Organizacje pozarządowe (monitorują, edukują, uświadamiają problemy, opiekują się np. uchodźcami)

25 NASZA „Mała Ojczyzna” - Rząśnik

26 Lokalizacja terytorialna Rząśnik –wieś o charakterze gminy Sąsiednie gminy: Długosiodło, Obryte, Zatory, Somianka, Wyszków 167 km²-powierzchnia LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6 887 mieszkańców Lokalizacja: Powiat wyszkowski Województwo mazowieckie


Pobierz ppt "Bezpieczna Szko ł a – Bezpieczny Ucze ń Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google