Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁÓDŹ ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 28 Tel. 042 657 12 98.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁÓDŹ ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 28 Tel. 042 657 12 98."— Zapis prezentacji:

1 ŁÓDŹ ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 28 Tel. 042 657 12 98

2 OFERTA PODSTAWOWA SZKOŁY OBEJMUJE BEZPŁATNE: zajęcia dydaktyczne w godzinach od 8.00-15.00, zajęcia z języka niemieckiego i języka angielskiego opiekę świetlicy szkolnej w godz. 7.00-17.15. Oferta dodatkowa obejmuje:   obiad (gotowany na miejscu).

3 OFERTA DODATKOWA OBEJMUJE BEZPŁATNE: Zajęcia wspomagające rozwój dziecka i pomagające w adaptacji do warunków szkolnych w zakresie: terapii pedagogicznej i logopedii, zajęć sportowych, zajęć o tematyce przyrodniczej, regionalnej i europejskiej, Rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci w ramach kół pozalekcyjnych dla klas młodszych. Opieka świetlicy środowiskowej od 15.00 do 19.00.

4 Pedagog szkolny Pracuje w godzinach 9.00-13.00. Sprawuje funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalnych uczniów. W szkole kontynuowany jest projekt 7 ścieżek do szkolnego sukcesu, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Opieka świetlicowa Świetlica szkolna zapewnia opiekę od godziny 7.00 do 17.15. W trakcie zajęć świetlicowych prowadzonych w formie działań plastycznych, zabaw integracyjnych, ruchowych, dzieci kształcą i rozwijają swoje zainteresowania, postawę twórczą. Odkrywają własne uzdolnienia. Uczą się pracy w grupie. Uczestniczą w wielu konkursach plastycznych zdobywając liczne nagrody.

6 Miejsca zabaw na świetlicy utworzone w ramach programu Radosna szkoła

7 Ucząc się języka obcego, dziecko poznaje świat, kulturę i zwyczaje wielu krajów. Ma możliwość poznania nowych kolegów, koleżanek, ich zainteresowań. Uczestnicząc w grach i zabawach, szybciej uczy się słownictwa i wymowy.

8 Od kilku lat bierzemy udział w międzynarodowym konkursie „Spotkania z Europą Wschodnią” organizowanym przez rząd Nadrenii Północnej Westfalii. Przygotowujemy projekty plastyczne, literackie, fotograficzne, filmowe. Jesteśmy corocznymi laureatami. Od 2005 r. zrealizowane zostały 24 projekty, 4 z nich zdobyły nagrodę główną – tygodniowy pobyt w Münster dla ucznia i opiekuna. W roku szkolnym 2009/2010 dodatkowo 8 prac zajęło II miejsce (nagroda rzeczowa o wartości 100€ każda), przyznano również 3 nagrody specjalne o wartości 300€ każda.

9 Projekty realizowane w ramach programu eTwinning „Ich du und unsere Umgebung” – projekt realizowany ze szkoła partnerską z Włoch. Uczniowie polscy i włoscy uczą się wspólnie języka niemieckiego przy pomocy środowiska nauki wirtualnej moodle. „Die Märchenwelt In Europa“ – uczniowie prezentują typowe baśnie ze swoich krajów. Prace plastyczne i prezentacje zamieszczają na platformie eTwinning. „Kopciuszek spotyka śpiącą królewnę”- projekt realizowany ze szkołami z Rumunii i Turcji. Uczniowie poznają bohaterów różnych baśni i tworzą historię, w której postaci przeżyją wspólne przygody.

10 Terapia pedagogiczna Zajęcia z terapii pedagogicznej mają na celu dążenie do możliwie wczesnego wyposażania dzieci w umiejętność czytania i pisania, gdyż opanowanie tych czynności stymuluje rozwój dziecka i ułatwia mu znacznie naukę w klasie pierwszej. Zajęcia prowadzone są znanymi technikami m.in. metodą Dennisona, w formie zabawy, ćwiczeń wzrokowo-słuchowych i manualnych. Zajęcia z terapii pozwolą szybko zdiagnozować dzieci, które mają problemy w zakresie funkcji wzrokowo-słuchowych i dają możliwość szybkiego wyrównania deficytów w klasie pierwszej.

11 Zajęcia logopedyczne mają na celu: kształtowanie wrażliwości odbioru dźwięków mowy, zabawy dźwiękonaśladowcze i rytmiczne, usprawnianie narządów artykulacyjnych, korygowanie wad wymowy, wzbogacanie słownictwa dzieci, rozwój mowy dziecka i usprawnianie techniki czytania.

12 Zajęcia regionalne „Mały łodzianin” Zajęcia prowadzone w formie zabaw, gier, wycieczek, działań plastycznych, nauczania piosenek na podstawie programu własnego „Poznaj i pokochaj Łódź” realizowanego od wielu lat w szkole.

13 Zajęcia przyrodnicze: poznawanie roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia, rozwijanie u dzieci zainteresowania przyrodą i kształtowanie potrzeb jej ochrony. Zajęcia są prowadzone na terenie szkoły (gry, zabawy, działania plastyczne, filmy dvd i video) i w formie wycieczek. Realizacja według programu własnego „Mały przyrodnik”.

14 Biblioteka szkolna organizuje urozmaicone zajęcia dla uczniów w formie wystaw, prezentacji, przedstawień i spotkań z ciekawymi ludźmi.

15 Wystawa okolicznościowa „Od ziarenka do bochenka”

16 Jesteśmy uczestnikami programu „Czytające szkoły"

17 I konferencja „Czytanie i bajanie w teorii i praktyce” Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Szkoła Podstawowa nr 153, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

18 Otrzymaliśmy medal (2008/2009) i specjalne wyróżnienia (2009/2010) za najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” organizowaną przez Fundację ABCXXI,

19 Akcje czytelnicze Laureaci konkursów czytelniczych

20 „Noc z Andersenem” - zapoznanie z twórczością baśniopisarza w niezwykłych dla dzieci warunkach tzn. podczas nocy spędzonej w szkole. zapoznanie z twórczością baśniopisarza w niezwykłych dla dzieci warunkach tzn. podczas nocy spędzonej w szkole.

21 „Noc Chotomskiej i Chopina”

22 Posiadamy certyfikaty: European Language Label Europejski znak innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych, Europa w naszej szkole przyznany przez Instytut Edukacji ustawicznej w Łodzi, Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją nadany przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

23 Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 153! „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak


Pobierz ppt "ŁÓDŹ ul. OBROŃCÓW WESTERPLATTE 28 Tel. 042 657 12 98."

Podobne prezentacje


Reklamy Google