Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością Anna Dębska, Warszawa 10 lipca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością Anna Dębska, Warszawa 10 lipca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością Anna Dębska, Warszawa 10 lipca 2015 r.

2 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Dokumenty: Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych; Wniosek o dofinansowanie studenta niepełnosprawnego; Karta rozliczenia dofinansowania niepełnosprawnego studenta http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/szkolnictwo- wyzsze/#power

3 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych - wyłącznie z programu PO WER; Wyjątek – recent graduates z niepełnosprawnością ! Status mobilności w Erasmus+ - dofinansowanie „zerowe”; Dofinansowanie studentów niepełnosprawnych określone w PLN Dofinansowanie pracowników niepełnosprawnych tylko z Erasmus+

4 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Dofinansowanie studenta niepełnosprawnego : -kwota ryczałtowa określona dla pobytu w danym kraju docelowym w danym okresie pobytu, -kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością, rozliczanych jako koszty rzeczywiste na podstawie dokumentów (rachunków, faktur, itp.) – przyznawanych na wniosek studenta niepełnosprawnego

5 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER

6 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Średnie dofinansowanie studenta niepełnosprawnego – 11 326 zł średnie kwota ryczałtowa „standardowego wsparcia indywidualnego” - 10 068 zł średnie dofinansowanie wydatków związanych z niepełnosprawnością ( rozliczonych jako koszty rzeczywiste )– 1 258 zł

7 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Proces wnioskowania przez studenta niepełnosprawnego o dofinansowanie w roku 2015/2016: złożenie wniosku do uczelnianego koordynatora – obowiązkowe jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o niepełnosprawności, zaopiniowanie wniosku przez komórkę uczelnianą zajmującą się studentami niepełnosprawnymi, przesłanie wniosku do FRSE nie później niż 4 tyg. przed mobilnością po otrzymaniu decyzji z FRSE poinformowanie studenta o przyznanej wysokości środków i warunkach ich rozliczenia.

8 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Kryteria przyznania dofinansowania: posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności; poprawne złożenie wniosku do Uczelnianego Koordynatora (wszystkie pola wypełnione; złożony w terminie określonym przez uczelnię); określenie wysokości przewidywanych wydatków i ich uzasadnienie

9 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Rozliczenia studentów niepełnosprawnych dokonuje uczelnia zgodnie z wnioskiem zaakceptowanym przez FRSE. W raporcie końcowym należy podać imienny wykaz studentów niepełnosprawnych. Poprawność rozliczenia studenta niepełnosprawnego będzie weryfikowana przez FRSE podczas kontroli.

10 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER

11 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER

12 erasmusplus.org.pl/power Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych – PO WER Rodzaj kosztu:  Koszty podróży uczestnika mobilności do i z uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy)  Koszty podróży osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy)  Koszty pobytu (utrzymanie, zakwaterowanie) osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika mobilności podczas pobytu w uczelni/ instytucji przyjmującej (jeżeli dotyczy)  Koszty wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, wspierającego uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy)  Koszty specjalnych materiałów dydaktycznych dla uczestnika mobilności, np. materiały w brajlu, specjalnie powiększone kopie (jeżeli dotyczy)  Koszty specjalnej opieki medycznej dla uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy)  Koszty specjalnego ubezpieczania dla uczestnika mobilności (jeżeli dotyczy)  Inne koszty wnioskowane przez uczestnika mobilności, jeżeli są zalecone w orzeczeniu o niepełnosprawności lub przez lekarza prowadzącego

13 erasmusplus.org.pl/power


Pobierz ppt "Erasmusplus.org.pl/power Zasady finansowania wyjazdów na studia i praktyki studentów z niepełnosprawnością Anna Dębska, Warszawa 10 lipca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google