Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozliczanie operacji PROW Stęszew 6 listopada 2012r Ireneusz Witkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozliczanie operacji PROW Stęszew 6 listopada 2012r Ireneusz Witkowski."— Zapis prezentacji:

1 Rozliczanie operacji PROW Stęszew 6 listopada 2012r Ireneusz Witkowski

2 Rozliczanie operacji 1. Wniosek o płatność – aktualna wersja 2. Przy wypełnianiu wniosku czytać instrukcję 3. Wszystkie koszty podajemy do 2 miejsc po przecinku 4. Złożenie terminowe wniosku o płatność 5. Załączyć wskazaną dokumentację 6. Zwrócić uwagę na prawidłowe faktury i ich opis 7. Zwrócić uwagę na koszty kwalifikowalne 8. Zwrócić uwagę na mierniki i przedmiot na fakturze 9. Zgodność faktur z zestawieniem rzeczowo-finansowym 10. W małych projektach generator wniosku oraz wersja elektroniczna

3 Rozliczanie operacji 11. Zwrócić uwagę na księgę wizualizacji przy dokumentacji 12. Płatności do 10 000 zł w gotówce, powyżej przelewem, w małych projektach gotówka do 1000 zł. 13. Kwalifikowalność VAT – interpretacja indywidualna 14. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej, także uwzględniać karty pracy nieodpłatnych 15. Potwierdzanie ksero dokumentów w tym finansowych 16. Uzupełnianie i wyjaśnianie wniosku 17. Załączyć sprawozdanie

4 Wniosek o płatność Dobrze wypełnić koszty poniesione ( całkowite, kwalifikowane i niekwalifikowane) Wpisanie dat obejmujących wniosek ( od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy ( inwestycyjne i małe projekty) do dnia złożenia wniosku o płatność lub ostatni dzień terminu złożenia wniosku, przy nieinwestycyjnych od dnia wg umowy ( różnicowanie i mikro)

5 Wykaz faktur - numer dokumentu Data wystawienia dokumentu a data sprzedaży NIP wystawcy i nazwę wystawcy Nazwa towaru ( kilka pozycji) – zgodność mierników Numer księgowy lub ewidencyjny Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finans. ( pozycja główna- rozwija się, i pozycja pełna – wpisać z zestawienia) Opis zdarzenia gospodarczego ( opisać krótko charakterystykę zakupu – mikro lub różnicowanie) Data zapłaty i sposób Kwota wydatków całkowitych i kwalifikowalnych Wpisanie karty świadczeń nieodpłatnych ( 19,19 zł/godz)- załącznik 16

6 Opisy na fakturach 1. Numer umowy przyznanie pomocy, 2. Numer pozycji w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, 3. Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu …… zł, 4. Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, 5. Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia.

7 Opisy faktur

8

9

10

11

12 Zestawienie rzeczowo-finansowe Mierniki na umowie i rzeczywiste ( liczba) Koszty kwalifikowalne wg umowy i rzeczywiste Odchylenie kosztów W generatorze dodajemy pozycje

13 Załączniki Faktury i dowody zapłaty – zawieźć oryginały Umowy Interpretacja indywidualna Dokumenty odbioru robót Karta pracy nieodpłatnej ( adresy a opis operacji) Sprawozdanie Listy obecności i nagród Karta rozliczenia imprezy, szkolenia ( dokumentacja zdjęciowa, program, publikacje, gadżety zgodnie z księgą wizualizacji) Dokument potwierdzający numer konta Wpisanie do ewidencji działalności, zgłoszenie do ZUS, umowa o prace z pracownikami

14 Uzupełnianie Zachować terminowość Pisać szczegółowe wyjaśnienia z uzasadnieniem Przedstawiać dokumenty potwierdzające zasadność kosztów Być wytrwałym i nie poddawać się

15 Procedury Złożenie wniosku o płatność (do ARiMR, UM) Rozpatrzenie wniosku ( 3 – 4 miesięcy) Uzupełnienia i wyjaśnienia do 2 mies.( 2 razy – czas na wyjaśnienia 2 tygodnie) Kontrola – po ok. 1 mies. od wyjaśnień końcowych Skierowanie do płatności ( Centrala ARiMR) Otrzymanie refundacji na konto ( ok. 3- 4 tyg od skierowania)

16 Płatności Mamy kasę !!! Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozliczanie operacji PROW Stęszew 6 listopada 2012r Ireneusz Witkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google