Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

2 Akty prawne Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępo- waniu rekrutacyjnym… (Dz.U z 2015, poz.1942 Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty Nr 4/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów do klas pierwszych…

3 Rekrutacja elektroniczna Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych przeprowadzona zostanie w formie elektronicznej lodzkie.edu.com.pl Logowanie do systemu- elektroniczne składanie wniosków 1 – 22 czerwca 2016r. do godz.12.00. 3

4 Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2016/2017 1.Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół ponadgimnazjalnych z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej preferowanych 2.Oferta szkół jest widoczna w systemie 3. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa 1 egzemplarz tylko w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru 4.Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

5 Harmonogram rekrutacji 1- 22 czerwca 2016r. do godz. 12.00 rejestracja kandydatów w systemie, dokonanie wyboru preferencji, składanie wniosków w wersji papierowej przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru 16 – 31 maja 2016 r. próby sprawności fizycznej (oddziały sportowe) lub sprawdzian kompetencji językowych (szkoły dwujęzyczne) 3 czerwca 2016r. – podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej lub kompetencji językowych 24 czerwca – 28 czerwca 2016r. do godz. 12.00 uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu (tylko w szkole pierwszego wyboru)

6 Harmonogram rekrutacji 4 lipca 2016r. Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych 4 lipca od godz. 12.00 – 6 lipca 2016r. Wydawanie przez szkoły zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkół zawodowych. 4 – 11 lipca 2016r. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły zawodowej także zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki danego zawodu. 12 lipca 2016r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc

7 Rekrutacja uzupełniająca 1.Przeprowadza się ją po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. 2. W rekrutacji uzupełniającej biorą udział szkoły, które posiadają wolne miejsca.

8 Rekrutacja uzupełniająca 12 – 14 lipca 2016r. Składanie wniosków w szkołach, które posiadają wolne miejsca 14 – 15 lipca 2016 r. próby sprawności fizycznej (oddziały sportowe) lub sprawdzian kompetencji językowych (szkoły dwujęzyczne) 15 lipca 2016r. – podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej lub kompetencji językowych 8 sierpnia 2016r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do godz. 12.00; Wydawanie przez szkoły zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do szkół zawodowych w rekrutacji uzupełniającej w godz. 12.00-15.00

9 Rekrutacja uzupełniająca 9 – 11 sierpnia 2016r. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły zawodowej także zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki danego zawodu. 12 sierpnia 2016r. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 9


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google