Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publicznych gimnazjów, publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko – pomorskim, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania czynności określonych w tym harmonogramie, w tym terminy składania dokumentów

2 Od 23 maja 2016r. do 20 czerwca 2016r. do godziny 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. Wypełnione podanie zanieś do szkoły pierwszego wyboru. Od tej pory to właśnie ona będzie się Tobą opiekować w procesie rekrutacji i to do niej będziesz zanosić wszelkie dokumenty. REKRUTACJA ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WYPEŁNIENIE FORMULARZA W INTERNECIE:  Stwórz swoją listę preferencji,  Wypełnij pozostałe pola formularza,  Wydrukuj wypełniony formularz i podpisz własnoręcznie długopisem,  Poproś rodziców o podpisanie wypełnionego formularza,  Zanieś do szkoły pierwszego wyboru.

3 PODAJ JAK NAJDŁUŻSZĄ LISTĘ PREFERENCJI. DAJ SYSTEMOWI SZANSĘ DOKONANIA KORZYSTNEGO DLA CIEBIE WYBORU!!! UWAGA: LISTA PREFERENCJI JEST WPISANA DO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. ELEKTRONICZNYM NABOREM OBJĘTE SĄ WSZYSTKIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ZARZĄDZANE PRZEZ URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK. ZATEM, JEŚLI ZAMIERZASZ ZDAWAĆ DO SZKOŁY SPOZA WŁOCŁAWKA LUB SZKOŁY SPOŁECZNEJ, NIE WPISUJ JEJ NA LISTĘ PREFERENCJI. MUSISZ SIĘ DO NIEJ UDAĆ OSOBIŚCIE I ZŁOŻYĆ TAM WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEZ TĄ SZKOŁĘ DOKUMENTY. Pamiętaj, że rekrutacja prowadzona jest do oddziałów (klas), a nie do szkół. Oznacza to, że tak naprawdę wybierasz konkretną klasę w szkole, w której chcesz się uczyć. Możesz na swojej liście preferencji podać nawet kilka oddziałów (klas) z wybranej szkoły. Najpierw wpisz te oddziały (klasy), w których chcesz uczyć się najbardziej. System informatyczny będzie najpierw próbował przydzielić Cię do klasy, która jest na pierwszym miejscu Twojej listy. Jeśli okaże się, że masz za mało punktów, będzie próbował przydzielić Cię do klasy znajdującej się na drugim miejscu Twojej listy. I tak będzie dalej próbował, aż znajdzie dla Ciebie miejsce w jednej z podanych przez Ciebie klas. Twoja lista preferencji może zawierać tylko trzy szkoły ponadgimnazjalne.

4 Do 28 czerwca 2016r. do godziny 15:00 jesteś zobowiązany dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru pozostałe dokumenty wymagane przez szkołę. Do 18 lipca 2016r. do godziny 12:00 szkoły ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Do 20 lipca 2016r. do godziny 15:00 wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych. Do 25 lipca 2016r. do godziny 15:00 szkoły przyjmują oryginały świadectwa i zaświadczenia OKE –potwierdzenie woli podjęcia nauki. Do 27 lipca 2016r. do godziny 12:00 szkoły ogłoszą listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

5 Szkoły ponadgimnazjalne dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, ponadgimnazjalne szkoły sportowe, oddziały sportowe w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych oraz oddziały międzynarodowe w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych Od 27 kwietnia 2016 do 11 maja 2016 –składanie wniosków o przyjęcie do wyżej wymienionych szkół lub oddziałów w tych szkołach Od 16 maja 2016 do 31 maja 2016 –przeprowadzenie odpowiednio sprawdzianów predyspozycji lub sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do szkół lub oddziałów wymienionych wyżej Do 6 czerwca 2016 do godz. 12.00 –ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji lub uzdolnień.

6 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PUBLICZNYCH PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 O przyj ę ciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazlanych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum i technikum decydują kryteria zawarte w statucie szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 listopada 2015r. W sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego tryby i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego), uwzględniające: 1. Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (do 80 punktów) Celująca -20 punktów Bardzo dobra -16 punktów Dobra -12 punktów Dostateczna -8punktów Dopuszczająca – 2 punkty 2. Następujące osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji: a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (5 punktów), b) udział w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych organizowanych przez kuratorów oświaty, albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (maksymalnie 13 punktów) c) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi w formie wolontariatu (maksymalnie 2 punkty), 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu Część humianistyczna 1%=0,2 Część matematyczno –przyrodnicza 1%=0,2 Część językowa w zależności od regulaminu wewnętrznego szkoły w sprawie rekrutacji.

7 Laureaci konkursów wojewódzkich przyjmowani są niezależnie od obowiązujących kryteriów Nie zwalnia to ucznia z obowiązku złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w podanych wcześniej terminach.

8 8 Wybierasz Technikum lub Szkołę Zawodową koniecznie wejdź na stronę: https://men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe/ i „Wyklikaj swoją szkołę zawodową”

9 Uczniowie naszego gimnazjum będą mogli uzyskać pomoc nauczyciela informatyki przy wypełnianiu wniosku elektronicznego do szkoły ponadgimnazjalnej od dnia uruchomienia strony z rekrutacją elektroniczną. O terminie uruchomienia rekrutacji elektronicznej uczniowie zostaną poinformowani przez szkołę.. Uczeń musi mieć przy sobie: *dane osobowe wraz z nr PESEL, *listę preferencji –wybrane w kolejności szkoły i klasy.


Pobierz ppt "REKRUTACJA –KROK PO KROKU Przygotowano na podstawie Zarządzenia nr 12/2016 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google