Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2016/2017 Informacja dla uczniów klasy III Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2016/2017 Informacja dla uczniów klasy III Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu."— Zapis prezentacji:

1 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2016/2017 Informacja dla uczniów klasy III Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu

2 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 09.05.2016r. - 10.06.2016 r. do godz.15.00 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego 24.06.2016r. -28.06.2016 r. do godz.15.00

3 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy 29.06.2016r. - 01.07.2016r.

4 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 05.07.2016r. o godz.12.00 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku od 05.07.2016r. od godz.12.30. do 07.07.2016r. do godz.15.00

5 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 6.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu do 12.07.2016r. do godz. 15.00

6 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15.07.2016r. godz.12.00 Postępowanie uzupełniające: 13.07.2016r. - 19.07.2016r. do godz.15.00

7 Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Żarskim odbywać się będzie elektronicznie !

8 Szkoły ponadgimnazjalne i placówki w Powiecie Żarskim Szkoły ponadgimnazjalne i placówki w Powiecie Żarskim Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia

9 Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Żarski w roku szkolnym 2016/2017 Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

10 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W ŻARACH Technikum: - technik hotelarstwa – 1 oddział - technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział - technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału - technik usług fryzjerskich – 0,5 oddziału Szkoła zawodowa: - wielozawodowa – 1 oddział (w zawodach: fryzjer, kucharz, cukiernik, piekarz) Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

11 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŻARACH Technikum: - technik mechanik – 0,5 oddziału - technik elektryk – 0,5 oddziału - technik pojazdów samochodowych - 1 oddział - technik logistyk – 1 oddział Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - mechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału - elektromechanik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału - monter mechatronik - 0,5 oddziału - kierowca mechanik - 0,5 oddziału Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

12 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻARACH Liceum Ogólnokształcące: - 4 oddziały Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ŻARACH Liceum Ogólnokształcące: - 2 oddziały Technikum: - technik ekonomista – 1 oddziału - technik informatyk – 1 oddziału - technik cyfrowych procesów graficznych - 0,5 oddziału - technik organizacji reklamy - 0,5 oddziału Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W ŻARACH Technikum: - technik budownictwa – 0,5 oddziału - technik informatyk – 0,5 oddziału - technik geodeta – 0,5 oddziału - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 0,5 oddziału Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - murarz – 0,5 oddziału - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie– 1 oddział - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych – 0,5 oddziału - wielozawodowa – 1 oddział ( w zawodach : fryzjer; sprzedawca; dekarz; kucharz; lakiernik; mechanik pojazdów samochodowych; cukiernik; piekarz; wędliniarz; stolarz i inne wg potrzeb ) Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

15 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I EKONOMICZNYCH W LUBSKU Liceum Ogólnokształcące: - 3 oddziały Technikum: - technik informatyk – 0,5 oddziału - technik ekonomista – 0,5 oddziału - technik teleinformatyk - 0,5 oddziału - technik organizacji reklamy - 0,5 oddziału Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

16 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W LUBSKU Technikum: - technik hotelarstwa – 0,5 oddziału - technik architektury krajobrazu – 0,5 oddziału - technik pojazdów samochodowych – 0,5 oddziału - technik żywienia i usług gastronomicznych – 0,5 oddziału - technik elektryk – 0,5 oddziału - technik logistyk – 0,5 oddziału Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - wielozawodowa – 1 oddział ( w zawodach : fryzjer; sprzedawca; kucharz; mechanik pojazdów samochodowych; blacharz; samochodowy; cukiernik; piekarz; monter elektronik; lakiernik; stolarz; tapicer; ślusarz; murarz – tynkarz; operator obrabiarek skrawających i inne wg potrzeb ) Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

17 OŚRODEK DLA DZIECI Z WADAMI SŁUCHU i MOWY W ŻARACH Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kucharz – 0,5 oddziału - ślusarz – 0,5 oddziału - cukiernik - 0,5 oddziału Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

18 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W LUBSKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - ogrodnik – 0,5 oddziału - kucharz – 0,5 oddziału Szkoła Przysposabiająca do pracy: - 1 oddział Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego

19 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŻARACH Szkoła Przysposabiająca do pracy: - 1 oddział Materiały przygotowane przez Wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego


Pobierz ppt "Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2016/2017 Informacja dla uczniów klasy III Gimnazjum im. J.B.Solfy w Trzebielu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google