Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY DOTYCZĄCA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017  5 – latek (ur. 2011 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY DOTYCZĄCA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017  5 – latek (ur. 2011 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego."— Zapis prezentacji:

1

2 NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY DOTYCZĄCA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017  5 – latek (ur. 2011 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego  6 - latek (ur. 2010 r.) ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dn.29.12.2015r.)  7 – latek (ur. 2009 r.) ma obowiązek szkolny (art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dn.29.12.2015r.)

3 CO Z DZIECKIEM 6 – LETNIM (UR. 2010 r.)  MA OBOWIĄZEK odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, w innej formie wychowania przedszkolnego lub w oddziale przedszkolnym LUB  MOŻE rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców. LUB  Urodzony IX-31XII Urodzony I-31VIII Obowiązek obligatoryjny do posiadania opinii PPP o możliwości rozpoczęcia nauki Zrealizował roczne przygotowanie przedszkolne Posiada opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki 6-latek do kl. I SP

4 KTO DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 ?  Dzieci urodzone w 2009 r., którym odroczono obowiązek szkolny: 7 latki  Dzieci urodzone w 2009 r., które na wniosek rodziców będą kontynuowały edukację w klasie I w roku szkolnym 2016 / 2017 (wnioski w tej sprawie do dyrektora SP85 w terminie do 31.03.2016r.)  Dzieci urodzone w 2010 r., które na wniosek rodziców jako 6-latki zostaną zapisane do klasy I.

5 ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Wnioski w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego składa się do dyrektora szkoły obwodowej dziecka w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i nie później niż do 31 sierpnia. Do wniosku należy dołączyć opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zawierającą wskazanie do odroczenia obowiązku szkolnego. Odroczenie następuje na jeden rok szkolny.

6 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SP85 Dzieci 5 – letnie (ur.2011 r.) oraz dzieci 6 – letnie (ur.2010 r.) chodzące obecnie do oddziału przedszkolnego w SP85 będą mogły kontynuować edukację przedszkolną w oddziale przedszkolnym w naszej szkole. Nie trzeba uczestniczyć wówczas w rekrutacji – dziecko przechodzi do oddziału szkolnego z woli rodzica na zasadzie kontynuacji.

7 PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO SZKOŁY Dziecko, które w latach szkolnych: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 realizowało (będzie realizowało) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez postępowania rekrutacyjnego. (art.7 Ustawy o systemie oświaty z 29.12.2015r.) Dzieci spoza rejonu SP85 uczęszczające do oddziału przedszkolnego w SP85 będą przyjmowane do klasy 1 i nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej, odrzucającej dzieci spoza rejonu szkoły.

8 ZAPRASZAMY DO SZERMIERCZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 85 IM. PROF. MARIANA SUSKIEGO WE WROCŁAWIU DYREKTOR SZKOŁY WRAZ Z GRONEM PEDAGOGICZNYM www.sp85.wroc.pl


Pobierz ppt "NAJWAŻNIEJSZA ZMIANA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY DOTYCZĄCA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017  5 – latek (ur. 2011 r.) ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google