Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok

2 Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Rodzaj dochodu Plan na dzień r. Kwota wykonania planu na dzień r. Wykonanie w % % w stosunku do całości wykonanych dochodów I. Dochody własne wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu , ,57 123,89 35 II. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,04 96,90 10 III. Subwencja , ,00 100,22 38 z tego: -część oświatowa ,00 100, cześć wyrównawcza ,00 100, część uzupełniająca 0, , cześć równoważąca ,00 100,00 5 IV. Dotacje celowe , ,93 87,01 17 z tego: -dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,59 99,93 8 -dotacje na realizację zadań własnych powiatu oraz otrzymane na podstawie porozumień , ,34 78,10 9 Razem: , ,54 104,25 100

3 Tak prezentuje się to na wykresie:

4 Wydatki budżetu powiatu kluczborskiego w 2013 r. z podziałem na ich rodzaj Wykonanie wydatków budżetu powiatu kluczborskiego na dzień roku Plan po zmianach. Stan na Wykonanie na dzień Udział % do całości wydatków Wydatki ogółem ,16 100,00 Wydatki bieżące w tym ,37 89,04 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,01 58,13 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,52 20,65 dotacje i subwencje ,76 1,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,49 2,77 Wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej ,15 2,64 obsługa długu ,44 3,07 Wydatki majątkowe ,79 10,96

5 Tak prezentuje się to na wykresach kołowych:

6 Dochody ze sprzedaży majątku Na dzień r. Powiat Kluczborski uzyskał dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości ,62 zł

7 Wykonanie dochodów majątkowych i bieżących na dzień r.

8 Wskaźniki w latach Lata Dochody ogółem w tym: Dochody majątkowe pozyskane z źródeł zewnętrznych Dochody ze sprzedaży majątku Wydatki inwestycyjne Wskaźnik zadłużenia

9 Przychody i rozchody w 2013 r. § Przychody / plan Wykonanie % wykonania (3 : 2) Rozchody / plan Wykonanie % wykonani a (6 : 5) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , Przychody ogółem- -Rozchody ogółem ,01100

10 Inwestycje i Remonty DROGI  Remont DP 1316 O( Kluczbork-Ciarka -Dk 11) na odcinku od 0+010,00 do km 0+899,00 - ul. Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"  KOSZT ZADANIA : 753 tys. zł w tym dofinansowanie z NPPDL 370 tys.

11 Inwestycje i Remonty Remont Drogi Powiatowej nr 1343 O Dp ( DP 1348 O - Wierzbica- Świniary Małe ) na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50 w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój KOSZT ZADANIA : 875 tys zł w tym dofinansowanie z NPPDL 437 tys.

12 Inwestycje i Remonty KOSZT ZADANIA : 755 tys. Remont drogi DP 1329 (Oś - Lasowice Wielkie DK 45) długość odcinka 2844m

13 Inwestycje i Remonty Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego (m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych ) KOSZT ZADANIA : 3,34 mln w tym dofinansowanie 1,66 mln

14 Inwestycje i Remonty Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości dla wsparcia rozwoju gospodarki w powiecie kluczborskim KOSZT ZADANIA : 3,61 mln w tym dofinansowanie :2,05 mln w 2013 roku 587 tys.

15 Remont boiska w Zespole Szkół Ogólnokształcących Koszt zadania: 69 tys.

16 Dziękujemy za uwagę !!!!


Pobierz ppt "Www.powiatkluczborski.pl Informacja o wykonaniu budżetu powiatu kluczborskiego za 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google