Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Edyta Molga, Arleta Madej, Anna Łuczak, Sylwia Dudek Opiekun grupy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska Charakterystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Edyta Molga, Arleta Madej, Anna Łuczak, Sylwia Dudek Opiekun grupy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska Charakterystyka."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Edyta Molga, Arleta Madej, Anna Łuczak, Sylwia Dudek Opiekun grupy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska Charakterystyka produktu Schemat ideowy Bilans masowy Schemat technologiczny Trimetyloglin, określany często skrótem TMA ( CAS Number: 75-24-1) jest bezbarwną cieczą, substancją piroforyczną tzn. powodującą samozapłon w kontakcie z tlenem z powietrza. W temperaturze pokojowej występuje w postaci dimeru. Zastosowanie Związki glinowe w tym TMA są stosowane przede wszystkim w katalizie, syntezie, a także jako substrat w produkcji materiałów półprzewodnikowych dla przemysłu elektronicznego. Związki te już od ponad 50 lat są wykorzystywane jako składniki katalizatorów Zieglera-Natty, stosowanych w przemysłowych procesach polimeryzacji olefin. (CH 3 ) 3 Al wykorzystywany jest głównie do produkcji metyloalumoksanu w skrócie nazywanym MAO w reakcjach kontrolowanej hydrolizy.. Metoda otrzymywania Destylacjap = 0,7 bar, T = 280°CDestylacjap = 0,7 bar, T = 280°C WLOT WYLOT Ogrzewanie Reagentmol/hkg/h Reagentmol/hkg/h Al.642,5017,35 Al.642,5017,35 katalizator2,901,19 katalizator2,901,19 SUMA18,54 SUMA18,54 Synteza Al.642,5017,35 Me 4 Al 2 Cl 2 80,3130,31 katalizator2,901,19 Me 2 Al 2 Cl 4 80,3136,90 chlorometan963,7548,67 SUMA67,20 SUMA67,20 Transport Me 4 Al 2 Cl 2 80,3130,31 Me 4 Al 2 Cl 2 80,3130,31 Me 2 Al 2 Cl 4 80,3136,90 Me 2 Al 2 Cl 4 80,3136,90 SUMA67,20 SUMA67,20 Krystalizacja Me 4 Al 2 Cl 2 80,3130,31 Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 Me 2 Al 2 Cl 4 80,3136,90 Me 2 Al 2 Cl 4 32,137,26 Me 2 Al 2 Cl 4 odpad 128,5030,22 SUMA67,20 SUMA67,20 Filtracja Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 Me 2 Al 2 Cl 4 32,137,26 Me 2 Al 2 Cl 4 32,137,26 Me 2 Al 2 Cl 4 odpad 128,5030,22 Me 2 Al 2 Cl 4 odpad 128,5030,22 SUMA67,20 SUMA67,20 OgrzewanieNaCl64,263,76 NaCl64,263,76 SUMA3,76 SUMA3,76 Reakcja NaCl64,263,76 Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 NaMeAlCl 3 64,2611,02 Me 2 Al 2 Cl 4 32,137,26 SUMA40,74 SUMA40,74 Destyacja Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 NaMeAlCl 3 64,2611,02 NaMeAlCl 3 64,2611,02 SUMA40,74 SUMA40,74 Redukcja Me 4 Al 2 Cl 2 160,6329,72 Me 6 Al 3 107,0915,42 Na321,267,39 Al.107,092,89 SUMA37,11 NaCl321,2618,80 SUMA37,11 Utylizacja NaMeAlCl 3 : Separacja: Reakcja, która polega na działaniu na metaliczny glin chlorkami, bromkami i jodkami metylu, w wyniku której otrzymuje się łatwo odpowiednie związki glinoorganiczne. W pierwszym etapie syntezy powstaje seskwihalogenek alkiloglinowy (równomolowa mieszanina Me 4 Al 2 Cl 2 i Me 2 Al 2 Cl 4 ). Drugim etapem jest oddestylowanie Me 4 Al 2 Cl 2 znad skompleksowanego Me 2 Al 2 Cl 4 przy pomocy NaCl. Trzecim etapem jest redukcja tego związku przy pomocy odpowiedniej ilości stopu sodu i potasu prowadząca do utworzenia trialkiloglinu. Zalety: - niski koszt substratów - mała ilość odpadów, które i tak nie są toksyczne, można je później zawrócić i wykorzystać - wysoka wydajność i selektywność - wysoka czystość otrzymanego produktu Schemat Sankeya Ogrzewanie 90 o C Al Gaz obojętny Katalizator (Me 4 AlCl 4, Me 2 Al 2 Cl 4 ) CH 3 Cl NaC l Me 2 Al 2 Cl 4 Synteza 90-120 o C Transport Krystalizacja Filtracja Reakcja Ogrzewanie 110 o C Na Redukcja Me 6 Al 2 Separacja Al NaCl NaMeAlCl 3 Destylacja 150-175 o C Gaz obojętny Me 4 Al 2 Cl 2 + Me 2 Al 2 Cl 4 NaCl woda Suszenie Al woda NaCl + Al Rozpuszczanie NaCl NaMeAlCl 3 NaOH, H 2 O Hydroliza NaClAl(OH) 3


Pobierz ppt "Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Edyta Molga, Arleta Madej, Anna Łuczak, Sylwia Dudek Opiekun grupy: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska Charakterystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google