Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Objętość molowa gazów Anna Gawza Mariusz Strecha

3 Objętość molowa gazów Porównując gazy zawsze robimy to w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia. (objętości gazów w istotny sposób zależą zarówno od ciśnienia, jak i temperatury) Warunki normalne: Temperatura (T) = 273K (0o K) Ciśnienie(p) = 1013,25 hPa = 101325 Pa Objętość gazu odmierzonego w warunkach normalnych nazywamy objętością molową gazu, jeżeli zawiera 1 mol cząsteczek lub atomów. 3

4 Objętość molowa gazów Objętość molową gazów oznaczmy symbolem: V mol Jednostką objętości molowej gazów jest: [dm 3 /mol] Objętość molowa gazów w warunkach normalnych jest równa 22,4 dm 3 V mol = 22,4 dm 3 /mol, czyli 1 mol (dowolnego gazu) zajmuje 22,4 dm 3 4

5 Prawo Avogadra Objętość 22,4 dm 3 dowolnego gazu zawiera w warunkach normalnych 6,02 ∙ 10 23 cząsteczek. (Wyjątek stanowią gazy szlachetne ponieważ nie tworzą cząsteczek, dlatego objętość 22,4 dm 3 gazu szlachetnego zawiera w warunkach normalnych 6,02 ∙ 10 23 atomów.) Równe objętości różnych gazów w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury mają jednakowe liczby cząsteczek. Znając objętość molową możemy obliczyć liczbę moli gazu, korzystając ze wzoru: n - liczba moli [mol] V - objętość gazu [dm 3 ] V mol – objętość molowa gazu czyli 22,4 dm 3 /mol 5

6 Prawo Avogadra – zadania Zadanie 1. Oblicz, ile moli cząsteczek zawiera 20 dm 3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych. a) rozwiązanie z zastosowaniem wzoru: Dane: V = 20 dm 3 V mol = 22,4 dm 3 /mol = = 0,89 mola n = ? [n = = dm 3 ∙ mol/ dm 3 = mol] Odpowiedź: 20 dm 3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych zawiera 0,89 mola cząsteczek. b) rozwiązanie z zastosowaniem proporcji: Dane: V = 20 dm 3 1 mol 22,4 dm 3 V mol = 22,4 dm 3 /mol x 20 dm 3 n = ? x = 13,4 mol Odpowiedź: 20 dm 3 gazu odmierzonego w warunkach normalnych zawiera 0,89 mola cząsteczek. 6

7 Prawo Avogadra – zadania Zadanie 2. Oblicz masę 1dm 3 gazowego chloru w warunkach normalnych. rozwiązanie z zastosowaniem proporcji Dane: V = 1dm 3 V = 22,4 dm 3 /mol 1mol 22,4dm 3 m Cl 2 = ? M Cl 2 = 71g/mol 1mol 71g 22,4dm 3 71g 1dm 3 x x = 3,17g Odpowiedź: 1dm 3 gazowego chloru w warunkach normalnych stanowi masę 3,17g. 7

8 Prawo Avogadra – zadania Zadanie 3. Oblicz, jaką objętość wyrażoną w decymetrach sześciennych zajmuje w warunkach normalnych 2,35 ∙ 10 23 cząsteczek CH 4. Dane: N = 2,35 ∙ 10 23 cząsteczek N A = 6,02 ∙ 10 23 cząsteczek /mol 1mol 6,02 ∙ 10 23 cząsteczek V mol = 22,4 dm 3 /mol 1mol 22,4 dm 3 V = ? 6,02 ∙ 10 23 cząsteczek 22,4 dm 3 2,35 ∙ 10 23 cząsteczek x x = 8,74 dm 3 Odpowiedź: 2,35 ∙ 10 23 cząsteczek CH 4 w warunkach normalnych zajmuje objętość 8,74 dm 3. 8

9 Obliczenia oparte na równaniach reakcji Obliczenia stechiometryczne – to zadania rachunkowe, których rozwiązanie opiera się na uzgodnionym równaniu reakcji. Wykorzystujemy w nich ilościową interpretację zapisu równania reakcji chemicznej. Dowolne równanie możemy w zależności od potrzeby interpretować na różne sposoby. Interpretacja molowa i interpretacja ilościowa w objętościach molowych 2H 2(g) + O 2(g) 2 H 2 O (c) Interpretacja molowa 2 mole 1 mol 2 mole Interpretacja ilościowa 44,8 dm 3 22,4 dm 3 w objętościach molowych Odpowiednią interpretację umieszczamy pod równaniem reakcji, natomiast dane z zadania nad równaniem reakcji. Musimy również pamiętać, aby posługiwać się tymi samymi jednostkami. Część danych może być podana w jednej, a część w drugiej jednostce. Trzeba jednak uważać, aby jednostki zapisane „ w tym samym pionie” były takie same. 9

10 Obliczenia oparte na równaniach reakcji – zadanie Zadanie 1. Oblicz objętość tlenu (w warunkach normalnych) potrzebną do utworzenia 100 g tlenku litu. V=? m = 100 g dane 4Li + O 2 2 Li 2 O uzgodnione równanie reakcji 22,4 dm 3 60 g ilościowa interpretacja równania M Li 2 O = 30g/mol x O 2 100g Li 2 O 22,4 dm 3 O 2 60g Li 2 O x = 37,33 dm 3 Odpowiedź: Aby otrzymać 100 g tlenku litu należy użyć 37,33 dm 3 tlenu. 10

11 Obliczenia stechiometryczne a wydajność reakcji Wydajność reakcji – to stosunek ilości produktu otrzymanej w danym procesie do oczekiwanej, maksymalnej możliwej do uzyskania ilości tego produktu, wynikającej z równania reakcji chemicznej. Wydajność oznaczmy symbolem: W Wydajności wyrażamy w: % Wydajność możemy obliczać ze wzoru: W = ∙ 100% Ilość produktu może być podawana w jednostkach masy, objętości lub w molach. Wydajność możemy obliczać z proporcji: ilość oczekiwana 100% (wynikająca z równania reakcji) ilość uzyskana x 11

12 Obliczenia stechiometryczne a wydajność reakcji – zadanie Zadanie 1. Oblicz wydajność reakcji otrzymywania CH 3 Cl, jeśli wiesz, że do reakcji użyto 28 dm 3 metanu, a otrzymano 25 dm 3 chlorometanu. Obie objętości zostały zmierzone w warunkach normalnych. 28 dm 3 x CH 4 + Cl 2 CH 3 Cl + HCl 22,4 dm 3 22,4 dm 3 Zastosowanie proporcji: 28 dm 3 100 % 25 dm 3 x x = 89,3% Odpowiedź: Wydajność reakcji otrzymania chlorometanu wynosi 89,3%. 12

13 Obliczenia stechiometryczne a gęstość roztworu Możemy wykorzystać objętość molową do obliczania gęstości dowolnego gazu w warunkach normalnych. Gęstość wyrażamy wzorem: D – gęstość gazu [g/ dm 3 ] M – masa molowa gazu [g/mol] Vmol – objętość molowa gazów [dm 3 /mol ], czyli 22,4 dm 3 /mol 13

14 Źródła: Kosztołowicz P., Powtórka przed maturą – CHEMIA – zadania, zakres rozszerzony, Pazdro Krzysztof Oficyna Edukacyjna, Warszawa 2013 Hejwowska St., Marcinkowski R., Staluszka J., Chemia 1 i 2 – zbiór zadań, OPERON, Rumia 2002 14

15


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google