Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw."— Zapis prezentacji:

1 Procedura przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw

2 Przesłuchanie małoletnich Perspektywa prawna – czynność procesowa polegająca na odebraniu od świadka zeznań Perspektywa psychologiczna – szczególna forma komunikacji interpersonalnej

3 Przesłuchanie małoletnich Pozyskanie wartościowego materiału dowodowego od dziecka świadka Unikanie wtórnej wiktymizacji dziecka uczestniczącego w procedurach karnych Kierowanie się dobrem dziecka

4 Pojęcie zeznania Wypowiedź/relacja: Rejestrowana Ukierunkowana na określone treści Obwarowana obowiązkiem mówienia prawdy

5 Małoletni świadek Osoba, która nie ukończyła 18 lat Osoba pokrzywdzona przestępstwem lub świadek przestępstwa

6 Przyjazne przesłuchanie dzieci Zaplanowane Prowadzone w przyjaznym pokoju przesłuchań Realizowane przez przygotowane do tego osoby (sędziego i biegłego psychologa) Prowadzone zgodnie ze standardami wynikającymi z przepisów kpk z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy z dzieckiem

7 Przepisy regulujące przyjazne przesłuchanie Art.185 a i 185 b kpk Art. 185 d kpk Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie art. 185 a-c kpk

8 Przyjazne Pokoje Przesłuchań Zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa Sprzyjają otwartości wypowiedzi Warunkują mobilizację procesów poznawczych Pozwalają na rejestrowanie czynności za pomocą sprzętu audiowizualnego

9 Przyjazny Pokój Przesłuchań

10

11

12 Obowiązki dziecka świadka Stawiennictwo na przesłuchanie Udzielenie odpowiedzi na pytania Mówienie prawdy

13 Prawa dziecka świadka Do składania zeznań w trybie art. 185 a,b,c, kpk Do odmowy składania zeznań Do odmowy odpowiedzi na pytania obciążające świadka lub bliską mu osobę Do powiedzenia wszystkiego, co ważne z jego perspektywy, co pamięta Do składania zeznań zgodnie z własnymi możliwościami rozwojowymi Do niezrozumienia pytań Do informacji, przygotowania do przesłuchania

14 Rola biegłego psychologa Wspiera dziecko podczas przesłuchania Pomaga sędziemu formułować pytania, rozumieć dziecko i jego wypowiedzi pod kątem ich wartości dowodowej Przeprowadza badanie dziecka stanowiące uzupełnienie materiału uzyskanego w toku przesłuchania Wydaje opinię sądowo-psychologiczną

15 Przebieg przesłuchania Poznanie przez dziecko miejsca przesłuchania i osób prowadzących czynność Wyjaśnienie dziecku sytuacji przesłuchania oraz obowiązków i praw dziecka, stosownie do jego możliwości rozwojowych Nawiązanie kontaktu z dzieckiem Swobodna relacja dziecka przedmiotowego zdarzenia/zdarzeń Odpowiedzi na pytania sędziego i psychologa oraz innych osób uprawnionych do zadawania pytań Podziękowanie dziecku, rozmowa na tematy neutrale, odpowiedzi na pytania dziecka


Pobierz ppt "Procedura przesłuchania małoletnich ofiar i świadków przestępstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google