Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013 roku

2 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Procedury przesłuchań małoletnich świadków/pokrzywdzonych przestępstwem, zawarte w Kodeksie postępowania karnego Zasada jednorazowego przesłuchania świadka

3 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Art. 185a § 1 kpk W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz chyba że: -wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, -zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego.

4 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Art. 185a § 2 kpk Przesłuchanie przeprowadza sąd na posiedzeniu z udziałem biegłego psychologa. Prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego mają prawo wziąć udział w przesłuchaniu. Osoba wymieniona w art. 51 § 2 ma prawo również być obecna przy przesłuchaniu, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego.

5 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Art. 185b § 1 kpk Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego, jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

6 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Reprezentacja małoletniego świadka adwokat – anioł ?

7 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Art. 147 § 2 kpk Jeżeli względy techniczne nie stoją na przeszkodzie: 2) przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a, oraz świadka, o którym mowa w art. 185b, utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk.

8 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego w zakresie przesłuchań małoletnich świadków Podniesienie wieku świadka do 18 latPodniesienie wieku świadka do 18 lat Rozszerzenie kategorii przestępstw o rozdział XXIII (handel ludźmi)Rozszerzenie kategorii przestępstw o rozdział XXIII (handel ludźmi) Obowiązkowe ustanowienie obrońcyObowiązkowe ustanowienie obrońcy Obowiązkowa rejestracja przesłuchaniaObowiązkowa rejestracja przesłuchania Włączenie do procedury ofiar przestępstw seksualnychWłączenie do procedury ofiar przestępstw seksualnych

9 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Art. 185d § 1 Przesłuchania w trybie określonym w art. 185a-185c przeprowadza się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach w siedzibie sądu lub poza jego siedzibą.

10 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie § 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przygotowania przesłuchania w trybie, o którym mowa w § 1, oraz warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone do przeprowadzania takich przesłuchań, w tym ich wyposażenie techniczne, mając na względzie konieczność zapewnienia swobody wypowiedzi i poczucia bezpieczeństwa osób przesłuchiwanych.

11 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie. Liczba przesłuchań małoletnich świadków w trybie art. 185a i 185b kpk rokart. 185a kpkart. 185b kpk 20074972- 20085802- 20095522- 20105283- 20115065936 201254261162 Na 6 588 przesłuchań małoletnich świadków doszło do: 67 przesłuchań z uwagi na wyjście na jaw istotnych okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania. 33 przesłuchań wobec żądania oskarżonego, który nie miał obrońcy podczas pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego

12 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje w ramach : Kampanii: „Dziecko – świadek szczególnej troski”; Koalicji na Rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci (wypracowała standardy, jakim powinny odpowiadać przyjazne pokoje przesłuchań); Certyfikacji przyjaznych pokoi przesłuchań; Rady Ekspertów ds. Ochrony Dzieci – Ofiar Przestępstw (opracowała standardy przesłuchiwania małoletnich świadków w trybie art. 185 a i 185 b kpk; Corocznej konferencji poświęconej ochronie praw dzieci. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – ochrona ofiar - dzieci

13 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Kampania „Dziecko – świadek szczególnej troski” Pierwszy etap kampanii (2004 r.): „Wysoki Sądzie, boję się” Podstawowym założeniem kampanii było zwiększenie wrażliwości profesjonalistów mających kontakt z dzieckiem – ofiarą przestępstw (sędziów, prokuratorów, policjantów, psychologów - biegłych sądowych) na specyficzną sytuację dziecka w postępowaniu karnym oraz podniesienie ich kompetencji związanych z przesłuchiwaniem dziecka.

14 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Drugi etap (2007 r) „Wysoki Sądzie, mam prawo się nie bać” Podczas tego etapu kampanii położono nacisk na przygotowanie dziecka do wystąpienia w roli świadka oraz podnoszeniu standardów istniejących już przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci i zachęcaniu do tworzenia nowych. Kampania „Dziecko – świadek szczególnej troski”

15 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Kampania „Dziecko – świadek szczególnej troski” Trzeci etap (2010 r.) Hasło: „Będę przeSŁUCHANY/A” miało na celu podkreślenie podmiotowości dziecka i jego prawa do szczególnej ochrony w trakcie uczestniczenia w procedurach karnych. Położono nacisk na sposób prowadzenia przesłuchania oraz promowano Kartę Praw Dziecka Świadka/Ofiary Przestępstwa.

16 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Standardy przesłuchań małoletnich świadków Standardy przyjaznych pokoi przesłuchań (opr. koalicja) Rekomendacje MS i FDN z 2007 i 2013 roku dotyczące wyposażenia pokoi i sprzętu umożliwiającego nagrywanie przesłuchań Rekomendacje MS i FDN z 2007 i 2013 roku dotyczące wyposażenia pokoi i sprzętu umożliwiającego nagrywanie przesłuchań Standardy przesłuchań w trybie art. 185a i 185b kpk (opr. Rada ekspertów) Rekomendacje MS i FDN z 2010 roku dotyczące procedur przesłuchań małoletnich świadków.

17 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Przyjazny pokój przesłuchań

18 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Pokój techniczny

19 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Standardy a Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Standardy dotyczące pomieszczeń jak i samego przesłuchania został uwzględnione w projekcie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania w trybie określonym w art. 185a-185c kodeksu postępowania karnego

20 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie Certyfikacja pokoi przesłuchań Zgłoszenie pokoju do procedury certyfikacjiZgłoszenie pokoju do procedury certyfikacji Wizytacja prawnika i psychologaWizytacja prawnika i psychologa Ocena ankietOcena ankiet List gratulacyjnyList gratulacyjny Uroczyste wręczenie certyfikatuUroczyste wręczenie certyfikatu

21 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie

22 Certyfikowane przyjazne pokoje przesłuchań

23 Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie.

24

25 Dziękuję za uwagę Andrzej Augustyniak Wydział ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwo Sprawiedliwości Al.. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa telefon: (022) 23-90-653 e-mail: aaugustyniak@ms.gov.pl


Pobierz ppt "Pomoc dzieciom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka 18 listopada 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google