Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy substancje można przetwarzać? - Zjawiska fizyczne a przemiany chemiczne - Reakcja chemiczna - Reagenty reakcji (substraty i produkty )

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy substancje można przetwarzać? - Zjawiska fizyczne a przemiany chemiczne - Reakcja chemiczna - Reagenty reakcji (substraty i produkty )"— Zapis prezentacji:

1 Czy substancje można przetwarzać? - Zjawiska fizyczne a przemiany chemiczne - Reakcja chemiczna - Reagenty reakcji (substraty i produkty )

2 Przemiana fizyczna (zjawisko fizyczne)  Przemiana fizyczna – to taka przemiana, która nie prowadzi do zmiany dotychczasowych właściwości chemicznych substancji,  ulegają zmianie dotychczasowe właściwości fizyczne substancji,  pierwotne właściwości fizyczne substancji można przywrócić metodami fizycznymi,  przykłady: rozpuszczanie - krystalizacja, rozdrobnienie – scalanie, topnienie - krzepnięcie, sublimacja - resublimacja, parowanie - skraplanie

3 Przemiany chemiczne (reakcje chemiczne)  Przemiana chemiczna – to taka przemiana, która prowadzi do zmiany dotychczasowych właściwości chemicznych i fizycznych substancji,  powstają substancje o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych,  pierwotne właściwości chemiczne i fizyczne substancji można przywrócić wyłącznie metodami chemicznymi,  każdej przemianie chemicznej towarzyszy wymiana energii (na sposób ciepła, światła, pracy, dźwięku) miedzy substancjami występującymi w tej przemianie  przykłady: spalanie: gazu ziemnego, węgla, benzyny, trawienie pokarmu, oddychanie, fotosynteza, fermentacja mleka, jełczenie masła, korozja metali.

4 Doświadczenie (reakcja siarki z żelazem)  Mieszania: siarka (proszek) + żelazo (opiłki)  mieszaninę rozdzielić na dwie próbki  próba 1: ogrzewać nad płomieniem palnika  Próba 2: bez ogrzewania (magnes)  Obserwacje: próba 1: powstaje substancja barwy czarnej, produkty nie są przyciągane przez magnes próbka 2: składniki mieszaniny można rozdzielić magnesem  Wnioski: Między siarką i żelazem pod wpływem ogrzewania zaszła reakcja chemiczna, produktem reakcji jest substancja o odmiennych właściwościach – siarczek żelaza(II) FeS

5  Równanie reakcji chemicznej – umowny zapis przemiany chemicznej +  Siarka łączy się z żelazem i powstaje siarczek żelaza(II)  Strzałka – oznacza kierunek reakcji chemicznej  Temp. – oznacza warunki przebiegu reakcji chemicznej Równanie reakcji chemicznej (opis przemiany chemicznej) siarka siarczek żelaza(II) żelazo produkty substraty reagenty temp.

6  Równanie reakcji chemicznej – umowny zapis przemiany chemicznej +  Cukier ulega rozkładowi i powstaje woda i węgiel  Substraty – substancje ulegające przemianie chemicznej  Produkty – substancje powstające w wyniku reakcji chem. Równanie reakcji chemicznej (opis przemiany chemicznej) cukier woda węgiel produkty substrat reagenty temp.

7 Substancje proste i złożone (związki chemiczne) Związki chemiczne – substancje złożone zbudowane (zawierające w swoim składzie) przynajmniej z dwóch różnych substancji prostych, mają one stały skład i charakterystyczne właściwości fizyczne i chemiczne Substancje  Proste (pierwiastki)  metale Fe, Ag, Au, Ca, Mg, Cu, Al, Na, Pt  niemetale H 2, O 2, F 2, Cl 2, I 2, S, N 2, Si, C, He, Ne  Złożone  związki chemiczne: H 2 O CO 2 FeS, NaCl, HCl H 2 SO 4 CaCO 3


Pobierz ppt "Czy substancje można przetwarzać? - Zjawiska fizyczne a przemiany chemiczne - Reakcja chemiczna - Reagenty reakcji (substraty i produkty )"

Podobne prezentacje


Reklamy Google