Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki -Budowa tlenków i nazewnictwo, -Otrzymywanie tlenków, -Właściwości fizyczne tlenków, -Właściwości chemiczne tlenków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki -Budowa tlenków i nazewnictwo, -Otrzymywanie tlenków, -Właściwości fizyczne tlenków, -Właściwości chemiczne tlenków."— Zapis prezentacji:

1 Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki -Budowa tlenków i nazewnictwo, -Otrzymywanie tlenków, -Właściwości fizyczne tlenków, -Właściwości chemiczne tlenków

2 Tlenki – budowa i nazewnictwo Tlenki – dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami z wyjątkiem fluoru o ogólnym wzorze: E 2 O m, gdzie 2 to wartościowość (stopień utlenienia tlenu), m wartościowość (stopień utlenienia pierwiastka), jeżeli m = 2 to ogólny wzór tlenku przyjmuje postać EO Nazwy systematyczne w systemie Stocka: jeżeli dany pierwiastek występuje w tlenkach na różnych wartościowościach (stopniach utlenienia), to w nazwie należy podać wartościowość – stopień utlenienia: - Na 2 O – tlenek sodu, - CaO – tlenek wapnia, - Al 2 O 3 – tlenek glinu

3 Tlenki – budowa i nazewnictwo cd Nazewnictwo tlenków cd: - N 2 O – tlenek azotu(I) - NO – tlenek azotu(II) - N 2 O 3 – tlenek azotu(III) - NO 2 (N 2 O 4 ) – tlenek azotu(IV) - N 2 O 5 – tlenek azotu(V) Nazewnictwo tlenków mieszanych (pierwiastki w cząsteczce występują na różnych stopniach utlenienia (na różnych wartościowościach) - Fe 3 O 4 [FeOFe 2 O 3 ] – tlenek żelaza(II) dwużelaza(III) - Pb 3 O 4 [(PbO) 2 PbO 2 ] – tlenek dwuołowiu(II) ołowiu(IV)

4 Tlenki – budowa i nazewnictwo cd Tlenki grupy 1 u.o.p. chem. E 2 O Tlenki grupy 2 u.o.p. chem. EO Nadtlenki – tlen przyjmuje wartościowość I (stopień utl. –I) Ponadtlenki – tlen przyjmuje wartościowość 1/2 (stopień utl. -1/2) Li 2 O – tlenek litu Na 2 O – tlenek sodu K 2 O – tlenek potasu BeO – tlenek berylu MgO – tlenek magnezu CaO – tlenek wapnia H 2 O 2 – nadtlenek wodoru Na 2 O 2 – nadtlenek sodu BaO 2 – nadtlenek baru (wiązanie między atomami tlenu – mostek tlenowy) tworzą litowce z wyjątkiem litu KO 2 – ponadtlenek potasu, RbO 2 – ponadtlenek rubidu CsO 2 – ponadtlenek cezu Li – O – LiBe = O H – O – O – H O – O \ / Ba K – O – O* * wolny elektron (jon O 2 - )

5 Otrzymywanie tlenków Synteza z pierwiastków (reakcje spalania) 2H 2 + O 2  2H 2 O 2Mg + O 2  2MgO 2C +O 2  2CO C + O 2  CO 2 S + O 2  SO 2 4Al + 3O 2  2Al 2 O 3 4P + 3O 2  2P 2 O 3 (P 4 O 6 ) 4P + 5O 2  2P 2 O 5 (P 4 O 10 ) Utlenianie tlenków 2SO 2 + O 2  2SO 3 (w obecności katalizatora V 2 O 5 ) 2CO + O 2  2CO 2 2NO + O 2  2NO 2 (N 2 O 4 ) (w obecności katalizatora Pt)

6 Otrzymywanie tlenków cd Spalanie niektórych związków nieorganicznych 2H 2 S + 3O 2  2H 2 O + 2SO 2 4NH 3 + 5O 2  4NO + 6H 2 O 4FeS 2 + 11O 2  2Fe 2 O 3 + 8SO 2 Spalanie związków organicznych CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2  6CO 2 + 6H 2 O Termiczny rozkład soli niektórych kwasów tlenowych oraz niektórych wodorotlenków MgCO 3  MgO + CO 2 Cu(OH) 2  CuO + H 2 O

7 Właściwości fizyczne tlenków Tlenki metali: większość tlenków metali jest związkami jonowymi, sieć krystaliczna zawiera kationy metali i aniony tlenkowe O 2-, w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny, nie rozpuszczają się wodzie z wyjątkiem tlenków litowców i wapniowców, które reagują z wodą gwałtownie dając wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie – zasady (wodorotlenek wapniowa rozpuszcza się stosunkowo słabo, jednak jest silną zasadą) tlenki metali ciężkich są barwne: F 2 O 3 – brunatnordzawy, HgO – czerwony, Cr 2 O 3 – zielony, CuO – czarny, TiO 2, ZnO, MgO – białe, PbO – żółty odm. rombowa lub czerwony odm tetragonalna

8 Właściwości fizyczne tlenków cd Tlenki niemetali: związki kowalencyjne lub związki o wiązaniach kowalencyjnych spolaryzowanych stan skupienia (warunki standardowe): - gazy (CO, CO 2, N 2 O 4, NO, ClO 2, N 2 O, SO 2, ); - ciecze (H 2 O, N 2 O 3, Cl 2 O 6 ); - ciała stałe (N 2 O 5, SO 3, SiO 2, P 4 O 10 ), tlenki zestalone tworzą kryształy cząsteczkowe (molekularne) o niewielkiej twardości i niskich temp. topnienia.

9 Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny Tlenki ze względu na właściwości chemiczne dzieli się na 4 grupy: Kwasowe (reagują z zasadami a w reakcji z wodą dają kwasy), Zasadowe (reagują z kwasami a w reakcji z wodą dają zasady), Amfoteryczne ( reagują z kwasami i silnymi zasadami), Obojętne (nie reagują z kwasami ani zasadami i wodą, mogą rozpuszczać się w wodzie na zasadzie rozpuszczalności fizycznej)

10 Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny cd Tlenki reagujące z wodą Tlenki kwasoweTlenki zasadoweTlenki amfoteryczne Niemetali: SO 2, NO 2, P 3 O 6, P 4 O 10, CO 2, N 2 O 3, N 2 O 3, SO 3, ClO 2, Cl 2 O 6 Metali :litowców Me 2 O i berylowców MeO Półmetali : As 2 O 3 Metali: CrO 3, Mn 2 O 7 Metali: V 2 O 5 Tlenki niereagujące z wodą Tlenki amfoteryczne Tlenki zasadoweTlenki kwasoweTlenki obojętne Metali: BeO, ZnO, Al 2 O 3, Cr 2 O 3, MnO 2, Metali: CuO, NiO, Bi 2 O 3 Metali: MnO 3 CO, NO, N 2 O, SiO Półmetali: GeO 2 Niemetali: SiO 2

11 Tlenki zasadowe Reakcje z wodą: Li 2 O + H 2 O  2LiOH N 2 O 2 + 2H 2 O  2NaOH + H 2 O 2 CaO + H 2 O  Ca(OH) 2 Reakcje z kwasami: CuO + 2HCl  CuCl 2 + H 2 O 3CaO + H 3 PO 4  Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3H 2 O K 2 O + H 2 CO 3  K 2 CO 3 + H 2 O CrO + H 2 SO 4  CrSO 4 + H 2 O MnO + 2HNO 3  Mn(NO 3 ) 2 + 2H 2 O

12 Tlenki kwasowe Reakcje z wodą N 2 O 3 + H 2 O  2HNO 2 N 2 O 5 + H 2 O  2HNO 3 N 2 O 4 + H 2 O  HNO 2 + HNO 3 SO 2 + H 2 O  H 2 SO 3 SO 3 + H 2 O  H 2 SO 4 P 4 O1 0 + 6H 2 O  4H 3 PO 4 Mn 2 O 7 + H 2 O  2HMnO 4 CrO 3 + H 2 O  H 2 CrO 4 Reakcje z zasadami Ca(OH) 2 + CO 2  CaCO 3 + H 2 O 2NaOH + ClO 2  NaClO + NaClO 2 + H 2 O 2KOH + Cl 2 O 6  KClO 3 + KClO 4 + H 2 O 2NaOH + SiO 2  Na 2 SiO 3 + H 2 O

13 Tlenki amfoteryczne Reakcje z silnymi zasadami Al 2 O 3 + 2NaOH + 3H 2 O  2[Al(OH) 4 ] - + 2Na + Al 2 O 3 + 6NaOH + 3H 2 O  2[Al(OH) 6 ] 3- + 6Na + ZnO + KOH + H 2 O  [Zn(OH) 3 ] - + K + ZnO + 2KOH + H 2 O  [Zn(OH) 4 ] 2- + 2K + Reakcje z kwasami Al 2 O 3 + 6HCl  2AlCl 3 + 3H 2 O ZnO + H 2 SO 4  ZnSO 4 + H 2 O


Pobierz ppt "Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki -Budowa tlenków i nazewnictwo, -Otrzymywanie tlenków, -Właściwości fizyczne tlenków, -Właściwości chemiczne tlenków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google