Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki"— Zapis prezentacji:

1 Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki
Budowa tlenków i nazewnictwo, Otrzymywanie tlenków, Właściwości fizyczne tlenków, Właściwości chemiczne tlenków

2 Tlenki – budowa i nazewnictwo
Tlenki – dwuskładnikowe związki tlenu z innymi pierwiastkami z wyjątkiem fluoru o ogólnym wzorze: E2Om, gdzie 2 to wartościowość (stopień utlenienia tlenu), m wartościowość (stopień utlenienia pierwiastka), jeżeli m = 2 to ogólny wzór tlenku przyjmuje postać EO Nazwy systematyczne w systemie Stocka: jeżeli dany pierwiastek występuje w tlenkach na różnych wartościowościach (stopniach utlenienia), to w nazwie należy podać wartościowość – stopień utlenienia: - Na2O – tlenek sodu, - CaO – tlenek wapnia, - Al2O3 – tlenek glinu

3 Tlenki – budowa i nazewnictwo cd
Nazewnictwo tlenków cd: - N2O – tlenek azotu(I) - NO – tlenek azotu(II) - N2O3 – tlenek azotu(III) - NO2 (N2O4) – tlenek azotu(IV) - N2O5 – tlenek azotu(V) Nazewnictwo tlenków mieszanych (pierwiastki w cząsteczce występują na różnych stopniach utlenienia (na różnych wartościowościach) - Fe3O4 [FeOFe2O3] – tlenek żelaza(II) dwużelaza(III) - Pb3O4 [(PbO)2PbO2] – tlenek dwuołowiu(II) ołowiu(IV)

4 Tlenki – budowa i nazewnictwo cd
Tlenki grupy 1 u.o.p. chem. E2O Tlenki grupy 2 u.o.p. chem. EO Nadtlenki – tlen przyjmuje wartościowość I (stopień utl. –I) Ponadtlenki – tlen przyjmuje wartościowość 1/2 (stopień utl. -1/2) Li2O – tlenek litu Na2O – tlenek sodu K2O – tlenek potasu BeO – tlenek berylu MgO – tlenek magnezu CaO – tlenek wapnia H2O2 – nadtlenek wodoru Na2O2 – nadtlenek sodu BaO2 – nadtlenek baru (wiązanie między atomami tlenu – mostek tlenowy) tworzą litowce z wyjątkiem litu KO2 – ponadtlenek potasu, RbO2 – ponadtlenek rubidu CsO2 – ponadtlenek cezu Li – O – Li Be = O H – O – O – H O – O \ / Ba K – O – O* * wolny elektron (jon O2-)

5 Otrzymywanie tlenków Synteza z pierwiastków (reakcje spalania)
2H2 + O2  2H2O 2Mg + O2 2MgO 2C +O2  2CO C + O2  CO2 S + O2  SO2 4Al + 3O2  2Al2O3 4P + 3O2  2P2O3 (P4O6) 4P + 5O2  2P2O5 (P4O10) Utlenianie tlenków 2SO2 + O2  2SO3 (w obecności katalizatora V2O5) 2CO + O2  2CO2 2NO + O2  2NO2 (N2O4) (w obecności katalizatora Pt)

6 Otrzymywanie tlenków cd
Spalanie niektórych związków nieorganicznych 2H2S + 3O2  2H2O + 2SO2 4NH3 + 5O2  4NO + 6H2O 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2 Spalanie związków organicznych CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O Termiczny rozkład soli niektórych kwasów tlenowych oraz niektórych wodorotlenków MgCO3  MgO + CO2 Cu(OH)2  CuO + H2O

7 Właściwości fizyczne tlenków
Tlenki metali: większość tlenków metali jest związkami jonowymi, sieć krystaliczna zawiera kationy metali i aniony tlenkowe O2-, w stanie stopionym przewodzą prąd elektryczny, nie rozpuszczają się wodzie z wyjątkiem tlenków litowców i wapniowców, które reagują z wodą gwałtownie dając wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie – zasady (wodorotlenek wapniowa rozpuszcza się stosunkowo słabo, jednak jest silną zasadą) tlenki metali ciężkich są barwne: F2O3 – brunatnordzawy, HgO – czerwony, Cr2O3 – zielony, CuO – czarny, TiO2, ZnO, MgO – białe, PbO – żółty odm. rombowa lub czerwony odm tetragonalna

8 Właściwości fizyczne tlenków cd
Tlenki niemetali: związki kowalencyjne lub związki o wiązaniach kowalencyjnych spolaryzowanych stan skupienia (warunki standardowe): - gazy (CO, CO2, N2O4, NO, ClO2, N2O, SO2, ); - ciecze (H2O, N2O3, Cl2O6); - ciała stałe (N2O5, SO3, SiO2, P4O10), tlenki zestalone tworzą kryształy cząsteczkowe (molekularne) o niewielkiej twardości i niskich temp. topnienia.

9 Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny
Tlenki ze względu na właściwości chemiczne dzieli się na 4 grupy: Kwasowe (reagują z zasadami a w reakcji z wodą dają kwasy), Zasadowe (reagują z kwasami a w reakcji z wodą dają zasady), Amfoteryczne ( reagują z kwasami i silnymi zasadami), Obojętne (nie reagują z kwasami ani zasadami i wodą, mogą rozpuszczać się w wodzie na zasadzie rozpuszczalności fizycznej)

10 Podział tlenków ze względu na charakter chemiczny cd
Tlenki reagujące z wodą Tlenki kwasowe Tlenki zasadowe Tlenki amfoteryczne Niemetali: SO2, NO2, P3O6, P4O10, CO2, N2O3, N2O3, SO3, ClO2, Cl2O6 Metali :litowców Me2O i berylowców MeO Półmetali : As2O3 Metali: CrO3, Mn2O7 Metali: V2O5 Tlenki niereagujące z wodą Tlenki obojętne Metali: BeO, ZnO, Al2O3, Cr2O3, MnO2, Metali: CuO, NiO, Bi2O3 Metali: MnO3 CO, NO, N2O, SiO Półmetali: GeO2 Niemetali: SiO2

11 Tlenki zasadowe Reakcje z wodą: Li2O + H2O  2LiOH
N2O2 + 2H2O  2NaOH + H2O2 CaO + H2O  Ca(OH)2 Reakcje z kwasami: CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O 3CaO + H3PO4  Ca3(PO4)2 + 3H2O K2O + H2CO3  K2CO3 + H2O CrO + H2SO4  CrSO4 + H2O MnO + 2HNO3  Mn(NO3)2 + 2H2O

12 Tlenki kwasowe Reakcje z wodą N2O3 + H2O  2HNO2 N2O5 + H2O  2HNO3
N2O4 + H2O  HNO2 + HNO3 SO2 + H2O  H2SO SO3 + H2O  H2SO4 P4O10 + 6H2O  4H3PO4 Mn2O7 + H2O  2HMnO CrO3 + H2O  H2CrO4 Reakcje z zasadami Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 2NaOH + ClO2  NaClO + NaClO2 + H2O 2KOH + Cl2O6  KClO3 + KClO4 + H2O 2NaOH + SiO2  Na2SiO3 + H2O

13 Tlenki amfoteryczne Reakcje z silnymi zasadami
Al2O3 + 2NaOH + 3H2O  2[Al(OH)4]- + 2Na+ Al2O3 + 6NaOH + 3H2O  2[Al(OH)6]3- + 6Na+ ZnO + KOH + H2O  [Zn(OH)3]- + K+ ZnO + 2KOH + H2O  [Zn(OH)4]2- + 2K+ Reakcje z kwasami Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O ZnO + H2SO4  ZnSO4 + H2O


Pobierz ppt "Tlenki, nadtlenki, ponadtlenki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google