Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(m: wartościowość – stopień utlenienia metalu, n: liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu Me + HnR MeR + 1/2· nH2 2 K + 2 HCl 2 KCl + H2 2K + 2H + + 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(m: wartościowość – stopień utlenienia metalu, n: liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu Me + HnR MeR + 1/2· nH2 2 K + 2 HCl 2 KCl + H2 2K + 2H + + 2."— Zapis prezentacji:

1

2 (m: wartościowość – stopień utlenienia metalu, n: liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu Me + HnR MeR + 1/2· nH2 2 K + 2 HCl 2 KCl + H2 2K + 2H + + 2 Cl - 2 K + + 2 Cl - + H2 (zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych w wodzie) Ca + H2S CaS + H2 Ca + 2H + + S 2- CaS + H2 (zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych w wodzie) Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 Zn + 2H + + SO4 2- Zn 2+ + SO4 2- + H2 (zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych w wodzie) 2 Al + 2 H3PO4 2 AlPO4 + 3 H2 2 Al + 6 H + + 2 PO4 3- 2 AlPO4 + 3 H2 (zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych w wodzie)

3 nMe + mHnR MenRm + 1/2· n·mH2 2 Na +H2S Na2S + H2 2K + 2H + + S 2- 2 Na + + S 2- + H2 ( zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych w wodzie) Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 Mg + 2H + + 2 Cl - Mg 2+ + 2 Cl - + H2 (zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych w wodzie) 2 Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2 2Al + 6H + + 3 SO4 2- 2 Al 3+ + 3 SO4 2- + 6H2 ( zapis jonowy dla soli rozpuszczalnej w wodzie) 3 Ca + 2 H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3 H2 3Ca + 6 H + + 2 PO4 3- Ca 3 ( PO4)2 + 3 H2 (zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych w wodzie) nMe + mHnR MenRm + 1/2· n·mH2 2 Na +H2S Na2S + H2 2K + 2H + + S 2- 2 Na + + S 2- + H2 ( zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych w wodzie) Mg + 2 HCl MgCl2 + H2 Mg + 2H + + 2 Cl - Mg 2+ + 2 Cl - + H2 (zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych w wodzie) 2 Al + 3 H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2 2Al + 6H + + 3 SO4 2- 2 Al 3+ + 3 SO4 2- + 6H2 ( zapis jonowy dla soli rozpuszczalnej w wodzie) 3 Ca + 2 H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3 H2 3Ca + 6 H + + 2 PO4 3- Ca 3 ( PO4)2 + 3 H2 (zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych w wodzie)

4 Cu + 2 H2SO4(stęż) CuSO4 + SO2 + 2 H2O 3 Ag + 4 HNO3(rozc) 3 AgNO3 + NO + 2 H2O Hg + 4 HNO3(stęż) Hg(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O Szczególne przypadki: Żelazo w stężonym H2SO4 a glin w stężonym HNO3 ulegają pasywacji, powstające tlenki tych metali nie reagują z tymi kwasami. 4 Zn + 10 HNO3 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O Cu + 2 H2SO4(stęż) CuSO4 + SO2 + 2 H2O 3 Ag + 4 HNO3(rozc) 3 AgNO3 + NO + 2 H2O Hg + 4 HNO3(stęż) Hg(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O Szczególne przypadki: Żelazo w stężonym H2SO4 a glin w stężonym HNO3 ulegają pasywacji, powstające tlenki tych metali nie reagują z tymi kwasami. 4 Zn + 10 HNO3 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

5 Me(OH)m + HnR MeR + nH2O KOH + HBr KBr + H2O ; zapis cząsteczkowy K + + OH - + H + + Br - K + + Br - + H2O ; zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2 H2O ; zapis cząsteczkowy dla soli nierozpuszczalnych Ca 2+ + 2 OH - + 2 H + + SO4 2- CaSO4 + 2 H2O; zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych Al(OH)3 + H3PO4 AlPO4 + 3 H2O; zapis cząsteczkowy Al(OH)3 + 3 H + + PO4 3- AlPO4 + 3 H2O; zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych Me(OH)m + HnR MeR + nH2O KOH + HBr KBr + H2O ; zapis cząsteczkowy K + + OH - + H + + Br - K + + Br - + H2O ; zapis jonowy dla soli rozpuszczalnych Ca(OH)2 + H2SO4 CaSO4 + 2 H2O ; zapis cząsteczkowy dla soli nierozpuszczalnych Ca 2+ + 2 OH - + 2 H + + SO4 2- CaSO4 + 2 H2O; zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych Al(OH)3 + H3PO4 AlPO4 + 3 H2O; zapis cząsteczkowy Al(OH)3 + 3 H + + PO4 3- AlPO4 + 3 H2O; zapis jonowy dla soli nierozpuszczalnych

6 nMe(OH)m + mHnR MenRm + n·mH2O 2 LiOH + H2SO3 Li2SO3 + 2 H2O 2 Li + 2 H + + SO3 2- 2 Li + + SO3 2- + 2 H2O 2 Fe(OH)3 + 3 H2SO4 Fe2(SO4)3 + 6H2O 2Fe(OH) 3 + 6H + + 3 SO4 2- 2 Fe 3+ + 3 SO4 2- + 6H2O 2NH 3 ·H 2O + H2CO3 (NH4)2 CO3 + 2H 2 O 2NH 4 + + 2 OH - + 2 H + + CO3 2- 2 NH4 + + CO3 2- + 2 H2O 3Ba(OH) 2 + 2 H3PO4 Ba3(PO4)2 + 6H2O 3Ba 2+ + 6OH - + 6H + + 2PO 4 3- Ba3(PO4)2 + 6H2O

7 m = n : Me2Om + HnR MeR + mH2O CaO(s) + H2SO4 CaSO4 + H2O CaO(s) + 2 H + + SO4 2- CaSO4 + 2 H2O Na2O(s) + 2 HCl 2NaCl + H2O Na2O(s) + 2H + + 2 Cl - 2 Na + + 2 Cl - + H2O Fe2O3(s) + 2 H3PO4 3 FePO4 + 3 H2O Fe2O3(s) + 6H + + 2PO 4 3- FePO4 + 3 H2O m n : nMe2Om + mHnR MenRm +n· mH2O 3 K2O(s) + 2 H3PO4 2 K3PO4 + 3 H2O 3 K2O(s) 6H + + 2PO 4 3- 6K + 2PO 4 3- + 3 H2O

8 Uwaga – w zapisie równania należy przyjąć umownie, że zachodzi reakcja między wodorotlenkiem metalu i kwasem, który powstaje z tlenku kwasowego (bezwodnik kwasowy) z tym, że nie powstaje woda CaO + CO2 CaCO3 6K2O + P4O10 4 K3PO4 Na2O + SO2 Na2SO3 Są to typowe reakcje syntezy (łączenia się)

9 W zapisie równań reakcji chemicznych stosuje się te same reguły co w metodzie: zasada + kwas sól + woda Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O 2 KOH + N2O5 2 KNO3 + H2O 12 NaOH + P4O10 4 Na3PO4 + 6H2O 4 LiOH + N2O4 2 NaNO3 + 2 NaNO2 + 2 H2O 2 RbOH + ClO2 RbClO3 + RbClO2 + H2O W zapisie równań reakcji chemicznych stosuje się te same reguły co w metodzie: zasada + kwas sól + woda Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O 2 KOH + N2O5 2 KNO3 + H2O 12 NaOH + P4O10 4 Na3PO4 + 6H2O 4 LiOH + N2O4 2 NaNO3 + 2 NaNO2 + 2 H2O 2 RbOH + ClO2 RbClO3 + RbClO2 + H2O

10 n = m : Me + E MeR n m : nMe + mE MenRm Uwaga – w tej metodzie stosuje się te same reguły jak w przypadku: metal + kwas beztlenowy z tym, że nie powstaje wodór Cu + S CuS (temp) 2 Na + Cl2 2 NaCl Zn + I2 ZnI2 (kat. H2O) 2Al + 3 F2 2AlF3 2 Fe + 3 S F2S3 (temp)

11 Metoda ta dotyczy metali, których tlenki i wodorotlenki mają charakter amfoteryczny Zn + 2 NaOH + 2 H2O Na2[Zn(OH)4] + H2 Zn + 2 Na + + 2 OH - + 2 H2O 2 Na + + [Zn(OH)4] 2- + H2 (temp); Na2[Zn(OH)4] Na2ZnO2 + 2 H2O 2Al + 6KOH + 6H 2 O 2K 3[Al(OH) 6 ] + 3 H2 2Al +6K + + 6OH - + 6H 2 O 6K + +2 [Al(OH) 6 ] 3- + 3 H2 (temp); K 3[Al(OH) 6 ] (T) Na3AlO3 + 3 H2O Metoda ta dotyczy metali, których tlenki i wodorotlenki mają charakter amfoteryczny Zn + 2 NaOH + 2 H2O Na2[Zn(OH)4] + H2 Zn + 2 Na + + 2 OH - + 2 H2O 2 Na + + [Zn(OH)4] 2- + H2 (temp); Na2[Zn(OH)4] Na2ZnO2 + 2 H2O 2Al + 6KOH + 6H 2 O 2K 3[Al(OH) 6 ] + 3 H2 2Al +6K + + 6OH - + 6H 2 O 6K + +2 [Al(OH) 6 ] 3- + 3 H2 (temp); K 3[Al(OH) 6 ] (T) Na3AlO3 + 3 H2O

12 Sól 1 i sól 2 oraz jedna z soli 3 lub soli 4 muszą być rozpuszczalne wodzie (jedna z soli 3 lub soli 4 musi być nierozpuszczalna). Pb(NO3)2 + 2KI PbI2 + 2 KNO3 Pb 2+ + 2 NO3 - + 2 K + + 2 I - PbI2 + 2 K + + 2 NO3 - Pb 2+ + 2 I - PbI2 (żółty osad) AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 Ag + + NO3 - + Na + + Cl - AgCl + Na + + NO3 - Ag + + Cl - AgCl (biały osad) Sól 1 i sól 2 oraz jedna z soli 3 lub soli 4 muszą być rozpuszczalne wodzie (jedna z soli 3 lub soli 4 musi być nierozpuszczalna). Pb(NO3)2 + 2KI PbI2 + 2 KNO3 Pb 2+ + 2 NO3 - + 2 K + + 2 I - PbI2 + 2 K + + 2 NO3 - Pb 2+ + 2 I - PbI2 (żółty osad) AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 Ag + + NO3 - + Na + + Cl - AgCl + Na + + NO3 - Ag + + Cl - AgCl (biały osad)

13 Na2CO3 + 2 HCl 2 NaCl + CO2 + H2O 2 Na + + CO3 2- + 2 H + + 2 Cl - 2 Na + + 2 Cl - + CO2 + H2O K2SO3 + H2SO4 K2SO4 + SO2 + H2O 2 K + + SO3 2- + 2 H + + SO4 2- 2 K + SO4 2- + SO2 + H2O 2 NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2 HCl 2 Na + + 2 Cl - + 2 H + + SO4 2- 2 Na + + SO4 2- + 2 HCl Na2CO3 + 2 HCl 2 NaCl + CO2 + H2O 2 Na + + CO3 2- + 2 H + + 2 Cl - 2 Na + + 2 Cl - + CO2 + H2O K2SO3 + H2SO4 K2SO4 + SO2 + H2O 2 K + + SO3 2- + 2 H + + SO4 2- 2 K + SO4 2- + SO2 + H2O 2 NaCl + H2SO4 Na2SO4 + 2 HCl 2 Na + + 2 Cl - + 2 H + + SO4 2- 2 Na + + SO4 2- + 2 HCl

14 Sól metalu mało aktywnego + metal aktywny (poprzedzający w szeregu aktywności metali metal w soli w roztworze wodnym) 2 AgNO3 + Cu 2 Ag + Cu(NO3)2 2 Ag + + 2 NO3 - + Cu 2 Ag + Cu 2+ + 2 NO3 - 2 Ag + + Cu 2 Ag + Cu 2+ 3 CuSO4 + 2 Fe 3 Cu + Fe2(SO4)2 3 Cu 2+ + 3 SO4 2- + 2 Fe 3 Cu + 2 Fe 3+ + 3 SO4 2- 3 Cu 2+ + 2 Fe 3 Cu + 2 Fe 3+ Sól metalu mało aktywnego + metal aktywny (poprzedzający w szeregu aktywności metali metal w soli w roztworze wodnym) 2 AgNO3 + Cu 2 Ag + Cu(NO3)2 2 Ag + + 2 NO3 - + Cu 2 Ag + Cu 2+ + 2 NO3 - 2 Ag + + Cu 2 Ag + Cu 2+ 3 CuSO4 + 2 Fe 3 Cu + Fe2(SO4)2 3 Cu 2+ + 3 SO4 2- + 2 Fe 3 Cu + 2 Fe 3+ + 3 SO4 2- 3 Cu 2+ + 2 Fe 3 Cu + 2 Fe 3+

15 Termiczny rozkład niektórych soli 4 KClO3 KCl + 3 KClO4 lub 2 KClO3 2 KCl + 3 O2 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Synteza z wodorków (wodorek zasadowy + wodorek kwasowy): NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(s) Niemetal + zasada sól 1 + sól 2 + woda 3 S + 6NaOH Na2SO3 + 2 Na2S + 3 H2O Cl2 + 2 KOH KCl + KClO + H2O W reakcjach, w których sole są utleniaczami lub reduktorami : 4 CrCl2 + 4 HCl + O2 CrCl3 + 2 H2O 2 KMnO4 + 5 Na2SO3 + 3 H2SO4 K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 Na2SO4 + 3 H2O Termiczny rozkład niektórych soli 4 KClO3 KCl + 3 KClO4 lub 2 KClO3 2 KCl + 3 O2 2 KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 Synteza z wodorków (wodorek zasadowy + wodorek kwasowy): NH3(g) + HCl(g) NH4Cl(s) Niemetal + zasada sól 1 + sól 2 + woda 3 S + 6NaOH Na2SO3 + 2 Na2S + 3 H2O Cl2 + 2 KOH KCl + KClO + H2O W reakcjach, w których sole są utleniaczami lub reduktorami : 4 CrCl2 + 4 HCl + O2 CrCl3 + 2 H2O 2 KMnO4 + 5 Na2SO3 + 3 H2SO4 K2SO4 + 2 MnSO4 + 5 Na2SO4 + 3 H2O


Pobierz ppt "(m: wartościowość – stopień utlenienia metalu, n: liczba atomów wodoru w cząsteczce kwasu Me + HnR MeR + 1/2· nH2 2 K + 2 HCl 2 KCl + H2 2K + 2H + + 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google