Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość Innowacyjna prezentacja końcowa Hrywniak Justyna Mirosław Michał Perzyna Anna Politechnika Warszawska Wydział Transportu Lato 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość Innowacyjna prezentacja końcowa Hrywniak Justyna Mirosław Michał Perzyna Anna Politechnika Warszawska Wydział Transportu Lato 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość Innowacyjna prezentacja końcowa Hrywniak Justyna Mirosław Michał Perzyna Anna Politechnika Warszawska Wydział Transportu Lato 2013/2014 RAIL TRANS

2 Opis projektu System szybkich połączeń pasażerskiego transportu kolejowego pomiędzy dużymi ośrodkami zurbanizowanymi. Rozwiązanie tańsze (i szybsze) od alternatywnej podróży samolotem Klientem docelowym jest pracownik korporacji wyższego szczebla na poziomie menedżerskim Duża inwestycja, konkurencja przewoźnicy kolejowi i lotniczy Szybciej, taniej i bezpiecznie Zasoby: wiedza, kadry, infrastruktura

3 Wykonalność finansowa – kategorie kosztów: koszty stałe (zakup pociągów, dopuszczenia do ruchu), koszty zmienne (eksploatacja, głównie energia), – duże koszty początkowe: 6 pociągów każdy po 80 mln PLN (razem 480 mln PLN), – możliwości finansowania zewnętrznego: UE, sponsorzy, współpraca z zagranicznymi przedsiębiorstwami

4 Prognoza przychodów – w początkowym okresie (gdy klienci nie przyzwyczajają się jeszcze do nowej usługi) nie prognozuje się wzrostu sprzedaży, którą można interpolować liniowo – w celu zachęcenia klientów do korzystania z usług w początkowym okresie oferuje się korzystne, mniejsze ceny za usługę

5 Wykonalność finansowa -relatywnie długi czas zwrotu kosztów -zakładając roczną dynamikę sprzedaży 10% przedsięwzięcie „zwróci się” po ok. 7,5 roku

6 Wykonalność finansowa Podstawowe informacje o pomyśle biznesowym Nazwa pomysłu (10 znaków) Rail Trans ocena punktowa Część identyfikacyjna Istota pomysłu biznesowego (główny atut)System połączeń pasażerskiego transportu kolejowego (uzupełnionego transportem autobusowym) pomiędzy dużymi ośrodkami zurbanizowanymi w sytuacji wzrostu mobilności społeczeństwa Rodzaj sprzedaży - produkt / usługa / towar?Transport lądowy pasażerski BranżaUsługa rynkowa mniej wiedzochłonna Część opisowa Ocena 0-5 Produkt/sprzedaż 18 Prognozowana dynamika sprzedaży 10% 4 Kierunki zbytu (regionalnie / kraj / export)Krajowy, międzynarodowy 4 Szanse na zdobycie klientów na starcieZastosowanie nowoczesnych i szybkich pociągów samoczynnie pozwoli na darmową reklamę w mediach 5 Kanały dystrybucjiInternet, automaty biletowe na stacjach, sprzedaż pojazdowa przez personel 5 Branża/konkurencja 14 Branża charakteryzująca się wysoką dynamiką?Potrzeby przemieszczania ludzi intensywnie rosną w dzisiejszych czasach wraz z rozwojem gospodarczym oraz wzrostem zamożności społeczeństwa 5 Bariery dostępu do rynku danej branżyWymagane są duże nakłady kapitaowe, aby wejść na rynek, istnieje także szereg uwarunkowań prawnych 2 Źródła przewagi konkurencyjnejNowoczesną jakością usług - wzorem przedsiębiorstwa NTV (usługa: Italo Treno) we Włoszech, na skalę możliwości polskiej infrastrutkry kolejowej 4 Możliwość ochrony zdobytej przewagi konkurencyjnejWykreowanie dobreo nowej marki pozwoli na nieutożsamianie firmy z negatywnym wizerunkiem polskich kolei 3 Warunki realizacyjne 12 Wymagane zasoby (technologia, ludzie, wiedza)Zakup nowoczesnych pociągów, zdobycie homologacji, zatrudnienie fachowców od kształtowania przewozów pasażerskich 3 Czy nie za wcześnie bądź za późno na uruchomienie?Moment jest dobry, gdyż w Polsce głośno mówiło się niedawno o kupnie pociągów Pendolino 5 Atuty realizacyjne inicjatorów przedsiewzięciaWiedza na temat organizacji przewozów pasażerskich 4 Nakłady inwestycyjne/finansowanie 14 Wartość koniecznych nakładów inwestycyjnych6 pociągów, każdy po ok. 80 mln PLN, razem: 480 mln PLN + eksploatacja jak niżej 3 Czy prognozowane parametry finansowe są korzystne?wymagany jest duży nakład początkowy, który będzie zwracał się przez relatywnie długi czas 3 Wymagany % finansowania zewnętrznego?dużo 3 Łatwość uzyskania finansowania zewnętrznegoMożliwość współpracy z prywatnymi firmami kolejowymi obsługującymi przewozy pasażerskie z zagranicy (NTV, DB) 5 wynik: Prognoza finansowa (planuj kategorie opisane na niebiesko) 58 Rachunek wyników, w PLN miesiąc 012345 ilość jednostek, w sztukach 40 00033 00035 00037 50039 500 Sprzedaż 7 200 0009 240 0009 800 00011 250 00011 850 000 średnia cena, w PLN 180280 300 Koszty operacyjne 4 320 0005 544 0005 880 0006 750 0007 110 000 marża40%koszt jedn.108168 180 Zysk brutto 2 880 0003 696 0003 920 0004 500 0004 740 000 CIT19% 547 200702 240744 800855 000900 600 zysk netto 2 332 8002 993 7603 175 2003 645 0003 839 400 Zysk netto narastająco 2 332 8005 326 5608 501 76012 146 76015 986 160 nakłady inwestycyjne 480 000 000100 000 Nakłady inwestycyjne narastająco 480 000 000480 100 000480 200 000480 300 000480 400 000480 500 000 Saldo zysk netto - nakłady inwestycyjne (narastająco) (480 000 000)(477 767 200)(474 873 440)(471 798 240)(468 253 240)(464 513 840) stopa dyskonta15% "przepływy pieniężne" do oceny opłacalności (480 000 000)2 232 8002 893 7603 075 2003 545 0003 739 400 NPV dla testu przedsięwzięcia (469 962 335) IRR #LICZBA! Uzyskany wynik oceny punktowej: 58max=75 F - narastająco

7 Kluczowe partnerstwaGłówne działaniaWartośćRelacje z klientamiKlienci Korporacje pozyskiwanie klientów szybkie podróże dla kadry kierowniczej, abonament dla stałych klientów pracownicy korporacji wyższego szczebla: Firmy produkujące pociągi za pomocą: call center, reklam wirtualnych porównywalny czas podróży jak w przypadkuzniżki dla korporacji na poziomie menadżerskim Firmy call center transportu lotniczego Prywatne firmy kolejowe z zagranicy o dużo mniejszych kosztach, Kluczowe zasoby możliwość korzystania podczas podróży Kanały dystrybucji i komunikacji wiedza z urządzeń elektronicznych (np. notebook,strona internetowa kadrytablet, telefon) call center - rozmowy wychodzące infrastruktura infolinia telefoniczna struktura kosztów źródła przychodów zmodernizowanie infrastruktury Sprzedaż biletów Zakup nowoczesnych pociągów, zdobycie homologacji, koszty pracowników

8 WYWIADY - Które założenia testowaliśmy? Zweryfikowano istnienie potrzeby: szybkiego przemieszczenia podczas podróży służbowych z jednoczesnym zmniejszeniem ich kosztów możliwości korzystania podczas podróży z urządzeń elektronicznych

9 Jakie zadaliśmy pytania? 1. Jakim środkiem komunikacji odbywasz podróże służbowe? 2. Czy w trakcie podróży służbowych potrzebujesz korzystać z urządzeń elektronicznych? W jaki sposób realizujesz sprawy pilne? 3. Z jakimi problemami aktualnie spotykasz się podczas podróży służbowych? Co mogłoby Cię skłonić do zmiany środka komunikacji?

10 Jakie były odpowiedzi? Wywiady przeprowadzono wśród pracowników korporacji wyższego szczebla na poziomie menadżerskim. Większość odpowiedzi na zadane pytania pokrywała się. Uzyskano następujące odpowiedzi: 1. samochód, samolot 2. Istnieje potrzeba korzystania z urządzeń elektronicznych. Sprawy pilne do realizacji w przypadku poruszania się samochodem wymagają postoju, co skutkuje wydłużeniem podróży bądź zlecane są innym pracownikom firmy. 3. Długi czas podróży, duże koszty. Zmniejszenie wskazanych parametrów skłoniłoby do zmiany środka komunikacji.

11 Co z tych odpowiedzi wynika? Potencjalni Klienci potwierdzili, że zaproponowane rozwiązanie stanowi odpowiedź na ich potrzeby. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze są: redukcja kosztów, redukcja czasu podróży, poprawa jakości przemieszczania się.

12 Jak to wszystko się przekłada na naszą BMC? Odpowiedzi potencjalnych Klientów potwierdziły, że potrzeby Klientów zostały poprawnie określone. Ponadto, czynniki warunkujące konkurencyjność są przedstawione odpowiednio, tj.: nowoczesna jakość usług, wykreowanie nowej marki. W związku z powyższym nie istnieją powody do korekt w założeniach

13 Jakie kolejne kroki? Jakie następne testy? Ustalenie szczegółowych warunków relacji z Klientami. Nawiązanie współpracy.

14 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość Innowacyjna prezentacja końcowa Hrywniak Justyna Mirosław Michał Perzyna Anna Politechnika Warszawska Wydział Transportu Lato 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google